NL – Opleidingen

BoYi   

https://www.bo-yi.nl/

Academie Bo Yi, opleiding voor Traditionele Chinese Geneeswijze (TCG). Academie Bo Yi biedt beroepsopleidingen en bijscholingen aan in de drie richtingen van de Chinese geneeswijze: Acupunctuur, Tuina en Chinese Kruiden.

Meditura

http://www.meditura.nl/

Meditura biedt een basisopleiding en diverse nascholingen binnen de Chinese geneeskunde.  De acupunctuurscholingen van Meditura gaan uit van het oude Chinese denksysteem van de “Stammen en Takken” (Wu Yun Liu Qi). Deze filosofie is beschreven in oude Chinese teksten zoals de Nei Jing, de Nan Jing en de Jai Yi Jing. De oude chinezen observeerden de cycli, transformaties en interacties van Qi: in de natuur, in de mens en tussen de mens en zijn omgeving. Zij zagen het effect van deze cycli op het leven op aarde en het effect op de individuele gezondheid. Deze observaties zijn beschreven in concepten als Yin-Yang, de vijf elementen, de 6 divisies, de orgaanklok, de 10 hemelse stammen en de 12 aardse takken. Dit geheel geeft een 3-dimensionaal inzicht in de combinaties van qi.

Pakua Studiecentrum  

https://pakua.nl/pa-kua/introductie/

Studiecentrum PaKua stelt zich ten doel één van de meest authentieke vormen van acupunctuur onder de aandacht te brengen van de TCM gemeenschap. Wij streven daarbij zowel naar het behoud van als naar het uitdragen van deze stijl. Tevens willen wij het doen van onderzoek ten behoeve van de verdere ontwikkeling van deze stijl bevorderen

Shenzhou   

http://www.shenzhou-university.com/

Shenzhou is een SNRO-geaccrediteerd instituut voor Traditioneel Chinese Geneeskunde in Nederland die een uniek curriculum in acupunctuur, kruidengeneeskunde, Tuina en andere therapieën.  De Shenzhou Open University heeft 28 jaar ervaring in deze programma’s en heeft een opmerkelijke reputatie op het gebied van opleidingen.

Stichting Integrative Acupuncture

https://integrative-acupuncture.nl/

Integrative Acupuncture biedt een basisopleiding acupunctuur voor artsen aan. Zij willen een brug zijn tussen de westerse geneeskunde en de traditionele Chinese geneeskunde (TCM).  De Stichting Integrative Acupuncture is in juni 2020 opgericht. Het heeft als doel het vormen en in stand houden van een opleiding, nascholing en onderzoek op het gebied van Integrative Acupuncture.   Zij baseren hun cursus materiaal met name op de theorieën van Dan Keown [The Uncharted Body]

SWERF

https://www.swerf.nl/

Samenwerken aan het ideaal om te voldoen aan de behoefte voor  medische acupunctuuronderwijs in Nederland. Met dat doel is de Stichting WAVAN Education and Research Foundation (SWERF) in 2015 opgericht. De Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur in Nederland (WAVAN) had hierin het initiatief. Wij verzorgen sindsdien zowel basisopleidingen medische acupunctuur voor artsen en tandartsen, als ook nascholing voor alle acupuncturisten.

TCMA – Traditional Chinese Medicine Academie Nederland

https://tcma.nl/

Tijdens de driejarige Acupunctuur opleiding van TCMA word je ingewijd in de traditionele Chinese geneeskunde. Traditional Chinese Medicine (TCM) is de internationale verzamelnaam voor verschillende toepassingen van Chinese geneeskunde.

Qing Bai    

https://www.qing-bai.nl/

De Academie Qing-Bai wordt gevormd door een collectief van docenten, dat enerzijds zoveel mogelijk de oorspronkelijkheid van de Chinese geneeskunde tot zijn recht wil laten komen, anderzijds met een open blik de hedendaagse situatie van gezondheid en ziekte tegemoet wil treden. Er wordt lesgegeven met hart en ziel, waarbij het Chinese natuurfilosofische gedachtegoed als inspiratiebron dient.  De Academie wil diegenen op weg helpen die wezenlijk geboeid zijn door de Chinese geneeskunde. Daarbij verwachten we van studenten hetzelfde als van de docenten: de bereidheid te studeren en te praktiseren en verder te kijken dan de bekende paden.

CNGO / BOCAM 

www.cngo.nl

De BOCAM is een holistische opleiding waarbij het verbeteren van gezondheid, geluk en prestaties het doel is. Sedert haar start in 1987 heeft BOCAM velen opgeleid, die part time of full time het BOCAM beroep uitoefenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *