Mystiek – Bruno Borchert

11,00

Nederlands – Paperback – 236p. – ISBN 90-257-2632-1

1 op voorraad

Beschrijving

Mystiek is een uiterst boeiend fenomeen.  Het speelt niet alleen een rol in religie en cultuur, maar ook in het dagelijks leven.  Dit boek bestaat uit 3 gedeelten, of liever lagen.  In het beschrijvende gedeelte onderzoekt de auteur de mystiek als verschijnsel en als historisch gegeven.  Het documentaire gedeelte bestaat enerzijds uit een aantal registers met paginaverwijzingen, die het boek maximaal toegankelijk maken.  Tijdstabellen en kaarten waaruit de samenhang blijkt van mystieke verschijnselen in mondiaal verband.  Ten slotte wordt het onderwerp mystiek, dat niet altijd even goed in woorden is te vatten, visueel verduidelijkt met vele illustraties en ‘beeldverhalen’.