WingLok – Informatieloket voor mantelzorgers


Begin 2020 hadden wij de gelegenheid om Michael Choi te interviewen.  Vanuit zijn persoonlijk verhaal is hij het Wing Lok platform begonnen.  Een online platform voor mantelzorgers met informatie over ziekte & gezondheid, de zorg in Nederland maar ook ruimte voor contact en een praatje. Tegenwoordig ook binnen hun facebook groep.  Voor hun website mogen wij onze content leveren om op die manier mensen meer kennis te laten maken met de Chinese geneeskunde.  Het was een inspirerend verhaal met het hart op de juiste plek.  Neem een kijkje op het platform en lees hier meer over het hele concept van Wing Lok.  Uit nr. 13 van ons CNYS Magazine

INTERVIEW Michael Choi

Mijn naam is Michael Choi, 2e generatie Nederlands-Chinees.  Ik ben geboren in Hongkong en met mijn moeder naar Nederland geëmigreerd toen ik 4 jaar oud was.  Ik groeide op in Den Haag en vind compassie en ijverigheid belangrijke kenmerken.  Daarnaast vind ik het belangrijk om moedig te zijn in het leven.  Mogelijks zijn dit waarden die ik vanuit mijn Chinees- Nederlandse opvoeding heb meegekregen.   Die opvoeding zorgde ervoor dat ik reeds op jonge leeftijd kennis maakte met taoïsme, boeddhisme en het christendom. Een gevarieerd palet aan wereldovertuigingen dus naast de Nederlandse nuchterheid.  Die waardes probeer ik door te trekken in mijn werk binnen de Stichting Consulto.

Wat is het doel van de Stichting?

Stichting Consulto is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de Nederlandse mantelzorgers.  Ons doel is om een digitaal kennisplatform www.winglok.org te creëren over de ouderenzorg met informatie specifiek voor Nederlandse mantelzorgers.  Dit doen we vanuit de visie dat het fijn is als je in de wereld iets kunt betekenen voor een ander maar dat het even fijn is als iets voor jou gedaan wordt wanneer dit nodig is.   Over het algemeen wordt een ‘mantelzorger’ niet getriggerd door een financieel motief maar door ‘het leven’ van diegene die hij of zij verzorgt en diens familie.  Niets gaat vanzelf in het leven.   Maar al te vaak is er iemand die iets doet of opoffert zodat er voor ons iets mogelijk wordt gemaakt.  Daardoor lijkt het misschien dat dingen vanzelf gaan maar heel vaak ligt daar dus het handelen van een ander aan ten grondslag.  In de meeste gevallen is de relatie van verzorgde – verzorgende één van familiale band.  Al te vaak gaat het daarbij niet eens om een ouder – kind relatie maar vaak ook broers of zussen, nichten en neven.  Onze visie is gebaseerd op het leven en de relatie tussen deze mensen.

Hoe is de Stichting tot stand gekomen?

De oprichting van de Stichting is eigenlijk het verhaal van mijn vader en ik.  Onze geschiedenis samen zeg maar.  Mijn vader behoort tot de 1e generatie Nederlands – Chinees in Nederland.  Hij kwam in de jaren 70 door de extreme bloeiperiode voor Chinees – Indische restaurants naar Nederland.  Zijn oorspronkelijke insteek was dat hij voor een korte periode hier zou blijven en daarna terug te keren naar Hongkong.  Zoals vaak gebeurt loopt het leven echter niet zoals we het voor ogen hebben en kwamen ik en mijn moeder uiteindelijk mijn vader achterna.  Zo is het dat mijn vader zijn hele leven in de horeca heeft gewerkt.  Door de enorme werkdruk had hij nauwelijks tijd voor zijn eigen ontwikkeling en zich via scholing te kunnen integreren in de Nederlandse samenleving.  In die tijd bestonden nog geen begeleide trajecten van ‘inburgeringscursus’ zoals we die nu kennen.  Er was voor de eerste generatie Chinese ouderen dan ook een grote taalbarrière.  Niet alleen in het dagelijkse werkleven maar dus ook op hun oude dag.Dit had dan weer een grote impact op hun relatie met de zorgomgeving in Nederland.  In vele gevallen waren de kinderen (2e generatie) de taalschakel tussen hen en de arts of verpleegkundigen maar dat was niet het grootste probleem.  Die 2e generatie was immers hier opgegroeid zonder een gedegen kennis van het zorgsysteem.  Dit hadden zij immers nooit geleerd van hun ouders want die kenden het zelf niet.  Deze kinderen willen graag een goede zorg kunnen bieden, een gepast verzorgingstehuis of ondersteuning maar ze weten niet waar ze betrouwbare informatie over deze onderwerpen kunnen vinden.  Het voelt voor hun aan alsof ze in het diepe gegooid worden.  Iets wat ik zelf ook heel erg heb ervaren toen het om mijn eigen vader ging.  Het vergde zo enorm veel tijd om mensen en zorginstanties te bellen voor hulp en informatie.  Niet alleen tijd maar ook geld gingen op in die zoektocht.  Achteraf gezien had dat voor mij allemaal vermeden kunnen worden indien alle noodzakelijke informatie op één plek te vinden was.  Na het overlijden wilde ik iets doen voor de mantelzorgers in de samenleving.  Daarom hebben wij deze vrijwilligersorganisatie opgezet.  Samen creëren we een digitaal kennisplatform, een interactieve website, voor alle mantelzorgers die te maken krijgen met ouderenzorg.  Zodat zij snel en eenvoudig alle antwoorden weten te vinden op hun zorgvraagstuk en zij op die manier de best mogelijke zorg kunnen voorzien voor hun geliefde familieleden.

Hoe ziet de website er uit?  Wat voor informatie kan men zoal terug vinden op de website?

We hebben 6 belangrijke features in onze site gebouwd waarbij de bezoekers de volgende informatie of kennis kunnen opdoen.

Ziektes en Behandelingen:

De categorie “Ziektes en Behandelingen” bevat informatie van alle soorten ouderdomsziekten op 1 plek waarbij als mantelzorger makkelijker gemaakt wordt voor het zoeken van een bepaalde ouderdomsziekte. Daarnaast wordt verteld wat de ziekte is, wat het inhoudt en met wie je contact kunt opnemen om meer informatie over de ziekte of behandelmethodes te vinden. Deze categorie “Ziekte en Behandelingen” is ook accuraat vertaald in het Chinees.

Zie link: https://www.winglok.org/ziektes-behandeling/

Zorg in Nederland:

De “Zorg in Nederland” is een locatie database van alle soorten zorginstellingen en zorginstanties in Nederland. Waarbij contact gegevens – op basis van afstand en wat soort zorginstelling en/of zorginstantie je zoekt – weergegeven kan worden op je mobiel waar je bent of op je computer thuis. Zie link: https://www.winglok.org/zorg-in-nederland/

De praathoek:

Je kan de praathoek zien als een openbare rubriek voor mantelzorgers en ouderen waarbij ze alles kunnen vertellen wat hen bezighoudt. Ook kun je als mantelzorger of ouder je kennis of frustratie delen. Help elkaar door met elkaar te praten. De praathoek is gratis maar je zal je wel moeten registeren door middel via een email adres. Verder is het zo dat je privé gegevens nooit voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Zie link: https://www.winglok.org/praathoek/draad/forum/

Nieuws:

Nieuws is een feature waarbij meest recente informatie van autoritaire zorginstanties op het gebied van bepaalde ziekte automatisch op onze site komt. Bijvoorbeeld, we krijgen van Reuma Nederlands artikel binnen over “Het Corona virus: Wat betekent dat voor je als je reuma hebt”.  Zie link: https://www.winglok.org/nieuws/

Video tips:

Video tips is een verzameling van filmpjes hoe je als mantelzorger de ouder op de juiste manier kan verzorgen. Bijvoorbeeld een van filmpjes laat zien hoe je op de juiste manier de ouder kan helpen met aankleden op bed. Een ander film laat verschillende incontinentie hulpmiddelen en hulp bij incontinentie zien. Zo zijn er nog meer leerzame filmpjes op onze site. Zie link: https://www.winglok.org/video/

Onze website is van oorsprong gericht op de Chinese Gemeenschap in Nederland maar gaandeweg hebben de vrijwilligers van Stichting Consulto vastgesteld dat de problemen in de mantelzorg samenleving overal dezelfde zijn.  Daarom is de site www.winglok.org gericht op het ondersteunen van alle mantelzorgers in Nederland.

Als ik het goed begrijp is het dus ook de bedoeling dat mensen elkaar onderling vinden via die praathoek.  Hoe werkt dat precies?

