Het boeddhisme

9,00

Henri Arvon

ISBN 9058481646

paperback

p. 117

1 op voorraad

Beschrijving

De door Boeddha in de zesde en vijfde eeuw v.C. gestichte godsdienst is een bloeiende religie, die de laatste decennia ook in het Westen heel wat volgelingen heeft. Henri Arvon, hoogleraar aan de Universiteit van Parijs, is er in geslaagd in kort bestek een duidelijk overzicht te schetsen van het ontstaan, de leer en de verbreiding van het boeddhisme. In Frankrijk verschenen van dit standaardwerk negentien drukken en werden honderdzesendertigduizend exemplaren verkocht!