Nourishing Destiny


Nourishing Destiny – Alweer 2 jaar geleden is het dat we Johannes Bloemsma en Dominique Bloemsma Van de Laar mochten interviewen over Feng shui en hun unieke Nourishing Destiny model.  In die tijd hebben we hun bedrijf een mooie groei zien doormaken en het verheugd ons te zien hoeveel positieve impact zij brengen op de ontwikkeling van zo veel persoonlijke levens en op bedrijven.   Hun activiteiten bestaan tegenwoordig niet alleen meer uit persoonlijke en business consults maar zij leiden daarnaast mensen op tot volwaardige ND-consultant.  Ook voor retraites, teamsessies of lezingen kun je bij hen terecht.  Het Nourishing Destiny model wat zij presenteren is oa. ontwikkeld vanuit de Yi Jing (of I Tjing) en is waarlijks een buitengewone ontwikkeling vanuit de oude Chinese cultuur.  Lees er meer over in het interview uit ons 6e nummer van het CNYS magazine.

INTERVIEW Nourishing Destiny

Mijn naam is Dominique van de Laar en samen met Johannes geef ik vorm aan Nourishing Destiny.  In 2013 ben ik me gaan verdiepen in Feng Shui.  Dit is een Chinese techniek die de relatie tussen de mens en zijn omgeving als onderwerp heeft.  Door aanpassingen te doen in je omgeving, woning of kantoorpand, kun je voor een betere energie (qi) in die ruimte zorgen, wat een stimulerend effect heeft op je energiehuishouding, balans.  Eerst heb ik een basisjaar Westerse Feng Shui hier in Nederland gedaan en daarna een 2 jarige opleiding in Londen bij het European College of Feng Shui waar ik les kreeg van Master Howard Choy.  Een man die meer dan 40 jaar ervaring heeft in het praktiseren en lesgeven van de klassieke Feng Shui.

Waar ligt het verschil als je het hebt over Westerse vs Klassieke Feng Shui?

In de Westerse variant werken ze bv. niet met de werkelijke windrichtingen.  Dat vond ik op zich erg vreemd, Feng Shui betekent immer letterlijk vertaald Wind Water.  Dus daar miste ik iets, daarom ging ik op zoek naar iets wat dichter bij de bron lag.  In de klassieke Feng Shui is het belangrijk dat je werkt met de natuurlijk cycli.  Niet alleen de windrichtingen spelen een rol maar ook de tijd.  Bijvoorbeeld het bouwjaar van een woning.  Om deze verschillende energieën in kaart te brengen wordt er bij Klassieke Feng Shui ook gebruik gemaakt van een kompas, de zogenaamde Luo Pan.  Elk jaar of elk tijdstip heeft een bepaalde energie die actief is.

Dat doen jullie dan in combinatie met de Yijing waar jij mee werkt, Johannes?

Dat klopt deels.  Ikzelf deed diezelfde opleiding Westerse Feng Shui en werd erg geboeid door een bepaald onderwerp wat daar aan bod kwam, nl. het astrologie gedeelte, met name de Nine-Star-Ki.  Het was fascinerend te zien hoeveel informatie je uit cijfertjes kon halen met betrekking tot het type mens wat iemand is.  De cijfers die bij de Nine-Star-Ki worden gebruikt corresponderen met de trigrammen van de Yijing.  Ik was benieuwd of hier ook hexagrammen uit vielen te destilleren.  En of die ons een gedetailleerd beeld konden geven over de veranderingen die in iemands leven plaatsvinden.  Na enige research omtrent de integratie tussen Nine-Star-Ki en de Yijing, kwam ik tot de conclusie dat hier niks over te vinden was en ben ik deze relatie zelf gaan uitwerken.  Dit werd het Nourishing Destiny Model.

Wat is die Nine-Star-Ki?

Op het moment dat je wordt geboren is er een hemelse en een aardse energie, wanneer die integreren, dat is het moment van de geboorte en ontstaat het mensgetal.  M.a.w. de geboortedatum van iemand verschaft je 3 getallen.  Deze getallen geven je een hele hoop informatie over niet alleen wie je bent, maar ook wat je doet.  Gecombineerd met de Feng Shui kun je dan ook bepalen in wat voor ruimtes of omgeving iemand het meest tot zijn / haar recht zal komen.  Er zijn nou eenmaal ruimtes waar je je prettig voelt, waar je bijvoorbeeld lekker kunt werken of slapen.  En andere waar je je helemaal niet prettig voelt.  Nine-Star-Ki gecombineerd met Feng Shui geeft inzicht in waarom dat is.

Waarvoor gebruikt u het?

Ikzelf gebruik dus niet alleen de Nine-Star-Ki maar echt de integratie van dat model met de Yijing.  Je kunt het gebruiken bij elk soort vraag die kan leven bij zowel een particulier maar ook bij bedrijven.  Je kunt er bv. teams mee duiden, hoe een team werkt of wat voor jaar een bedrijf tegemoet gaat.  Op die manier kan het de uitwerking van je visie, de planning van een bedrijf gaan ondersteunen. Maar ook naar gezondheid toe: wat voor potentiële ontwikkelingen zijn voor jou waarschijnlijk?  Je zou het als acupuncturist als diagnostisch instrument kunnen gebruiken.  Als er een vraagstelling is, dan is het waardevol.

Dat is ook wat jullie doen vanuit het bedrijf Nourishing Destiny?

Met Nourishing Destiny bieden we verschillende concepten aan maar de basis is altijd het Nourishing Destiny model waarmee we werken en dat is die integratie van de Nine-Star-Ki en de Yijng.  Uit die combinatie krijg je hexagrammen en dus een bepaald profiel.  Dat doen we voor zowel particulieren als voor bedrijven.  Dit alles doen we aan de hand van consulten en trainingen.  Het model levert je een alternatieve manier van kijken naar je besluitvorming. Voor particulieren werken we niet alleen met persoonlijke consulten maar ook met workshops waarbij we dan de deelnemers laten zien hoe je zelf het model kunt toepassen.  Dat kan bv. nuttig zijn als je zelf werkzaam bent als coach of therapeut. Voor bedrijven werkt dat iets anders,  voor hun is het minder van belang dat ze het zelfstandig kunnen toepassen.  Het gaat steeds over waar je vandaan komt, waar je nu bent en waar je heen gaat.  Op die manier helpt het model je het grotere plaatje te begrijpen en dus je besluitvorming beter te kunnen onderbouwen.  Voor bedrijven is het echt een vorm van bedrijfstraining.  Zo werken we vaak met teams, wie kun je het beste waar plaatsen, hoe verloopt communicatie, wat voor elementen hebben de individuele leden in zich.  Het gaat over structuren en groepsdynamiek.

Kun je een concreet voorbeeld geven van hoe jullie met dit model een bedrijf ondersteunen?

Wat betreft het bedrijfsleven kun je eigenlijk onderscheid maken in 2 types acties.  De ene is een teambuilding en de andere is meer in de vorm van een consult, dit laatste is dan eerder met de manager of directeur van een bedrijf.  Bij de teambuilding ga je per persoon een profiel aanleggen, dat doe je dus aan de hand van zijn / haar geboortedatum.  Dat profiel geeft inzicht in wie iemand is, op welke manier hij redeneert of handelt, manier van communiceren enz…  Op die manier kun je dus ook gaan inzien welke relaties wel en welke minder goed zullen werken.  Dat is uiteraard belangrijk als je mensen wil laten samenwerken.  Ook voor de Human Resources kan het een heel handige tool zijn.  Wat voor functie is het en welke element correleert daarmee, als je die dan linkt met de persoon met een overeenkomstig element als kenmerk heb je vaak al meteen een betere match.

Wanneer je het consult doet met iemand van de bedrijfsleiding dan komt die meestal met een specifieke vraag.  Hoewel je ook algemeen advies kunt geven, zeker als het gaat om bv. het opzetten van het beleid of uitwerken van een visie.  Dan kun je gaan kijken wat voor jaar een bedrijf tegemoet gaat zodat ze haar doelstellingen hierop kan aanpassen.  Wat betreft de hulpvraag kan ik je een vb. geven van een bedrijf waar we onlangs te gast waren.  Zij waren al een paar jaar bezig met een project op poten zetten maar dat wou maar niet lukken.  Het hele proces verliep moeizaam en ze zaten eigenlijk een beetje vast in dat proces.  Ik leg dan de patronen waaruit dan hexagrammen ontstaan.  Het patroon was hier ‘het huwende meisje’.  Dit wijst erop dat je niet alles zelf in de hand hebt.  Dat vertaalde ik toen als zijnde dat zij waarschijnlijk ingestapt waren op iets waar al contracten vast lagen.  Het leek er op dat er al afspraken gemaakt waren en het bedrijf kon niet anders dan zich hier al aan te houden.  Dan kijk ik met wie hadden zij te maken, welk hexagram.  In dit geval was dat hexagram 20.  Het schouwen.  Dat bestaat uit trigram Aarde onder en trigram Wind boven.  Je maakt dan net zoals bij het gebruik van een Yijing consult gebruik van associaties.  Aarde heeft bv. te maken met land, boeren of pacht.  Daar lag ook het trigram hout, wat wijst op groeien, bouwen.  Mijn conclusie was: hoogst waarschijnlijk willen jullie ergens gaan bouwen maar jullie hebben problemen met de bodem, het land, iemand die niet wil verkopen?   Dat bleek helemaal te kloppen.  Zij wouden nl. gaan uitbreiden door een nieuw bedrijf te bouwen maar de boeren hielden dat tegen.  .

Je moet weten, ik start altijd vanuit de cijfers, het patroon en ik wil eigenlijk het liefst zo weinig mogelijk weten van hun.  Dit doe ik met een heel specifieke reden.  Doordat ik uit de patroonlegging zo gedetailleerd kon beschrijven wat er mogelijks aan de hand was won ik al hun vertrouwen.  Dat is belangrijk omdat zij ook vertrouwen moeten hebben als ik vervolgens met hen een oplossing ga zoeken.  Nu was het zo dat het vervolg sprak dat er in e maand juni van dat jaar een wind fase zou zijn, wind is gerelateerd aan hout en hout overheerst aarde in de vijf-fase-theorie.  De beste tijd voor actie zou dus zijn in die maand juni want dan sprak de energie van dat moment in hun voordeel.  Zij zijn toen een rechtszaak aangegaan in de maand juni en het resultaat daarvan was dat ze nu kunnen gaan bouwen.  Daarbij gaat het in dit voorbeeld dus vooral over de timing van hun beslissing.  Gaan zij die rechtszaak aan een paar maanden eerder dan kon het resultaat wel eens heel anders uitgedraaid zijn.

Hoe komt het Feng Shui aspect aan bod in dit hele verhaal?

Timing is sowieso al een onderdeel van het Feng Shui verhaal.  Bij bedrijven kun je gaan kijken hoe werknemers bv. gepositioneerd zijn tegenover elkaar, waar afdelingen liggen binnen een gebouw enz… Bij particulieren komt dit wat nadrukkelijker aan bod.  Je gaat dan kijken naar het profiel van iemand en aan de hand van dat profiel kun je gaan bepalen in wat voor omgeving iemand bv. het beste tot zijn / haar recht zal komen, of tot rust kan komen.  Concreter kun je gaan kijken in welke richting staat bv. je bed of welk soort hout zijn de meubels, welke kleuren worden er gebruikt, je hebt hier enorm veel mogelijkheden om te gaan schuiven en betere harmonie te creëeren.  We vertrekken weliswaar altijd vanuit een hulpvraag.  Tenslotte, als het niet gebroken is dan moet je niks herstellen.

Wordt het model ook gebruikt om gezondheid te bevorderen?

Je kunt er zeker dingen uithalen om de link te leggen met gezondheid.  Het profiel van een persoon kan je een beeld geven van de constitutie van een persoon, de aanleg.  Daarnaast geeft inzicht in jezelf vaak een invloed op je psychisch welbevinden, het kan bv. helpen om bepaalde dingen los te laten.  Daarnaast kan de manier waarop je je huis inricht bv. een invloed hebben op hoe je tot rust komt in je huis, hoe je slaapt, enz…  En dat heeft dan natuurlijk wel weer een invloed op je gezondheid.  We waken er echter wel voor dat we niet als therapeut gaan optreden.

Hebben jullie nog 3 tips voor onze lezers voor het verhogen van gezondheid en welzijn?

  1. Leer relativeren en het grotere plaatje zien. Verleden, heden en toekomst.
  2. Wees je bewust van de invloeden in je leven.
  3. Blijf groeien en vergeet niet te genieten van het proces, het leven.