De praathoek is een openbare rubriek en is voor iedereen toegankelijk en zichtbaar. Wanneer mensen een bericht willen plaatsen, dan kunnen ze op onze site registeren voor de praathoek via een email adres. Verder is het zo dat je privé gegevens nooit voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Daarna kan je zoveel berichten plaatsen als je wilt op de praathoek. En wat misschien ook speciaal is, dat je met andere mensen een privé bericht kan versturen die dezelfde interesse of zorg vraagstuk hebben. Hiermee help je elkaar.  Zo willen we inderdaad ervoor zorgen dat er een soort van netwerk van mantelzorgers ontstaat.   Een platform waar je terecht kunt met je vragen maar waar je ook begrip en herkenning kunt vinden in het verhaal van de ander.  Zie link: https://www.winglok.org/register-account/

Hoe wilt u de doelgroep gaan bereiken?

Voornamelijk bereiken we onze doelgroep mantelzorgers via internet. Daarnaast willen we graag lezingen geven over onze website aan organisaties voor mantelzorgers en binnen de zorginstellingen.

Hebben jullie al reacties op de website gekregen?

Momenteel is de site al geruime tijd online maar deze hebben we nog niet actief gepromoot.  We wilden nl. eerst alle zaakjes op orde krijgen voor we over gaan tot de officiële lancering.  Mensen die onze website al kennen reageren over het algemeen genomen erg positief.  Het komt er nu met name op neer om de website naamsbekendheid te geven en ervoor te zorgen dat mantelzorgers en zorginstellingen hun weg vinden naar deze handige tool.

Hoe kunnen mensen bijdragen aan dit mooie project?

Voor de “Zorg in Nederland” feature in onze site zijn we bezig met het verder opbouwen van de database op locatie van zorginstellingen en zorginstanties.  We willen aan de zorginstellingen en zorg instanties vragen om hun contact gegevens en deze opnemen in onze site als ze bereikbaar willen zijn voor de bezoekers.  Samenwerking met de verschillende actoren binnen de branche is een must om dit project succesvol neer te zetten.  Voor de “Ziektes en Behandelingen” feature in onze site zoeken we vrijwilligers die de Nederlandse informatie omtrent ziektes en behandelingen naar hun moedertaal of in een andere taal willen vertalen. Op deze manier kunnen alle minderheidsgroepen die de Nederlandse taal niet machtig zijn in Nederland bereikt worden over essentiële ouderdomsziekte informatie. Verder zoeken we vrijwilligers om projecten te ondersteunen zowel voor de korte termijn periode als voor de lange termijn periode. Het hangt echter af van de vrijwilligers wat ze willen en kunnen doen voor de stichting.  We staan open voor ideën en suggesties.  Alle hulp is welkom maar ook alle inzichten over hoe we de site optimaler ten dienste kunnen laten zijn van de doelgroep.  Zie link om met ons contact op te nemen: https://www.winglok.org/contact/

Jullie promoten ook het boek “De Dag door met dementie”.  Kun je daar wat meer over vertellen?

“De dag door met dementie” is een Nederlandse handleiding over dementie en hoe mantelzorgers om kunnen gaan met dementerende mensen.  Het boek werd zeer goed ontvangen en staat op de eerste plaats wat betreft literatuur over dementie.  Het is geschreven door Dick Kits – gespecialiseerd in verzorging – en Anneke van der Plaats – dementie expert.  Zij hebben jarenlang onderzoek gedaan naar de ziekte van Alzheimer en hebben hieromtrent ook een specifieke methodiek ontwikkeld.

Als Stichting hebben we bijgedragen aan de Chinese versie van het boek.  We willen met name bewustzijn en begrip stimuleren, ook bij de Chinese ouderen en mantelzorgers die mogelijks de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn om de informatie goed tot zich te nemen.  We zien vaak dat Chinese ouderen zich op een bepaald moment anders gaan gedragen binnen zijn of haar vriendenkring.  Vaak weten deze vrienden niet hoe zij om moeten gaan met de veranderende toestand van hun vriend of vriendin en blijven dan ook vaak weg.  Hierdoor raakt men in isolement en vereenzaming.  Dit boek moet hun helpen om symptomen te herkennen en hen van richtlijnen te voorzien hoe zij hiermee om moeten gaan.  Dit geldt uiteraard niet alleen voor de Chinese gemeenschap maar het is een fenomeen wat we doorheen de vele verschillende culturen in onze maatschappij zien terugkomen.  Ook binnen de Nederlandse cultuur.  Daarom vinden wij het erg belangrijk dat we via het boek een bijdrage leveren aan meer begrip.

Het Chinese boek “De dag door met dementie” is alleen verkrijgbaar via onze website.

Zie link: https://www.winglok.org/ziektes-behandeling/dementie/#av_section_3

Vind je het interessant om een lezing te krijgen over het onderwerp?  Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen en we komen graag bij jullie ter plekke om dieper in te gaan op deze materie.