Onderzoek

Deze pagina introduceert de verschillende vormen van onderzoek waarmee de Stichting zich bezig houdt.  Onderzoek vindt plaats in de vorm van literatuurstudie – artikelen en boeken uitgave.  Het afnemen van interviews met publicatie via ons magazine en de online lectuur.  Eigen uitgevoerd onderzoek – dit kan een combinatie zijn van bovenstaande aangevuld met veldonderzoek.

Beleidstermijn 2016-2020 – Onderzoeksproject:  Qigong in Nederland

 • Inhoudstabel
  • Voorwoord
  • Inleiding
  • Literatuurstudie
  • Casus project UGL
  • Onderzoek Qigong in Nederland
  • Conclusie

En verder:

Ons CNYS Magazine

Interviews uit het veld

Onderzoek BIB