Wat we doen

Stichting Chinese Yang sheng & TCM is een non-profit organisatie die zich richt op drie pijlers:

promotie – onderzoek – onderwijs

Statuten:

De Stichting is opgezet per notariële akte op 20 januari 2016.  Onder het toeziend ook van Dhr. Sijbrand Michiel Feikema, notaris te Castricum.

Doel – De stichting heeft ten doel: het promoten van de Chinese yangsheng cultuur en Chinese geneeskunde.  De Stichting dient het algemeen belang.  De Stichting heeft geen winstoogmerk.

De Raad van Bestuur wordt gevormd door de voorzitster – Mevr. E. Chuyen – en de Secretaris / Penningmeester – T. Verkamer

 Financieringsbronnen:

.
.
.

offgridcentrum home

Incasso Advies Nederland

Vier de feestdagen extra groen!