Peter de Vilder – Balansmethode

Onlangs werd ik verrast door het bericht dat Peter de Vilder de Belgische Acupunctuur Federatie zou gaan verlaten.  Een jammere zaak maar een welverdiende rust na 25 jaar ten dienste van het vak.  Als bezige bij heeft Peter naast zijn praktijk in Brugge eveneens de taak van docent, bestuurslid en president van hét opleidingsinstituut voor Chinese geneeskunde in België OTCG.  Wij hadden de eer Peter in zijn drukke schema te mogen onderbreken om met hem een interview te doen.   Dit naar aanleiding van zijn toen pas uitgekomen boek: de balansmethode.  Een grootheid in het vak en een waar genoegen om met hem dit gesprek te mogen voeren.  Geniet met ons mee van dit artikel uit het 16e nr van ons magazine (2e Trimester 2021)

 

INTERVIEW  Peter de Vilder

 

profielfoto van Peter de VilderMijn naam is Peter de Vilder en ik ben in hoofdzaak acupuncturist, hoewel  ik de Chinese geneeskunde en filosofie in al haar facetten beoefen en bestudeer.  Maar acupunctuur is mijn specialiteit.  Daarnaast werk ik met kruiden, voeding en uiteraard tuina.  Dat ben ik toen vanuit mijn vooropleiding kinesitherapie (in Nederland fysiotherapie) gaan studeren, dat was een mooie aanvulling.  Ondertussen heb ik al meer dan 25 jaar mijn eigen praktijk.  Dat is mijn hoofdberoep.  Echter als Vlaming zijnde heb je natuurlijk niet genoeg aan één beroep dus ben ik zo’n 20 jaar geleden begonnen als lesgever bij  OTCG.  Daar had ik overigens mijn eigen opleiding genoten.  Les geven vind ik erg leuk, het is een ware verdieping van je eigen kennis.  Het dwingt je jezelf echt te verdiepen in de materie.  Ik ben student in hart en nieren.  Altijd bezig met studeren, elke dag.  Vanuit mijn functie als lesgever ben ik doorgegroeid naar lid van het bestuur en ben daar nu voorzitter van de opleiding Chinese geneeskunde.

 

En met OTCG zijn jullie verbonden aan de Hogeschool Antwerpen?

In België is het zo dat als je een postgraduaat  opleiding wil afleveren, je verbonden moet zijn aan een hogeschool.  Enkel die kunnen een diploma uit reiken.  OTCG heeft twee postgraduaat  opleidingen, nl. die van acupunctuur en massage en bewegingsleer, dat is dan de tuina en medische qigong.  Uiteindelijk is dat verhaal zo breed geworden dat we tegenwoordig een heel nauwe samenwerking hebben met de Karel de Grote Hogeschool.  Het is een echt partnership geworden.  Dat verhoogt heel erg het niveau van ons opleidingsinstituut.  Daar zijn we uiteraard heel blij mee, ook naar erkenning in België.

 

Is de opleiding erkend door de Belgische overheid?

Nee. Er is een vrij vreemde structuur in België.  Dan komen we meteen bij mijn derde beroep, nl. die van secretaris van de beroepsvereniging BAF.  In België is het zo dat je een vooropleiding dient genoten te hebben wil je acupunctuur studeren.  Verpleegkundige, kinesitherapie of arts.  Dat is nergens anders ter wereld zo.

De wetgeving in België, de wet Colla heet dat, is zo dat de beroepsvereniging wel erkend is maar de acupunctuur zelf niet. 

Dat vraagstuk wordt steeds van regering naar regering doorgeschoven.  De beroepsvereniging is al 30 jaar bezig met de aanvraag tot erkenning.  Ook nu ben ik in contact met de minister over dit onderwerp.  Echter zo lang acupunctuur niet erkend wordt, is de opleiding niet officieel erkend.  Maar het postgraduaat  diploma wat we afleveren is dan wel weer een erkend diploma.  Klinkt raar maar dat is typisch Belgisch.  In België zijn er slechts enkele opleidingen.  Er is een Franstalige  opleiding, ETTC.  Dat was ooit een zusterafdeling van OTCG maar functioneert nu volledig zelfstandig.  In Brussel heb je de opleiding specifiek voor artsen, een beetje zoals de NAAV in Nederland.  Vlaanderen telt er dan weer 2:  OTCG en ICZO.

 

Met OTCG hebben jullie een mooi aanbod.  Wat zijn de mogelijkheden?

Wat wij belangrijk vinden is dat alles wat we aanbieden onder TCM valt.  Soms vragen mensen wel eens om een cursus homeopathie, shiatsu of osteopathie – maar dan moet ik hen toch teleurstellen.  Wij specialiseren echt in die Chinese geneeskunde.  Daarin hebben we vijf belangrijke pijlers: acupunctuur, kruidenleer, voeding, qigong en tuina.  Daarvan bieden we zowel basis opleidingen als bijscholingen aan.  De structuur bij ons is altijd dat je eerst een basisjaar volgt.  Dat is vooral een theoretisch jaar.  Daar komen alle aspecten van TCM aan bod en daarna kun je verder studeren.  Maar dat basisjaar is echt cruciaal.  Door de jaren heen heb ik heel veel beoefenaars ontmoet en soms mis ik wel eens die sterke fundamenten.  Dat is echt jammer.  Het loont nl. heel erg om eerst een  stevige basis te hebben.

Vervolgens zit er bij ons steevast een stuk filosofie verpakt in de opleiding.  Je kunt niet zonder.  Als je over Chinese geneeskunde praat, praat je automatisch over filosofie, astrologie, enz…  Het is een stukje verdieping wat elke beoefenaar doorheen zijn of haar carrière  zal doormaken.   Je begint met het medische maar langzaam aan wordt je steeds dieper in de materie getrokken.  Je gaat daarbij achteruit in de tijd.  Ik maak wel eens de opmerking: in de westerse geneeskunde zijn we blij als we iets nieuws ontdekken, in de oosterse geneeskunde zijn we blij als we iets ouds verstaan.  Wij hoeven niks nieuws uit te vinden.  Je mag al blij zijn als je het topje van de ijsberg, de “Classics”  kunt leren begrijpen.  Het is een bijzonder uitgestrekt vakgebied.  Enorm fascinerend.

 

Je bent zelf gespecialiseerd in acupunctuur.  Daar heb je ook een boek over geschreven.  Specifiek over de balansmethode.  Kun je daar wat meer over vertellen?

De balansmethode is de laatste jaren erg in opkomst.  Zelf heb ik dr. Tan voor het eerst ontmoet in 2009 in Berlijn.  Als beginnend acupuncturist was ik erg op zoek naar efficiënte technieken.  Ik vond het altijd lastig om als klassieke tcm’r een patiënt bij me te krijgen, diagnose stellen, behandelen en dan een week moeten wachten tot ik kon vragen: en, wat was het resultaat?  Vervolgens moet je dan gaan bijsturen als het niet meteen de beste resultaten gaf.   Vervolgens weer een week wachten, en zo verder.

Toen ik dr. Tan hoorde praten was ik meteen verkocht.  Dr. Tan was een show man, een erg charismatisch man.  Direct effect – dat was hoe hij het resultaat van zijn methode omschreef.  Daar was die efficiëntie waar ik zo naar op zoek was.  Als ik nu een patiënt prik hoef ik niet te wachten.  Ik vraag meteen: hoe voelt het?  Heb ik niet het gewenste effect dan kan ik daar meteen op inspelen.  Dat is het grote voordeel van de balansmethode.  De efficiëntie van je behandelingen gaat drastisch omhoog.  Daarbij is het niet speciaal een symptomatische manier van behandelen maar je her-balanceert de patiënt.  Je brengt de mens terug naar zijn centrum. Het woord balans wordt tegenwoordig vaak een beetje te pas en te onpas gebruikt zonder echt de betekenis ervan te begrijpen.  Balans is niet stil staan, het is continue in beweging en er is dan ook een voortdurende beweging nodig om telkens weer in dat centrum te staan.  Het is dynamisch.

De balansmethode staat vaak bekend als ideaal voor pijnbestrijding, maar zo te horen is het dus meer dan dat?

Zeer zeker.  Dat is inderdaad een verkeerde indruk.  Binnen de behandelmethodes heb je verschillende mogelijkheden.  Je hebt local balans, global balans, meridian conversion etc…  Omdat de meeste mensen met name de local balans kennen staat de balansmethode gekend als pijnbestrijding, want dat is wat die local balans doet.  Pijn aan je schouder, prik je de heup aan de andere zijde van het lichaam; pijn aan je pols – prik je de enkel.  Die principes zijn vaak gekend.  Toch is ook dat meer dan louter pijnbehandeling want ook daar balanceer je de meridiaan.  Maar je kunt dus nog een heel stuk verder gaan.

Zelf ben ik erg bezig met de seizoensbehandeling.  De rol van de mens in de natuur.  Die drie-eenheid van hemel – mens – aarde.  Hoe zit die verbinding, die relatie in elkaar?  Dat boeit me enorm.  Vanuit die optiek ga je werken met de energie van het betreffende seizoen.  Momenteel zitten we in de herfst, dat is metaal energie.  De herfst begon dit jaar overigens op 7  augustus.  Dat is heel anders dan onze westerse kalender.  Herfst en metaal zijn gekoppeld met de long en dikke darm.  Als je op deze meridianen gaat werken lukt het je in deze periode van het jaar makkelijker om de persoon in balans te krijgen.  Je past dus je behandelstrategie aan naargelang het seizoen.  Althans dat is één mogelijkheid.  Je kunt daarbij een persoon niet alleen op pijnniveau behandelen maar ook emotioneel, functioneel of fysiek herbalanceren.

 

Merk je daarbij even snel resultaat als bij pijnbestrijding?

Met complexere problematiek is het inderdaad wel moeilijker maar toch moet het effect onmiddellijk zijn.  Alleen hoe dieper de problematiek zit, hoe meer je zult moeten behandelen.  Zoals dr. Tan zei: als je de stok zet, moet je de schaduw zien.  Of dat nu emotioneel is of op fysiek niveau.  Het effect is dan wel niet blijvend.  Iemand moet een aantal keer terug komen voor het daadwerkelijk blijft hangen.  In het begin moet je misschien wel om de twee dagen prikken. Je wil vooral dat je volgende behandeling gebeurt voordat het effect van de voorgaande helemaal weg is.  Ik noem dat de posologie van het behandelen.  Dat is iets waar te weinig bij wordt stil gestaan.  Terwijl bij de kruidenleer is dat veel meer vanzelfsprekend.  Als je iemand kruiden geeft wil die automatisch weten: hoe lang moet ik dit nemen, hoe vaak, enz…  Dat is bij acupunctuur niet anders.

De tijdsperiode die tussen je behandelingen zit kan het effect van je behandeling bepalen.  Wacht je te lang, dan is het tevergeefs en blijft iets terug komen.  Vaak hoor je ook een patiënt zeggen: ‘ik voelde dat het tijd was om terug te komen’.  Op dat gebied is het een stukje de patiënt opvoeden.  De frequentie van behandelen is even belangrijk als de punten die je prikt.  Ook in onze lessen leggen we daar vaak de nadruk op.

In China zie je soms dat mensen elke dag komen.

Dat klopt ja.  Hier is dat in eerste instantie financieel al niet mogelijk maar het verschil is natuurlijk groot als je elke dag kunt behandelen of slecht 1x / week.  Het is overigens ook best een tijdsinvestering voor mensen.  Dat mag je niet onderschatten.  Elke week een ritje naar de acupuncturist en dan een uurtje behandeling, dat is best al veel voor mensen.  Terwijl in China gaat men soms 10 dagen na elkaar en dan neemt men een paar dagen rust om vervolgens weer zo’n traject in te gaan.  Het is zeker iets wat we in onze opleiding mee geven.  Je wil niet die 1x / week als standaard gaan zien maar je wil echt kijken naar wat heeft die patiënt nodig. Vaak probeer ik een patiënt in de beginfase 3 keer in 2 weken te zien.  Als de behandelingen goed zijn werk beginnen doen dan schalen we stapsgewijs af. Eerst naar om de twee weken en vaak uiteindelijk naar 1x / maand.

cover van het boek de balansmethode van Peter de Vilder

Je had het eerder over de behandeling afstemmen op de seizoenen.  Zelf merk ik dat er wel vaak gesproken wordt over het leven en behandelen volgens de seizoenen maar dat er praktisch weinig concreets van terecht komt.  Helpt de balansmethode om echt op die manier te gaan denken en daar meer feeling mee te krijgen?

Zeker.  We bouwen dat tijdens de opleiding ook helemaal uit.   Daarbij gaan we steevast uit leggen waarom we iets doen.  Je kunt wel zeggen dat je meegaat met het seizoen maar als je niet weet hoe en waarom blijft het te vaag.  Die seizoensbehandeling is letterlijk een berekening.  Vaak probeer ik een patiënt in de beginfase 3 keer in 2 weken te zien.  Als de behandelingen goed zijn werk beginnen doen dan schalen we stapsgewijs af. Eerst naar om de twee weken en vaak uiteindelijk naar 1x / maand.  Die gebeurt via de meridian conversion, via de trigrammen.  Elk jaar wordt het begin van het seizoen opnieuw berekent.  De datum ligt dus niet vast zoals in onze westerse kalender.

De data variëren.  Op dit moment zijn bv. voor de blaasmeridiaan punten 64,60 en 40 belangrijk.  De energetica van die punten verandert echter met de seizoenen.  Als ik diezelfde blaasmeridiaan in de winter wil gaan prikken dan ben ik beter af met punten 67,65 en 64.  Het zijn subtiele verschillen maar het verschil zit erin dat de energie van het seizoen in jouw meridiaan een andere trillingsfrequentie heeft en dus vereist die een andere behandelstrategie.  Die punten hebben we neergezet in een tabel zoals je in het boek kunt zien maar we leren de studenten ook hoe je nu tot die punten komt.  Dat is belangrijk om het te begrijpen, anders zijn het gewoon punten op een blaadje en geen logische beredenering.

 

Er is ook zoiets als Master Tung punten – hebben die een link met elkaar?

Master Tung is eveneens balansmethode.  Die methode komt dan ook vaak terug binnen onze opleiding maar ook in het boek benoem ik enkele van die punten.  Ik gebruik zelf beide.  Master Tung is een lineage van een paar duizend jaar oud, overgegeven van vader op zoon.  Master Tung zelf heeft echter nooit iets op papier gezet.  Toen zijn zoon besloot om de lineage niet verder te zetten hebben enkele van zijn studenten bepaalde zaken op papier gezet.  Zo ontstond er toch literatuur over het onderwerp en is zijn methode bekend geraakt.  Dr. Tan gebruikte zelf ook heel veel Tung punten zonder het specifiek te vernoemen weliswaar.  Tung heeft zijn eigen methode en numerologie.  Daar zijn de punten bv. niet per meridiaan ingedeeld maar per lichaamszone.  Het is een vorm van balansmethode maar met zijn eigen uitwerking.  Vaak zie je wel dat het moeilijker te begrijpen is omdat het weer allemaal andere punten zijn, andere terminologie.  Het effect echter is hetzelfde.

 

Geldt dat ook voor de onderliggende theorie?

Het is gelijkaardig.  Er zijn in totaal 7  systemen.  Verschillende manieren waarop de meridianen zich tot elkaar verhouden.  Systeem 7 kan je als volgt uitleggen: De  long wordt gebalanceerd door de milt, die milt balanceert weer de maag dus de long balanceert ook de maag.  Dan zie je dat Master Tung bv. zijn longpunten op de maagmeridiaan legt.  Waarom de maag?  De maag meridiaan is rijk aan qi en bloed en daarmee een erg krachtige versterker.  De puntencombinatie genaamd ‘the 4 horses’ – longpunten op de maagmeridiaan bij Master Tung .  En de long heeft natuurlijk weer de link met ons immuunsysteem – de wei qi.  Die vier paarden is dan ook een enorme boost om te prikken.  Het heeft een andere naam en aparte nummering maar het principe van meridianen die elkaar balanceren is gelijk.  Als beginnend acupuncturist is Tung vaak erg overweldigend. Ben je blij dat je eindelijk die 365 punten kent, komen er plots weer een hele hoop bij.  Dat maakt het vooral complex.  Maar in de basis hoeft dat helemaal niet zo te zijn.  Het voordeel van Dr. Tan is dat je die numerologie niet hebt.  Hij benoemt gewoon de punten zoals je ze kent.  Belangrijk om te weten is dat je helemaal niet al die punten hoeft te kennen om ermee aan de slag te gaan.  Je begint gewoon met enkele punten die je kent.  Als je daar mee aan de slag gaat en je ziet hoe goed het werkt, dan wil je vanzelf meer leren.  Het is overigens prima te combineren met de klassieke manier van behandelen.

 

In je boek komen heel duidelijk de tri- en hexagrammen voor.  Kun je daar iets meer over vertellen? 

Het is heel belangrijk in Chinese geneeskunde om de link met de Yijing te kennen.  ‘When you drink water, never forget the source.’  En de diepste bron van de Chinese cultuur en geneeskunde is de Yijing.  Yin en yang.  Yang als een volle lijn en yin als een gebroken lijn.  Daar begint alles.  Vervolgens ga je naar een combinatie van drie lijnen, de 8 trigrammen.  Ga je die met elkaar combineren dan kom je uit bij 64 hexagrammen.  De trigrammen, die zijn de basis voor de balansmethode.  Het zijn de trigrammen die in verband worden gebracht met de meridianen.  Maar ook op de hexagrammen kun je de meridianen neerzetten.  De Yijing, meridianen en Chinese  geneeskunde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Daarom hebben we nu bv. een goede samenwerking met Harmen Mesker, een waar expert op het gebied van de Yijing.  Net omdat het zo belangrijk is en die link zo sterk is, willen we dat meegeven aan onze studenten.  Je moet de tri- en hexagrammen kennen wil je de balansmethode echt begrijpen.

 

Waar komt die koppeling met de meridianen vandaan – is dat iets uit de klassieke acupunctuur?

Nee.  Dat is echt specifiek iets wat dr. Tan heeft opgezet.  Eigenlijk is het dr. Chen die het bedacht heeft maar dr. Tan heeft het echt op de kaart gezet.  Dr. Chen legde ook de link tussen de trigrammen en de shu antieke punten.  Die vijf shu punten zijn overigens in de klassieke acupunctuur erg belangrijk.  Als je die kent dan kun je al heel veel.  Zelf gebruik ik in mijn behandeling vaak een combinatie van klassieke acupunctuur, master Tung en de dr. Tan.

 

Waarin zit het verschil met de klassieke acupunctuur?

Met name in de diagnose.  Bij de balansmethode is dat meridiaan gericht, bij de klassieke acupunctuur ga je meer naar de Zang-fu .  Lage rugklachten bv. is klassiek gezien vaak een deficiëntie van de nieren terwijl de vanuit de balansmethode kijken we eerder naar de blaasmeridiaan omdat die specifiek in dat gebied loopt.  Uiteraard is er de link tussen nier en blaas, het is dus niet zo dat die diagnoses elkaar tegenspreken.  Ze vertrekken vanuit een ander standpunt.  Het is niet een of / of verhaal maar het is en / en.  Beide diagnoses zijn waar.  Wanneer ik kruiden gebruik zal ik me meer richten op de TCM diagnose maar voor het inzetten van acupunctuur kijk ik naar de meridiaan.  Daarbij maak ik gebruik van het principe van holografie.  Bv. elleboog komt overeen met lumbaal 2 of het navelgebied.  Ik ga het gebied palperen en zoek naar gevoelige punten.  Als een punt niet gevoelig is dan zal ik die niet prikken.  Het is een erg praktische methode.  En net zoals in de klassieke acupunctuur laat ik vervolgens de naald een bepaalde tijd zitten.  Daarbij ga ik overigens geen naaldmanipulatie toepassen wat in de klassieke acupunctuur wel vaak gebeurt.  Bij dr. Tan gaat het met name over de puntkeuze en de correcte diepte bij het aanprikken.  Acupunctuur voor mij is meridiaan gericht, net zoals tuina en qigong.  Daarbij werken we van buiten om naar binnen te gaan.  We werken op de meridiaan om de weg naar binnen te vinden.  Bij kruiden en voeding is dat omgekeerd.  Daar werken we van binnen uit en weerspiegelt zich dat aan de buitenkant.

 

Hebt u nog drie tips voor onze lezers om gezondheid en welzijn te verbeteren?

  1. Leef met de seizoenen. Verbindt je met de natuur.
  2. Beweeg meer en beweeg bewust. Bewust van jezelf maar ook van die natuur om je heen, de seizoenen.
  3. Maak je minder zorgen. Het leven is mooi!

 

logo van de acupunctuurpraktijk of praktijk voor chinese geneeskunde van Peter de Vilder in Brugge

 

 

Bas van Pelt – Aser methode

Begin 2021 waren we te gast bij Bas van Pelt.  Gespecialiseerd in het bestrijden van stress gerelateerde klachten heeft Bas zijn eigen unieke methodiek ontwikkeld:  de Aser – methode.  Dat vonden wij een erg interessante ontwikkeling binnen de Chinese geneeskunde in Nederland.  We waren op bezoek in zijn praktijk in Alkmaar.  Een erg leerzame ervaring want Bas bleek naast een kundig behandelaar eveneens een gedreven ondernemer – coach te zijn die ons met een hoop kennis naar huis stuurde.  Veel leesplezier met dit artikel uit het 15e nummer van ons CNYS magazine.

INTERVIEW BAS VAN PELT

Hallo, mijn naam is Bas van Pelt en ik help mensen om zichzelf te herontdekken.  Los te komen van oude patronen en daardoor van hun klachten af te komen.  Dit doe ik deels met acupunctuur, een stukje coaching en met andere aanvullende technieken.  Maar in eerste instantie doe ik dat met name door contact te maken met de persoon.

profiel foto van bas van peltMensen terug brengen naar zichzelf om van hun klachten af te komen – die moet je uitleggen.

Als je kijkt naar de Westerse geneeskunde zegt men dat 80% van de klachten die bij de huisarts komen, SOLK zijn.  Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten.  Dit betekent dat er een psycho-emotionele component aan vast zit.  Een onderliggend iets wat de echte oorzaak is.  Het is een mind body verhaal.  Als je naar dat stuk gaat kijken dan hoef je alleen maar iemand bij dat emotionele stuk te brengen.  Met acupunctuur zie je dat heel duidelijk.  Je kan aan de meridianen zien welke patronen er bij een bepaalde klacht achter zitten.  Of via het bindweefsel zoals de osteopathie kijkt. Vervolgens help je de persoon om dat stuk volledig te ervaren zodat ze het kunnen loslaten.  Eénmaal ze daartoe in staat zijn, het emotionele stuk echt los te laten, zie je dat de klachten meestal als vanzelf verdwijnen.

Je insteek is de psycho-emotionele kant waarbij acupunctuur één van de hulpmiddelen is?

Meer nog, het is voor mij de belangrijkste.  Alleen al de kennis van hoe het meridiaan systeem werkt en welke emoties bij welke functies horen, bij welke beweging.  Daarbij refereer ik naar het wuxing systeem.  De vijf elementen leer maar zelf vind ik beweging een meer gepaste term.  Het hout ‘element’ of beweging dus, zien we vaak als woede.  Woede wordt algemeen genomen negatief gezien maar woede kan geweldig zijn.  Het gaat ook over je eigen ruimte creëren en die durven innemen.  Op het moment dat dit vastloopt en jij het gevoel hebt dat het universum je tegen houdt, of dat een mens je tegen houdt, de economie je tegenhoudt, …  Dan kom je in frustratie terecht.  Deze slaat op de galblaas meridiaan.   Dat patroon van woede en frustratie, dit vind je terug in die meridiaan.  Je voelt het in de pols.  Je voelt het emotionele verhaal in je polsdiagnose.  Het al dan niet mogen of kunnen innemen van iemands ruimte.  Dat principe vind ik uitermate interessant en dat is de focus van de behandeling.

Juist in dat stuk is acupunctuur heel sterk omdat je het allemaal kunt diagnosticeren.  Aan de punten kun je voelen welke patronen er spelen.  Door die punten vervolgens te masseren of met een naald te behandelen, kun je de persoon terug in die oude ervaring zetten.  Je laat ze de pijn ervaren en vraagt vervolgens naar de gevoelens die bij hen opkomen.  Het ervaren van die pijn is cruciaal.  Daardoor kom je op een diepere laag terecht.  Door vervolgens met je naald aan de slag te gaan zet je dit daadwerkelijk in beweging.  Zo kan iemand weer die wisselwerking doen en bv. zijn of haar hart openen.  Soms moet je eerst de levermeridiaan vrij maken zodat de hartenergie vrij kan stromen.  Soms, als iemand het vertrouwen ontbreekt om het hart te openen moet je eerst de nier energie versterken.  Dit soort zaken kun je met acupunctuur allemaal makkelijk bereiken.  Dus ja, acupunctuur is wel de belangrijkste.

Aan de hand van de meridianen en de wuxing theorie maak je de vertaalslag van lichamelijk naar emotioneel?

Klopt, je hebt heel veel vormen van mind body therapie.  Ook in de Westerse geneeskunde.  Freud, Alexander en andere theorieën.  Alleen zien zij een fysieke klacht vaak als afleiding van het emotionele patroon wat er achter zit.  Het lichaam creëert iets als je niet met het emotionele stuk aan de gang gaat.  Chinese geneeskunde zegt dat lichaam en geest één zijn.  Het lichaam laat zien wat het emotionele patroon is.  Het lichamelijke stuk en dat emotionele stuk, dat is één en hetzelfde.  Een tenniselleboog bv. is bijna altijd gerelateerd aan een overmatige behoefte aan controle.   Die dikke darm meridiaan zal gevoelig zijn op bepaalde punten.  Geest en lichaam zijn één.

Een ander mooi voorbeeld is hoe bepaalde zaken zich uiten in je houding.  Op het moment dat jij je hart dicht gooit, dan zie je die schouders naar voren komen.  Als je kijkt hoe die meridianen lopen zie je dat ook de long meridiaan hier mee doet.  Dat heeft gevolgen voor je hele welzijn.  Probeer maar eens in elkaar gezakt, schouders naar voren en hoofd naar beneden; jezelf blij te voelen.  Dat lukt helemaal niet.  Qigong bv. maar ook Wing Chun wat ik zelf praktiseer, die toont dat heel duidelijk aan.  Je begint steevast met een goede houding.  Een sterke houding, een manier waarop de botstructuur je lichaam ondersteunt, dat draagt bij aan het openen van de meridianen.  Die link zit daar heel duidelijk in.

Betekent dit dat je jezelf richt op mensen met psychische klachten?

In mijn marketing richt ik mij met name op stress en stress gerelateerde klachten.  Dat doe ik heel bewust.  Kijk als ik mijn promotie richt op iemand met rugklachten dan is de kans groot dat ik mensen over de vloer krijg die op zoek zijn naar een fysieke behandeling van die rugklachten.  Die link met het emotionele stuk is veel minder duidelijk.  Iemand komt dan met rugklachten bij je en jij wil op een diepere laag gaan zitten.  Dat werkt niet altijd.  Iemand die komt voor hyperventilatie, een typisch stress gerelateerde klacht, die snapt al dat er een psycho-emotionele component zal meespelen.  Die is sneller bereid daar naar te kijken.

Een groot stuk van mijn manier van werken is een opvoedende rol.  Mensen leren begrijpen hoe die body mind connectie in elkaar zit en hoe ze daarop in kunnen haken.  Dat doe ik oa. door filmpjes of mails die ik stuur.  Mijn uitleg is veelal gebaseerd op Westerse psychologie, dat is vaak wat toegankelijker, de drie breinen.  Hoe het systeem van fysieke klacht en emotionele patronen samen hangt.  Als ze tot inzicht komen gaan ze vanzelf met hun patronen aan de slag.  Mensen die de diepte in willen met zichzelf, daar wordt ik blij van.  Iemand die nog gevangen zit in het idee dat hooikoorts enkel en alleen door pollen komt, dat is moeilijker.  Men moet er voor open staan.

Ik hoor je verschillende dingen benoemen.  Acupunctuur, coaching, qigong, … Wat is je achtergrond?

Ik ben ooit begonnen als fysiotherapeut.  Al heel snel had ik door dat als je bv. bepaalde punten op de kuit pakte, dat je daarmee rugklachten kon verhelpen.  Maar ik vond dat toen nog wat vaag en wou vooral een ‘normale’ studie doen.  Toch miste ik daarbij een stuk.  Fysiotherapie maakt die body mind connectie niet.  Vooral tijdens mijn opleiding was de insteek nog heel beperkt.  Een klacht kwam voort uit speren, pezen en zenuwstelsel.  Uiteindelijk ben ik dan toch acupunctuur gaan studeren en mezelf steeds meer gaan bijscholen op het gebied van stress.  Dan kom je automatisch terecht op een stukje coaching, nlp, rouwverwerking, enz…

Ik heb het grote voordeel gehad dat ik in mijn eerste praktijk samen kon werken met Eric Goes.  Hij was acupuncturist en fysiotherapeut en we werkten samen met een visceraal therapeut en een trigger point specialist.  We liepen daarbij continue bij elkaar in de kamer en konden meekijken met elkaar.  Daar heb ik ontzettend veel van geleerd.  Hij deed electro acucpunctuur, ik deed kruiden en zo konden we van elkaar leren.  Je kunt ook in gesprek gaan met elkaar.  Jij neemt Ren Mai 17 terwijl ik daar RM 19 zou pakken, waarom is dat?

Je beoefent ook kruidenkunde.  Zet je die vaak in?

Weinig.  Ik gebruik met name alleen patent formules.  Ik ben van mening dat je minimaal vijf jaar intensief aan de slag moet met patenten voor je in staat bent om zelf je eigen formules te ontwikkelen.  Maar ook met de formules werk ik maar beperkt.  Acupunctuur geniet toch mijn voorkeur.  Het voelen van de meridianen. Ik ben een kinesthetisch ingesteld persoon.  Op het moment dat ik merk dat een blokkade maar niet wil los komen, dan ga ik kijken of kruiden een oplossing kunnen bieden.  Ik ben een gevoelsmens.  Ik moet dingen kunnen voelen.  Als iemand binnen komt dan voel ik vaak al welke onderliggende problematieken er zijn.  Ook als ik met de cliënt werk.  Ik wil bij de naaldsetting die deqi kunnen voelen.   Als ik nier 1 masseer, voelen hoe ver ik op die meridiaan kom.  Op dat gebied zal elke behandelaar wel zijn of haar voorkeur hebben.

Ik merk dat als je je pad omschrijft, die stress een rode draad vormt.  Vanwaar die interesse?

Dan moet je bij de oorzaak van stress gaan kijken.  Waarom hebben mensen stress?  Omdat ze niet vanuit zichzelf leven, niet vanuit hun hart.  Stress heb je op het moment dat je vanuit je hoofd leeft.  Dat je denkt dat je dingen moet.  Ik moet een goede man zijn voor mijn vrouw bv.  Maar wat is dat dan, een goede man?  Dan zit je in één keer met een hele hoop eisen waar je aan moet voldoen.  Een goede vader, een goede vriend, …  Een van mijn oude patronen is dat ik graag gezien wil worden, maar tegelijk aangeleerd heb om het eng te vinden wat mensen van me vinden.  Allemaal factoren die stress creëren.  Puur en alleen door de manier van kijken naar de wereld.  Op het moment dat je op dat niveau verbinding kunt maken.  En dan hebben we het eigenlijk over Jing, qi en shen.  Als de Jing sterk is, dan is de shen vrij om te bewegen.  Vervolgens kan de shen in de jing komen en ontstaat er qi, de levenskracht.  Dan leef je een geïnspireerd leven.

En de Aser methode, is die specifiek op stress gericht?

Die is bedoeld om er achter te komen welke patronen je meedraagt.  Om bij de oorspronkelijke oorzaak van die patronen te komen.  Vaak is dat een emotionele herinnering waar nog een lading op zit.  Je wil dus bij de herinnering komen, vervolgens de lading los laten en zo het patroon opgeven.  Niet zozeer op het niveau van post traumatische stress stoornis maar op het niveau van microtrauma die we allemaal in ons dragen.

logo van de aser methode

Toch een stukje psychologie dus?

Ergens wel maar dan met een boeddhistische en chinees geneeskundige kijk er op.  De keizer heerst maar alle ministers met hun specifieke emotie die mogen er zijn.  Kijk, de Aser methode is een stappenplan.  Het heeft een bepaalde focus.  Om iemand op zijn of haar diepere laag te laten werken, moet je die persoon daar eerst naartoe brengen.  Het eerste wat je doet daarbij is veiligheid creëren, dat is je eerste taak als therapeut.  Dat vereist dat je als therapeut ook zelf zover bent.  Als jij iemand naar zijn diepste angsten moet brengen dan moet je daar zelf ook OK mee zijn.  Als die patiënt zijn of haar boosheid moet voelen, dan moet je dat zelf ook kunnen.  Het vereist daarbij een groot stuk persoonlijke ontwikkeling van de therapeut zelf.  Vervolgens ga je samen met de patiënt aan de slag om die oude ervaring te gaan ervaren.   Dat betekent dat je op een ander manier prikt bij de Aser methode.  Als je pijnloos prikt, dan prik je niet volgens de Aser methode.   Niet dat je bewust pijn wilt creëren bij het prikken, maar om een emotie of patroon los te krijgen moet je soms in de pijn gaan.

Neem de controlebehoefte die je bijvoorbeeld in dikke darm 11 terug vindt.  Op het moment dat je die controlebehoefte los wil krijgen, zal dat punt pijnlijk zijn.  Het is nl. pijnlijk omdat je die controlebehoefte aanprikt.  Vervolgens ga je dat punt stevig aan zetten net zo lang tot die behoefte los komt.  Waarbij je je intentie gebruikt om zover te komen.  Die is heel belangrijk.  Zodra die behoefte of emotie effectief los komt zie je vaak meteen reactie.  Een diepe zucht of inademing, een stuk verdriet of plotselinge boosheid.  Een enkeling schoot zelfs in de lach.  Dat toont allemaal aan dat er beweging is.  Als je hem daarna opnieuw aanprikt merken ze meteen dat het punt niet meer pijnlijk is. Je laat het patroon los, dus de pijn is ook weg.  Die manier van prikken is cruciaal en vindt je in de oude acupunctuur terug als ze het hebben over het uitdrijven van demonen.  Je leert negatieve energie uit het lichaam krijgen.  Dat is de acupunctuur kant ervan.  Vervolgens gebruik je andere technieken om de herinnering weer om te draaien maar de acupunctuur is heel krachtig om erbij te komen.

Het stukje emotionele reis wat je eerder benoemde, leg dat eens uit?

Dat is ooit ontwikkeld door Brandon Bays.  Het is een combinatie van verschillende technieken uit de hypnotherapie.  Waaronder bv. visualisaties.  Die heb ik aangepast specifiek naar mijn cliënteel.  Een simpel voorbeeld is: je gaat eerst naar wat je nu voelt en blijft vervolgens vragen: “en wat voel je nog meer?”  Welke emoties zitten onder die emotie?  Emoties zijn vaak gestapeld.  Bv. als iemand niet boos mag zijn van zichzelf.  Als er dan iets gebeurt dan voelt die persoon bv. verdriet, maar de emotie die eronder zit is die boosheid.  Daar moet je die persoon heen brengen.  Vervolgens breng je hen naar het moment waarop ze die boosheid voor het eerst gevoeld hebben.  Terug naar de oorspronkelijke herinnering.  Vaak zit die in de eerste zeven levensjaren.

Als ik het goed begrijp is de Aser methode vertrouwen brengen, emoties ervaren en de emotionele reis.  Die aspecten vertaal je zelf heel makkelijk naar de Chinese geneeskunde merk ik.  Is dat iets wat in de Aser opleiding ook naar voren komt?

Dat zit inderdaad in de opleiding.  Ik ga er van uit dat iemand een goede acupuncturist is, dat is de basis.  Vervolgens werken we heel veel op het Jing – Qi – Shen verhaal.  De Shen realiseren doordat er een sterke Jing is zodat er een sterke Qi ontstaat.  Dat is weer dat stukje zelfontwikkeling. De hele behandelmethode is erop gericht om zelfrealisatie mogelijk te maken en je daarin te ondersteunen.  Als je dat pad bewandelt kun je als vanzelf die vertaalslag gaan maken.  Daarnaast vind ik het belangrijk dat men een aantal technieken beheerst.  Niet alleen acupunctuur en hypnotherapie komen aan bod maar zo ook bv. een stukje cranio sacraal therapie.  Het gaat er met name om dat je in staat bent op Jing niveau te werken.  Die versterken en een opening creëren bij iemand, die verbinding aangaan.  Je wilt ruimte creëren voor je patiënt om zichzelf te kunnen ervaren.

Ik hoor je praten over punten, over technieken.  Is de opleiding praktisch van aard?

Absoluut.  Ik heb drie pijlers in het programma.  Theorie is een kleine, zelfontwikkeling een grote.  Je eigen traject doorlopen.  Dat is belangrijk om mensen door hun traject te kunnen begeleiden.  De derde pijler is stage lopen, praktijkervaring.  Waaronder de manier van prikken.  De opleiding zelf is 10 dagen, de stage is afhankelijk van wat iemand nodig heeft.  Dat is niet hetzelfde als de nascholing die ik gegeven heb.  Dat was meer een voorproefje en vooral een benadering vanuit de Westers medische kant.

Het is een licentie model.  Kun je dat toelichten?

Ben je eenmaal opgeleid volgens de Aser methode, dan deel je mee in de marketing die ik doe.  Je moet natuurlijk zelf ook aan je marketing werken, maar ik krijg nu al aanvragen uit het hele land.  Het is een beetje zoals een franchise model werkt, maar dan in heel lichte vorm, een licentie.  Dat betekent dat de behandelaar in kwestie een eigen praktijk heeft maar dat ik klanten genereer die specifiek voor de Aser methode komen.  Die cliënt doorloopt vervolgens een traject.  Ze doen een online training en krijgen individuele behandelsessies.  Van de online training gaat een deel van de inkomsten naar mij en een deel naar de behandelaar.  De zes  behandelingen die standaard in het pakket zitten komen volledig aan de behandelaar zelf toe.  Daarnaast wordt er een standaard fee betaald voor de online marketing.  Dat zorgt ervoor dat de behandelaar een stuk meer kan verdienen en dat er vanuit de Aser methode meer mensen geholpen kunnen worden dan ik in mijn eentje kan.

Die Aser methode werkt met name op Jing – Qi en Shen niveau.   Ik heb je al meerdere malen die term Jing horen gebruiken, wat wordt daarmee precies bedoeld?

Dat is een belangrijk concept inderdaad.  Als je Macciocia leest zie je dat er hooguit een pagina of twee uitleg gegeven wordt over dit concept.  Nochtans is dit het meest essentiële stuk van de acupunctuur.  Wie dat stuk niet snapt, snapt de acupunctuur niet vind ik zelf.  Jing gaat over de ordening der dingen.  De ordening der dingen bv. in de zin van je voorouders, je ouders, jij en je nakomelingen.  De universele natuurwetten, dat is een onderdeel van jing.  Maar ook de positie die ik inneem als man tov van mijn vrouw, als vader tov van mijn kinderen of als therapeut tov mijn cliënten.  Al die aspecten refereren naar jing. De shen is de bezieling, de inspiratie.  Die vanuit vorm, het hemelse voortbrengt.  De ordening der dingen van het universum in combinatie met het hemelse brengt bezieling en dat creëert qi, de levenskracht.  Shen komt daarbij in de jing waardoor qi ontstaat.  Dat stuk moet kloppen.  Je hebt mensen die vaak heel spiritueel bezig zijn, met shen dus.  Maar er is geen jing.  Ze nemen hun plek hier op aarde niet in met als gevolgd dat het zweverig wordt waardoor er niks substantieels tot stand komt.  Op dat stukje probeer ik met name te werken. Op die verbinding tussen shen en jing.

Speelt je eigen training daarin ook een rol?

Zeker weten.  Dat werkt heel simpel.  Op het moment dat je zelf sterker wordt, zowel fysiek als in het sturen van energie, dan sta je steviger in dat proces.  Je kunt overigens niet een zwak lichaam hebben maar wel sterk zijn in het werken met energie.  Je lichaam moet daarbij sterk zijn, niet zozeer door een maximale spiermassa, maar door het goed staan van de structuur.  Op het moment dat je lichaam en je gewrichten goed staan, lopen de meridianen makkelijker door.  Vervolgens leer je die energie sturen met als gevolg dat als je een naald zet dat een heel ander effect heeft dan wanneer je die beheersing niet hebt.  Dat is een groot verschil met iemand die niks van Wing Chun, qigong of enige andere vorm van interne training beheerst.  De naald wordt een focus punt van je intentie.  Die intentie bepaalt wat er in het lichaam van je cliënt gebeurt.

Naast je werk als acupunctuur en ontwikkelaar van de Aser methode ben je ook erg actief op gebied van ondernemen.  Kun je ons daar wat over vertellen?

Dat is een stuk wat ik gewoon leuk vind om te doen.  Ik zie veel therapeuten die ontzettend goed zijn in wat ze doen maar die niet gevonden worden door klanten.  Dat is zonde.  Daar zit een stukje kennis wat men moet leren.  Je moet nu eenmaal weten hoe je een advertentie zet of uberhaupt iets van marketing kan doen.  Maar heel vaak is het een stukje mindset.  Zichtbaar durven zijn.  Ook dit is een stukje zelfrealisatie.  Marketing gaat voor een groot deel over: durf jij jezelf te laten zien?  Durf je te stellen dat je ergens voor staat en te kiezen voor een bepaalde doelgroep.  Durf je zeggen dat wat jij doet, goed is en waardevol?  Durf je er geld voor te vragen?

Op welke manier ben je daarin actief?

Ik geef trainingen, er is een podcast en ik doe individuele begeleiding.   Gezien de omstandigheden zijn daar tevens zoom seminars bijgekomen.  Maar ik heb ook een online programma wat je leert vanuit je eigen visie te werken.  Kiezen voor mensen die bij je passen.  Een product te ontwikkelen en uit je comfortzone te treden.  Kijk, mijn product is niet acupunctuur.  Ik help mensen met een bepaald probleem.  De vorm die ik daarbij gebruik is weliswaar acupunctuur maar dat is niet de essentie.  Mensen komen niet voor acupunctuur, ze komen voor een oplossing.  Dat is wat ik aanbied.  Op die manier werkt marketing.  Dit soort zaken probeer ik over te brengen.  Ondernemingsgericht denken.  Dat doe ik overigens niet alleen voor Chinees geneeskundigen maar ook voor logopedisten, fysiotherapeuten, … Alle vormen van therapie eigenlijk.  Bij grote praktijken gebeurt dat vaker via individuele coaching.  Die hebben wat meer budget en leiden dan zo het hele team op.  Daarbij blijft het rendabel omdat het om een grote groep gaat.  Voor kleinere praktijken gebruik ik vaker het online coaching programma.  Hierbij kan men voor een vast bedrag per maand een tweewekelijkse live training volgen.  In deze training gaan we in op specifieke vraagstukken waar ze mee zitten.

Waar lopen acupuncturisten het meeste tegen aan?

Velen hebben moeite om geld te vragen.  Daarnaast durft men vaak niet te kiezen voor een bepaald type cliënten.  Je kunt nu eenmaal niet iedereen behandelen want niet iedereen past bij jouw manier van werken.  Kun je die keuze wel maken dan krijg je ook vanzelf leukere cliënten.  Dat is niet alleen goed voor jou maar ook voor de cliënt want je levert waarde specifiek voor hun.  Daar krijg je meer waardering voor terug.  Met de juiste cliënt kun je makkelijker net wat meer vragen, die zijn immers bereid te betalen voor de kwaliteit die je levert.  Vaak voor die andere groep die niet bij je past is een tientje al te veel bij wijze van spreken.  Dit zie je overigens in alle disciplines terug.

