Theo de Gelaen


Grootmeester Theo de Gelaen is een expert in de technieken van Dim Mak – ofwel Death Touch.  Al zijn hele leven is hij gefascineerd door energie in al zijn aspecten.  Zowel de energie in materiële toepassingen die geregeld wordt door de wetten van ondermeer Newton en Einstein, maar ook de menselijke energie zoals die vooral in het Oosten bestudeerd wordt als het fenomeen Qi.  Naast zijn opleiding in Dim Mak kun je bij hem terecht voor qigong opleidingen.  Daarnaast is hij thuis in de wereld van geneeskrachtige kruiden en planten.  Naast zijn hoofdvestiging in Lommel kun je terecht op meerdere locaties, online studeren of gewoon via zijn hele reeks aan instructie DVD’s.  Leer meer over Fajin en de roots van dim mak in zowel Taiji als karate in dit boeiende interview uit ons CNYS-magazine. [nr. 8 – 3e KW 2018]

INTERVIEW Theo de Gelaen

“Mijn naam is Theo de Gelaen en ik ben al meer dan 40 jaar bezig met Qigong.   Qigong is voor mij ontstaan uit het martiale.  In mijn jeugd hield ik me bezig met allerlei krijgskunsten: judo, jiujitsu, karate, enz…  Vanuit het karate werd er altijd gesproken over Ki en Ki-ai, maar er was niemand die me echt duidelijk kon uitleggen wat Ki was.  Dat fascineerde mij.  In mijn zoektocht naar antwoorden kwam ik bij een oudere vrouw die vnl. Taiji deed en in de marge daarvan Qigong.  Bij haar ben ik les gaan volgen en toen zij kwam te overlijden heb ik haar school overgenomen.

Gelijklopend ben ik vanuit de martiale wereld geïnteresseerd geraakt in de studie van de drukpunten.  Dim mak of Death Touch.  Westers gezien heb ik neurologie, toegepaste psychologie en quantumfysica gestudeerd, ik was dus wel al langer bezig met het gegeven van energie.  Mijn leraar zei altijd:

First learn to make it, then learn to break it.”

Toen ik op een stage een meester aan het werk zag met Dim Mak, merkte ik dat hij qigong gebruikte.  Waar wij vnl. stoten vanuit fysieke kracht zag ik dat hij dit deed vanuit ontspanning, een heel losse kracht. Zo ontdekte ik dat om een goede Dim Mak uit te voeren, je Fajin nodig hebt.

Fajin is het uitwisselen van energieën en het genereren van explosieve kinetische energie. 

Daarna ben ik intensief qigong gaan bestuderen.  Ik merkte meteen dat leerlingen die qigong beoefenden, veel sneller evolueerden in het toepassen van Dim Mak. Vandaar dat we ook binnen de organisatie besloten om qigong verplicht te maken voor iedereen die Dim Mak wil studeren.

Binnen jullie academie onderwijzen jullie dus Dim Mak – wat is dat precies?

Dim Mak is een manier van overbrengen van krachten en die op een bepaalde plek zijn werk laten doen.  De meeste mensen kennen het vanuit de film ‘Bloodsport’ met Jean-Claude Van Damme.  Dim Mak gaat over transitie van energie. Het ontstaan van Dim Mak wordt gerelateerd aan het ontstaan van Taiji.  Dit is ontwikkeld door Zhang Sanfeng (rond 1300), dat was een shaolin monnik en acupunctuur meester.  Hij vroeg zich af of de punten die hij gebruikte om mensen te genezen ook gebruikt konden worden om uit te schakelen.  Omdat hij ook martiaal onderlegd was, was het niet onlogisch dat hij deze gedachtegang maakte. Een legende vertelt dat hij een deal had met de gevangenisbewaker zodat hij zijn technieken mocht uitproberen op gevangenen. De praktijk wees uit dat er wel vaker gevangenen stierven door zijn technieken en dat regelmatig met heel lichte aanrakingen.  Zijn leerlingen hebben deze technieken gedocumenteerd. Deze documenten waren in eerste instantie verloren gegaan tot een zekere Yang Luchan, die op dat moment in het Shaolin dorp van de Chen familie werkte, deze ontdekte en is gaan bestuderen.

Dat was de grondlegger van de Yang style Taiji?

Ja.  Elke beweging in de yang stijl vertegenwoordigt een puntencombinatie van Zhang Sanfeng.  Maar omdat Y. Luchan in het Chen dorp werkte en hij door hun gratie de studie kon doen, heeft hij die kennis gedeeld.   Tegelijkertijd is dus de Chen style ontstaan, vanuit hetzelfde document.  Alleen was de Yang stijl vloeiender en softer terwijl de Chen style explosiever was vanwege hun martiale achtergrond.  In allebei echter zit duidelijk Dim Mak.

Het grappige is dat sommige mensen beweren niet martiaal bezig te zijn wanneer ze Taiji beoefenen maar puur voor hun gezondheid werken.  Daarna maken ze met een smile op het gezicht de meest dodelijke technieken, alleen beseffen ze het niet.

Veel mensen weten dan ook maar weinig over wat ze aan het doen zijn.  Dat is voor ons altijd heel belangrijk geweest, dat we de link met het martiale blijven leggen.  Want via het martiale kun je toetsen wat het effect is van de punten die je gebruikt.  Bij heling is dat anders, je doet iets en je moet maar zien of het op termijn goed uitpakt.

Bij martiaal is het effect direct, iemand gaat neer of niet.

Zo zijn we van Dim Mak bij Taiji gekomen waarna Chinese monniken het naar Okinawa brachten.  Dit was aanvankelijk een deel van China tot het later door Japan werd geannexeerd. Via een mengvorm van kempo en de vechtstijl van de samoerai kwam karate tot stand, deze karate droeg dezelfde Dim Mak technieken in zich.  Het karakter van Kara-Te betekende in eerste instantie Tang Hand – vernoemd naar de Chinese Tang dynastie.  Dit werd later gewijzigd in “Lege Hand” gezien de verwijzing naar China niet goed zou vallen bij de Japanse bevolking. Okinawa stuurde rond 1920 Gichin Funakoshi naar Japan om hen de stijl aan te leren.  Omdat Okinawa dit onder lichte dwang van de Japanse keizer deed, stuurden zij G. Funakoshi  die slechts een 5e Dan was en nog niet de geheimen van de Dim Mak kende.

Er is dus een verschil tussen de karate van de lege hand en de oorspronkelijke karate van Okinawa?

Klopt. Eén van de grondleggers van de Okinawa karate was Sokon Matsumura die ook in China had gestudeerd en de Dim Mak technieken had meegenomen. In haast elke karate techniek zitten Dim Mak combinaties verborgen.  Dat is altijd zo geweest, maar werd pas op een hoger niveau aan de ouderen geleerd. Funakoshi kende deze technieken echter nog niet en zijn karate, de Shotokan – kent deze technieken dus niet.   De karate van Matsumura is via Hohan Soken naar het Westen gekomen. Eén van zijn leerlingen was George Dillman, een gekende karateka uit Amerika.  Hij was de eerste die Dim Mak vanuit het karate ging promoten.  Echter niet onder de naam van Dim Mak maar zoals Soken het noemde Kyusho-Jitsu.

Dat is ook wat u onderwijst Kyusho – Jitsu?

Ja maar Kyusho-Jitsu en Dim Mak zijn eigenlijk hetzelfde.  Alleen op Okinawa was dat meer naar de karate vertaald.  In het Kyusho-Jitsu zit wel het gebruik van de punten en de combinaties maar niet de Fajin.  De vertaalslag naar Dim Mak in de geschiedenis maken we dan bij de ruzie die Dillman kreeg met een martial arts journalist genaamd Erle Montaigue.  Toen Dillman op een nogal arrogante manier Montaigue zijn technieken demonstreerde wou deze Dillman een lesje leren.  Daarvoor had hij echter die technieken nodig.  Nu was Montaigue een fervent Taiji beoefenaar en zijn leraar heeft hem toen de oude geheimen van de Dim Mak doorgegeven. Het boek: ‘Encyclopedia of Dim Mak’ die hij toen schreef, is nog steeds het het meest lijvige en meest gekende werk binnen de Dim Mak.

Voor die Dim Mak heb je Fajin nodig.  Dat is een wat bekendere term voor velen, zou je die nader kunnen toelichten?

Dat is waar mijn verhaal begint.  Eerst heb ik Kyusho leren kennen en daarna ben ik via Montaigue het Dim Mak gaan studeren.

“Wanneer je als fysicus naar zoiets kijkt, merk je meteen wat het probleem is als je met fysieke kracht ergens tegen aan stoot. “

Je creëert een momentum of een impuls, je stoot tegen iets dat stilstaat, mijn impuls gaat over op het stilstaande object en dat wordt verplaatst. Dat neemt een deel van mijn energie weg, de energie van mijn stoot gaat dus over in verplaatsing en heeft daarom relatief weinig invloed.   Bij Fajin zit de kracht in de versnelling.  De 1e wet van Newton zegt, een lichaam in rust wil in rust blijven.  Je hebt extra energie nodig om dat te veranderen.  Maar de 2e wet zegt F=MxA – de kracht die ontplooit is de massa vermenigvuldigt met de versnelling. De versnelling is dus een cruciaal aspect binnen de Fajin, daarom dat je dat alleen vanuit ontspanning kunt doen.  Vandaar ook dat hoe kleiner het voorwerp, bv. de pols, hoe groter mijn versnelling kan zijn. Het Fajin is dus die ontspanning genereren en die plotse versnelling.  Uw qigong is het creëeren van een keten die de kracht moet overbrengen.  Daarnaast is het een wetmatigheid in qigong dat de qi gaat waar de aandacht of intentie gaat en op die manier stuur je dus ook die kracht.

Het gaat in qigong dus niet alleen om de ontspanning maar ook om het sturen van de qi?

De bedoeling is dat je de qi voor jou laat werken.  Gong betekent immers ‘werken met’.  Dat is zeer belangrijk binnen Fajin waar je gaat werken met de aardekracht.  Dat klinkt esoterisch maar in feite is het heel simpel.  Je hebt een neerwaartse kracht die – vanuit Westers perspectief naar beneden trekt, dat is de zwaartekracht. Maar je hebt ook een gelijkwaardige op-waartse elektromagnetische kracht  Die twee zijn altijd aan elkaar gelijk.  Als je een bal laat vallen en je houdt geen rekening met de luchtweerstand dan komt die op dezelfde hoogte terug. Gooi je nu die bal en vergroot je dus de neerwaartse kracht, dan komt die bal ook hoger terug want je krijgt een grotere opwaartse kracht.  3e Wet van Newton: actie is gelijk aan reactie.  Als ik wil springen, dan moet ik mezelf van de aarde aftrekken.  Dat is de 1e Wet van Newton, traagheid overwinnen.  Dat kost mij energie.  Ik duw mezelf nr de aarde, ik verhoog mijn opwaartse kracht waardoor ik vanzelf van de aarde kom, dat is je rebound gebruiken.  “De basis daarvan ligt op Nier 1 – het Yongquan punt onderaan je voet.  Je kunt energie genereren vanuit je bouncing (rebound) of vanuit je heup, daarna breng je het naar waar je het wil hebben.”

Dat leer je in uw qigong opleiding, zit daar dan een verschil in bij de Medische Qigong?

Het vloeit allemaal uit hetzelfde voort.  In de lessen leren we om de bouncing te gebruiken en we leren om de heup los te zetten.  Daarnaast leer je om onwillekeurige spieren te gebruiken.  Als je een gevorderd beoefenaar ziet bewegen dan ziet dat er heel soepel en gracieus uit, maar als je het dan zelf probeert blijkt dat helemaal niet zo makkelijk te zijn.   Dat komt omdat de gevorderde de bewegingen maakt met zijn interne onwillekeurige spieren, die spieren die je normaal niet kunt aansturen.  Daar dienen de grotere buitenste spieren voor, maar die kosten dus meer energie.  Je leert je lichaamsmechanica zo aan te sturen dat je die energie niet verliest en je interne spieren leert gebruiken.  Dat doe je vnl. door nadoen.  Op een gegeven moment gaan je hersenen opmerken dat je bewegingen maakt zonder dat je daarvoor die willekeurige spiermassa gebruikt.  Omdat de menselijke hersenen van nature zo zijn dat ze altijd controle willen hebben zullen zij zenuwverbindingen aanleggen zodat je ook die interne spieren kunt gaan aansturen.  Op die manier kun je een beweging vele malen maken zonder dat je moe wordt.

Dat heeft dan een positief effect op je Dim Mak?

Je kunt het zo zien:  Taiji, Karate, Dim Mak, .. Dat is als het spelen van muziek.  De qigong, dat is je notenleer.  Veel mensen willen meteen muziek spelen, logisch, dat is leuk.  Maar met je notenleer erbij kun je zo veel meer diepgang brengen in wat je aan het doen bent.

Heeft u nog 3 tips voor een goede gezondheid?

  1. Het allerbelangrijkste: een goede houding.  Of je nu ligt, zit, staat of beweegt.
  2. Ontspanning. Alles stroomt beter als je ontspannen bent.
  3. Mind. Richt je geest op dat wat je doet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *