De wereld van chinese geneeskunde

TCM Opleiding

waar kan ik terecht voor een professionele opleiding?

education is not the learning of facts
but training the mind to think

CNGO / BOCAM

De BOCAM is een holistische opleiding waarbij het verbeteren van gezondheid, geluk en prestaties het doel is. Sedert haar start in 1987 heeft BOCAM velen opgeleid, die part time of full time het BOCAM beroep uitoefenen.

Meditura

Meditura biedt een basisopleiding en diverse nascholingen binnen de Chinese geneeskunde . De acupunctuurscholingen van Meditura gaan uit van het oude Chinese denksysteem van de “Stammen en Takken” (Wu Yun Liu Qi). Deze filosofie is beschreven in oude Chinese teksten zoals de Nei Jing, de Nan Jing en de Jai Yi Jing.

Medical Education does not exist

to provide the student with a way of making a living,

but to ensure the Health of the community.

Rudolf Virchow

waar kan ik terecht voor een professionele opleiding?

Education can change the world

ICZO

ICZO is een onderwijsinstelling met een breed spectrum aan onderwijsactiviteiten voor de (para) medisch getrainde groep. ICZO richt zich op de gezondheidszorg of medisch en paramedisch personeel die zich willen herscholen of specialiseren binnen hun eigen vakgebied. Voor TCM bestaat dit uit acupunctuur, tuina, voedingsdeskundige, herbalist, Therapeutisch Chinese gezondheidszorg waaronder Daoyin Qigong.

Wherever the Art of Medicine is loved

There is also a love for Humanity

Hippocrates