Je hebt nog een stuk Health Care Development gestudeerd zag ik.  Zouden alle therapeuten dan meer ondernemer moeten worden?

Puur voor de persoonlijke ontwikkeling zou ik zeggen ja.  Het is gewoon goed voor je eigen ontwikkeling.  Want je wordt keihard met je neus tegen allerlei deuren aangegooid.  Je moet jezelf wel blijven ontwikkelen om te kunnen ondernemen en te creëren.  Daarnaast zou ik zeggen nee.  Het is niet voor iedereen.   Wat ik wel een goede optie vind is om samenwerkingen op te zetten.  Daarbij doel ik niet op het opzetten van een maatschap waarbij iedereen gezamenlijk eigenaar is want dan krijg je tien kapiteins op één schip.  Uit de cijfers blijkt immers dat 80% van de maatschappen met ruzie uit elkaar gaat.  Wat wel verstandig lijkt is één leider en dan een team van 4-5 mensen.  Een kleine set-up waar je makkelijk kunt samen werken.  Waar je kunt meekijken in elkaars praktijk en van elkaar kunt leren.

Welke 3 tips zou u onze lezers mee geven om gezondheid en welzijn te verbeteren?

 

  1. Ga elke avond 10 minuten lang voelen, alleen maar voelen. Stel je daarbij de vraag: en wat voel ik nog meer?  100% bewust aandacht geven aan jezelf.
  2. Begin de dag goed.  Zorg ervoor dat je aan staat. Yoga, qigong, koude douche, … maakt niet uit.
  3. Ga leven!  Durf op je bek gaan.  Het is de enige manier om dingen te leren in  het leven.

bas van pelt op het terras

Dolf Chin See Chong – Waarom voeding cruciaal is voor je gezondheid


Voor ons eerste nummer van 2020 mochten we Dolf Chin See Chong opzoeken in zijn praktijk in Breda.  Dolf is naast Chinees geneeskundig professional tevens lesgever bij verschillende onderwijsinstelling en een ondernemer puur sang.  Zijn praktijk in Breda is dan ook een mooi voorbeeld van hoe men met de juiste intentie een gecombineerd gezondheidscentrum kan neerzetten.  De praktijk PMC zit ondertussen op vier locaties en er wordt zeker niet stilgezeten.  Ondanks de ruime bagage van Dhr. Chin See Chong gingen we naar hem toe met name vanuit onze honger om meer te leren over de Chinese kijk op voeding.  Lees gerust met ons mee – uit nr. 13 van het CNYS magazine.

INTERVIEW Dolf Chin See Chong

Mijn naam is Dolf.  Zo’n 19 jaar geleden ben ik hier begonnen in Breda.  Ik ben mijn loopbaan begonnen bij Hans Louet Feisser – hij deed manuele therapie, fysiotherapie en acupunctuur.  Gezien hij vaak in Spanje verbleef moest ik geregeld zijn patiënten over nemen terwijl ik nog maar weinig van acupunctuur afwist.  Op die manier en met zijn aanwijzingen ben ik in het vak gerold.  Zijn uitgebreide boekenkast en cursussen waren mijn eerste leerschool vooraleer ik uiteindelijk in Amsterdam acupunctuur ben gaan studeren.  Momenteel draaien we zo’n 150 mensen per week enkel op acupunctuur.  Ik heb vier praktijken in Breda waar naast acupuncturisten ook osteopaten en fysiotherapeuten in dienst zijn.  Naast de praktijk geef ik al 15 jaar les bij OTCG in Antwerpen.  Lessen acupunctuur en met name ook voedingsleer.  Ik geef les in Leuven en ook elk jaar een Masterclass in Rome.  Het les geven is iets wat ik samen met mijn vrouw Mieke erg leuk vinden en dat willen we ook nog gaan uitbreiden.  We willen uiteindelijk een volledig centrum gaan opbouwen met theehuis, leslokalen, cultuur, voeding, behandelingen en noem maar op.

Als ik het goed hoor is voeding toch wel een specialiteit van jou.  Kun je ons iets meer vertellen over de Chinese voedingsleer en het verschil met de Westerse benadering?

Chinese voedingsleer is meer gericht vanuit een totaal concept, oa. vanuit de vijf elementen.  We kijken ook naar food-pairing.  Daarbij neem je een ingrediënt en je gaat kijken welke hulpstoffen die bevat.  Dat doe je voor alle ingrediënten en dan kijk je hoe ze onderling met elkaar verbinden.  Uit onderzoek zie je dat je twee soorten gerechten hebt: Oosterse en Westerse. De Westerse zie je dat de food-pairing echt klopt, die hebben dezelfde ingrediënten.  Bij Oosterse gerechten zie je dat niks overeenkomt.  Die zijn dus precies het tegengestelde van elkaar.  Je krijgt dan ook heel andere combinaties van smaken, een totaal ander concept.

Is dat iets wat bewust gebeurt?

De conclusie die je kunt trekken is dat het Westerse principe is ontstaan op basis van smaak.  Kloppen de smaken?  Oosterse gerechten zijn van oudsher meer ontwikkelt op basis van gezondheid, smaken hoeven niet te kloppen als het maar goed voor je is.  Als een vrouw bv. moet menstrueren gooi je er vaak rode dadels bij.  Of dat nu lekkerder is of niet.  Wij zijn systeemdenkers, zo ook in onze voeding.  Het is niet een aanvulling om te eten maar een aanvulling op je welzijn.  Wat je dan krijgt is een heel andere smaakbeleving.  De smaak zit er wel degelijk in maar dus op een heel andere manier.  Sommige combinaties zijn voor een Westerling totaal niet te begrijpen.  Maar goed, andersom geldt dat natuurlijk ook.

Hoe spelen de vijf elementen hierin een rol?

Het is vanuit de elementen belangrijk dat je voeding ziet als een aanvulling.  Net als bij acupunctuur.  Waar heb je tekort?  Nou daar moet je dan wat gaan doen.  Zelf geloof ik niet heilig in een strak concept als de vijf elementen voedings-leer.  Als je teruggaat naar wie was die oude Chinees?  Je wil vooral vanuit balans-denken redeneren.  Houd je de vijf elementen in balans, dan ben jij dat ook.  Als je te weinig hout hebt, moet je dat gaan toevoegen.  Voor een Chinees zit dat ingebakken, die hoeft daar geen achterliggende theorie bij.   Het zit in de cultuur.  Je hebt heel veel boeken over deze materie maar het probleem is dat er veel fouten in staan en die boeken kopiëren elkaar dus die fouten vermenigvuldigen zich.

Leer als die oude Chinees denken.  Kijk naar dat gerecht, de ingrediënten, proef het en voel het effect ervan.  Zelf leren nadenken.  In de les geef ik vaak opdracht waarbij ze een casus moeten uitwerken.  Daar moeten ze een gerecht bij maken en dat gerecht gaan ze in de les maken en presenteren.  De andere studenten weten niet wat er in zit noch waarvoor het is.  Bij het koken ga je kijken.  Hoe ruikt het, hoe proeft het, wat doet het?  Waarvoor zou je het kunnen gebruiken?  Aan de hand daarvan dan terug redeneren naar het gerecht, voor wat voor soort patiënt kan het zijn?  Welke onderliggende pathologie is mogelijk?  Zo deed die oude Chinees het nl. ook.  Dat is een heel andere benadering dan die van de macrobiologen.  Zij zijn niet gericht op maatwerk.  1 gram dit en 3 gram dat.  Dat is een Westerse benadering gebaseerd op lineair denken.  Die wil precieze cijfers weten.  Als je een bloeddruk hebt van 200 dan gaan we er niet automatisch van uit dat het slecht is.  Misschien is het voor jou wel functioneel.  Elke dag een bord spaghetti  en koek is niet gezond, maar voor iemand die dagelijks 100 kim fiets kan het noodzakelijk zijn om geen tekort te krijgen.  Elk lichaam heeft zijn eigen verhaal.

Geen standaard regeltjes maar kijken naar het individu en de context, moet ik het zo zien?

Klopt.  En dat is ook net wat het lastig maakt.  Macrobioten zijn daar het ergst in, die moet je echt overtuigen.  Cruciaal is dat je zelf leert nadenken.  Chinese geneeskunde gaat niet om regels of theorie.  Die boeren waren daar 5000 jaren geleden niet mee bezig.  Die keken gewoon: wat is nu goed voor mij?  En door dat honderden jaren lang op te volgen konden ze kennis verzamelen.  Het was geen theoretische studie maar kennisoverdracht van familie op familie.  Uiteindelijk is daar dan een studie van gemaakt, ze zijn het gaan opschrijven.  Prima natuurlijk maar je wil het vooral begrijpen, niet zomaar uit je hoofd leren.  Als je bv. kijkt naar Daniel Keown, die beredeneert alles vanuit het Westerse denkmodel, dat is een echte wetenschapper en die gaat qi verklaren maar dat is allemaal niet zo simpel.  Je moet vooral gaan denken als een Chinees.

Dat is inderdaad iemand die de vertaalslag heel erg wil maken, hoe sta jij daar tegenover?

Het is natuurlijk wel handig om te kunnen verklaren in Westerse denkmodellen.  Dat zou veel problemen uit de wereld helpen en oost en west dichter bij elkaar brengen.  Alleen sommige dingen zijn niet te verklaren.  Tenminste daar zijn we nu niet klaar voor of willen dat nog niet.  Je loopt vast.  Als je het niet kunt aantonen voor een grote groep, dan is er geen bewijs.  Wat je niet kunt bewijzen, dat is er niet.  Dat is hetzelfde als je in de middeleeuwen iemand zou laten bewijzen dat als je hier op een knopje drukt, daar het licht aan gaat.  Die kan dat niet bewijzen omdat die kennis er nog niet is.

Je vertelde eerder hoe iemand met een tekort aan hout, meer hout dient toe te voegen aan zijn maaltijd.  Kun je daar iets meer over vertellen, wat voor diagnostiek zit daar bv. achter?

Dat is de klassieke diagnostiek.  Je doet een anamnese en je komt bij je conclusie, een diagnose.  Daar hoort pols en tong ook bij.  Om het efficiënt toe te kunnen passen moet je wel deze vaardigheid hebben.  Daarom heet het ook medicinale voedingsleer.  Het gaat verder dan huis en tuin tips.  Dat is net zoals met qigong.  Iemand kan wel bepaalde oefeningen doen maar bij medische qigong gebruik je het ook om daadwerkelijk te genezen.  Dan moet je wel weten wat je doet.

Gebruik je ook lokale ingrediënten?

Dat is de bedoeling ja.  We leven hier en 9 van de 10 keer hebben we ook te maken met Westerse mensen.  Het lichaam past zich zowel genetisch als qua voeding aan, aan de voeding waar je mee bent opgegroeid.  Daar reageer je op.  Het is dan ook juist heel belangrijk om met lokale producten te werken.  Iemand die last heeft van bepaalde pollen kan bv. honing gaan eten maar dan wel die van de lokale imker.  Dat betekent ook lokaal redeneren, vanuit de cultuur en omgeving van de persoon.  De beredenering van een Chinese arts over de aanpak van diabetes zal hier bv. veel minder werken.  Ons lichaam is anders.  Daarom dat artsen in China ook veel kunnen leren van ons.  Zij zijn nl. nog niet gewoon aan de Westerse ziekte-beelden maar die Westerse maatschappij dendert als een sneltrein door dat land en zij zijn daarbij niet klaar om ook daarin te schakelen.

Dat geldt voor ons hetzelfde.  Dat is ook de reden waarom culturen botsen.  Die verschil-lende denksystemen.  Je hebt Westerse kruiden maar ook Chinese kruiden. Maar ik vind, dat je eerst moet kiezen voor voeding en dan pas voor Chinese kruiden of acupunctuur. Dat heeft te maken met   feit dat de Westerse mens is opgevoed met het idee van als ik een pilletje krijg, wordt het opgelost. Dan gaan ze het niet zelf doen. Bij mij krijgen ze nooit kruiden, ik zeg niet nooit soms heb je wel een patient. Maar 9 vd 10 keer wil ik dat die patiënt zelf gaat nadenken, zelf het initiatief neemt, als het om voeding gaat, en je kunt ze overtuigen, laten we dat eerst proberen, dan is het nu met voeding, dan is het met leefwijzen, dan is het de manier van oefenen bewegen, maar als ik die pillen ga geven dan gaan die pillen het doen. En dat is het hele Westerse principe, materiaslisme. Is mijn vaatwasser kapot, morgen een nieuwe. Heb ik hoofdpijn, stop ik een pilletje in , dan heb ik geen hoofdpijn meer. Wil ik geen kinderen meer, stop ik een pilletje erin heb ik geen kinderen meer. Dat zit ingebakken, van kinds af aan. Mensen zijn zo gefocust op die Chinese kruiden, dat die gaan helpen. Chinese kruiden helpen niet he, het is net als voeding of acupunctuur, het is toevoeging, een aanvulling waarbij je jezelf beter kunt maken, maar dan moet je wel jezelf ook wat aan doen. En je ziet dat die stap moeilijker gaat worden.  Regel 1 van genezen is bewust zijn, dan ga je pas wat aan doen. Wat ik met kruiden doe is als mijn behandelingen niet aanslaan en ik zie dat er tekorten blijven, soms is het lichaam zo verchronisch dat het zelfgenezend vermogen niet actief is, je ziet dat er zo een leegte zit, dat die mensen echt stinkend hun best doen, maar er niet uitkomen, dan krijgen ze kruiden.  Ze moeten eerst hun best doen.

Kun je nader uitleggen hoe acupunctuur net als kruiden een toevoeging is?

Elke interventie is een toevoeging.  Ik ben van mening dat niemand ziek hoeft te zijn.  “Als je ziek bent dan is dat je lichaam die je iets verteld.  Het geeft aan dat je iets niet ok doet.” Loop ik te hard?  Dan zorgt mijn lichaam ervoor dat ik minder hard ga lopen.  Je krijgt ontsteking in je been, niet in je arm.  Je wordt verplicht om te gaan zitten.  Dat gebeurt ook bij te hard werken.  Je lichaam geeft dan aan dat je rust moet nemen.  Als je niet luistert, dan geeft je lichaam een luider signaal.  Als we lang genoeg niet luisteren naar ons lichaam krijgen we vanzelf allerlei nare aandoeningen zoals fybromyalgie of kanker.

“In het Westen zeggen we dat je pas ziek bent als een ziekte manifesteert maar eigenlijk ben je dus al veel eerder ziek.  Als een dak instort heeft dat een reden.  Een dak stort niet zomaar in.  Dat is bij een lichaam niet anders, je wordt niet zomaar ziek.  “

Alles heeft zijn functie.  Depressie bv. is een mooie manier hoe het lichaam je drive gaat ‘overrulen’.  Vanuit de oertijd was een mens begeesterd met een enorme overlevingskracht, die mannen wilden alleen maar achter de vrouwen aan en beesten dood maken.  Als die dan geblesseerd was dan moest er iets zijn in het lichaam dat sterk genoeg was om die drang te temperen.  Dat is depressie, het is iets functioneel.  Iets wat tegen jou zegt dat je moet gaan zitten.  Dat is bij dieren niet anders.  Als een dier in een hoekje zit dan weet je dat die ziek is.  Kinderen hebben dat ook.  Alleen volwassenen negeren dat, wij gaan gewoon door, dat is dat stukje bewustzijn.  Als je echt heel goed naar je lichaam luistert en voelt, wordt je moeilijk ziek.  Als je acupunctuur nodig hebt, dan ben je dus al te laat.  Maar gelukkig is het er.  Samen met de patiënt zoeken we naar het juiste pad.  Maar alles begint met goede voeding.  Als je goed en gezond eet kan er al veel minder fout gaan.  Alles wordt dan goed op elkaar afgestemd, je lichaam neemt alles goed op.  Alleen in het Westen weten we niet meer wat goed is.  Vaak denken we wel dat we het goed doen maar is dat niet zo.  Mensen denken omdat ze bewust proberen te eten en letten op hun voeding dat het automatisch goed is.  Dan laat je hen opschrijven wat ze allemaal eten en dan zie je dat het niet zo is.  Vaak krijgen ze foutieve informatie.  Bv. bij een depressie zegt men vaak, ga sporten, bewegen.  Uiteraard is dat goed voor een mens maar dat moet je in het geval van depressie wel goed opbouwen.  Die persoon heeft niet voor niks een qi deficiëntie.   Dus je bouwt eerst een mate van rust op, zodat die persoon meer energie krijgt.  Die misinformatie over hoe je dingen aanpakt vormt een groot probleem.  Een stukje onderwijs behoort dus zeker en vast tot de behandeling.  Anders worden mensen echt niet beter.

Wat is nou eigenlijk gezond eten?

Als je wil weten wat gezond eten is dan moet je kijken hoe we evolutionair onszelf ontwikkeld hebben.  Elke stap in de evolutie is een fase in de ontwikkeling van ons lichaam.  Zo denken we bv. dat kleur zien heel normaal is maar dat is helemaal niet zo voor een heel groot deel van andere organismen.  Wij zijn ooit in de bomen geklommen en moesten de bes kunnen onderscheiden van de bladeren, anders gingen we dood.  Rood en groen onderscheiden werd zo een cruciale vaardigheid.  Dat hebben vogels ook.  Een hond ziet dan weer geen kleur, die heeft dat niet nodig.  Voor een mens is kleur in de voeding een belangrijk gegeven. Ook warm eten is een belangrijk gegeven.

