Van Mao tot Teng – Hugo van de Voorde

8,00

Nederlands – 95 p. – paperback – ISBN 90 6152 176 9

1 op voorraad

Beschrijving

In het hart van Peking vormt Tsjong Nan-Hai het epicentrum van waaruit de machtsuitoefening over 900 miljoen mensen zich in schokgolven tot in de uithoeken van China doorzet.  Teng Hsiao-ping heeft de Grote Sprong naar buiten, over de muur gewaagd.  Met deze spectaculaire opening naar de buitenwereld toe hebben Westerlingen heel wat moeite.  Vooreerst omdat het een communistisch regime betreft, gevestigd in een land dat behoort tot een voor ons wereldvreemde cultuurkring.  Vervolgens omdat het een totalitair regime betreft.  En daar is vanuit onze democratische overtuiging heel wat kritiek op.  Vanuit een echte bekommernis om het lot van 900 miljoen Chinezen, laat de schrijver ons het simplisme inzien van het ongenuanceerd verketteren van wat men tenslotte nauwelijks kent.  Van Moa tot Teng biedt een referentiekader dat het ons mogelijk maakt de ontwikkelingen in China zinvol te duiden.