“Door warm te eten verkort je drastisch je verteringstijd.  Dat komt je intelligentie ten goede.”

Een koe kan dus nooit intelligent worden want die heeft 12u nodig om eten te verteren.  Daarna moet hij slapen en weer eten.  Die heeft dus geen tijd om zich te ontwikkelen.  Een chimpansee heeft een verteringstijd van 6 tot 8 uur.  Dat is ook best lang.  Mensen daarentegen hebben tijd om zich te ontwikkelen.  Zo simpel kan het zijn.  Daarnaast kijk je ook naar hoe het lichaam is geëvolueerd.  Een koe heeft vier magen en maalkiezen.  Die is dus gemaakt om groentjes en gras te verteren, een leeuw die heeft dat niet. We moeten ons gaan afvragen, hoe zien wij er uit?  Wij zijn alles – eters.  Wij moeten dus alles eten.  Vegetarisch is niet ok gewoon omdat we daar niet voor gebouwd zijn.  Je moet niet iets gaan doen waarvoor we niet gebouwd zijn.  We hebben weliswaar niet veel vlees nodig.  Ongeveer 300 gram per week, dat is niet veel.  Wij eten gewoon veel te veel en dat is dan ook weer schadelijk.  Begrijp me niet verkeerd.  Ik ben niet tegen vegetarisch maar het is wel verstandig om een beetje vlees te eten.

Quinoa bv. bevat weliswaar eiwitten maar daar moet je super veel van eten om aan je noden te voldoen.  Je moet dus veel meer gaan eten en dat is dan ook weer extra belasting voor je spijsvertering.  Kijk naar je tanden, kijk naar je maag, welke enzymen hebben we, hoe ziet onze spijsvertering eruit?  De manier waarop onze orgaanklok is ontwikkeld.  Vanuit het Westen kun je kijken naar hoe onze suikerspiegel werkt.  Daarbij eet je best kleine beetjes en eigenlijk om de twee uur.  Vanuit de Chinese visie zie je dat je dikke darm rond 5u in de ochtend wordt geactiveerd.  Via de orgaanklok wordt de dikke darm actief en die gaat zich voorbereiden.  Dus je moet goed ontbijten.  Dat is niet voor niks.  Het cortisol is het hoogst op dat moment in je maagzone.  Tussen 7u en 9u is de maag actief.  Logisch want die moet gaan verteren.  Niet ontbijten is op dat gebied dus gewoon heel erg tegen je natuur in.

“Mensen doen maar wat en worden daarbij nog eens voor de gek gehouden door de industrie.”

Neem het voorbeeld van biologische producten.  Is dat dan gezond?  Wat is biologisch?  De qi van de kip wordt jouw qi. Dus is die kip gestressed dan heeft dat een impact op mijn lichaam.  Maar wat die kip te eten krijgt heeft nog veel meer impact, want dat eet ik uiteindelijk ook.  Als je een kip alleen maar maismeel of sojameel geeft, dat is dus niet ok.  Die kip is niet gezond.  Je kunt het voorbeeld geven van eieren en omega 3 en omega 6, die zijn als yin en yang  Omega 6 is yang, het stimuleert het para-sympatisch zenuwstelsel en wekt ontstekingen op noodzakelijk om ons lichaam te beschermen.  Omega 3 staat voor herstel en rust, de ortho-sympaticus.  Normaal zou die verhouding in een ei 1 op 1 of 1 op 2 moeten zijn maar de eieren nu staan eerder op een verhouding van 1 omega 3 tot 35 omega 6.  Dat is een behoorlijke onbalans die het para-sympatisch zenuwstelsel beïnvloedt en dus de ontstekingsreacties.  Fybromyalgie, reuma, krampen, enz… dat is grotendeels terug te brengen naar onze voeding.  Eieren zijn dus niet meer ok maar dat geldt ook voor de melk, kaas en boter.  En waar zit er niet overal melk, ei, kaas en boter in?  Kankercellen die groeien op ontstekingscellen, die zijn heel blij met al die omega 6 en suiker in onze voeding.  Dat zie je terug in hoe veel vaker kanker voorkomt.  Het gaat er dus niet alleen om hoe die kip of koe leeft maar ook wat die te eten krijgt.  Die voeding is ook al lang niet meer wat dat dier van nature nodig heeft.

Kun je dan nog wel gezond eten?

Dat is dus een groot dilemma.  Uiteindelijk moet je het beste proberen eruit te halen en op hoop van zegen dan maar.  Biologische zalm bestaat al lang niet meer.   Een zalm wordt geboren ergens in een rivier in Noorwegen.  Als klein zalmpje moet die een rivier afzwemmen vooraleer hij in de oceaan terecht komt.  Daar gaat die 3000 km een bepaalde kant op, een tocht vol gevaar.  De terugtocht is er niet minder op.  De stroom weer opzwemmen, beren ontwijken, om uiteindelijk seks te hebben en dood te gaan.  Dat is het natuurlijke leven van een zalm.  Onze ‘biologische’ zalm die zit in een bak of met een netje eromheen zodat ze niet weg kunnen.  Die zalm wordt knettergek.  Het is een roofdier, die wil weg.  Ze worden dus ziek en dan stoppen wij er antibiotica in.  Die zalm eet alleen sojameel terwijl het van nature een vleeseter is.  Kleine garnaaltjes, visjes, kreeftjes, …  Niet voor niks is de omega 3, de visolie in de zalm bijna nihil.  De zalmen zijn niet roze, die worden nl. pas roze op het moment dat die de rivier terug op zwemt en hij wil gaan paren.  Op dat moment werden ze gevangen.  Die zalm in de kwekerij gaat niet door dat hele proces heen en is dan ook niet roze.  Dat lossen we op door ze kleurstoffen toe te dienen.  Sommige zalmen zijn zo roze dat het bijna fluoriscerend is.  Je krijgt een depressieve zalm die vol zit met antibiotica en kleurstof en dat noemen wij dan gezond.

Wat adviseer je dan aan je patiënten?

Die moet je vooral sturen en motiveren.  Over het algemeen vertel ik dit soort dingen niet, je probeert ze bewust te maken en eventueel als ze echt koppig zijn dan vertel je dit soort dingen wel.  Anders raken ze nooit overtuigd.  Probeer mensen vooral zo vers mogelijk te laten koken.

“Verse groentes, uit de eigen tuin is de beste garantie op het label biologisch.”

Maar hoe meer je jezelf beschermd, hoe zwakker je ook wordt.  Mijn kinderen krijgen bv. geregeld een frikandel.  We leven nu eenmaal in deze maatschappij.  Dat is geen kwestie van: het moet wel eens kunnen.  Nee, we moeten onszelf ook wapenen tegen het gif wat om ons heen is.  Als je elke dag gestoken wordt door een bij heb je na verloop van tijd geen dikke arm meer.  Je ziet dat mensen die heel erg vegetarisch en dan vooral veganistisch en macrobiotisch eten, die zijn vaak heel ziek.  Je moet alles eten, zeker alles wat organisch is.  Zo gevarieerd mogelijk zodat je lichaam constant kan anticiperen.  Als je alleen maar rechtdoor zou lopen en je op een dag een afwijking maakt dan verzwik je gegarandeerd je enkel.  Je moet in beweging blijven, ook met je voeding.  Leer spelen met je voedingspatroon.

Ook hier is het weer een kwestie van balans.  Je moet niet alleen maar groentjes eten.  Als jouw kind alleen maar groentjes eet en op een dag heeft er iemand op school eens een chipje mee als traktatie, dan zou dat een hele impact zijn voor dat systeem.  Je ziet dan ook heel veel kinderen met allergieën.  Koemelk, gluten, … allemaal eczeem.  Omdat ze in veel gevallen veel te steriel opgroeien.  Kinderen hebben niet voor niks een orale fase waarbij ze van alles in hun mond stoppen, die immuniteit moet opgebouwd worden in de eerste twee jaar.  De rest van je leven hangt ervan af.  Dan komt het toch weer neer op die natuurlijk ontwikkeling van je kind.

Hebt u  nog 3 tips hoe onze lezers gezondheid en welzijn kunnen verhogen?

  1. Geloof nooit wat je leest.

Wat je in de supermarkten en reclameblaadjes vindt aan informatie moet je alvast niet geloven.

  1. Denk zelf na.

Wat gezond is leer je vooral door te leren luisteren naar je eigen lichaam.  Dan voel je vanzelf wel wat gezond is en wat niet.  Hou daarbij in je achterhoofd de reden waarom je lichaam zo in elkaar steekt.  Wat is je natuur?

  1. Eet niet te veel.

Probeer 80% van je kunnen te eten, niet meer.  Wil je toch veel eten, doe het dan vooral overdag en niet laat in de avond.