Nederland

Beroepsvereniging

De NVA bestaat sinds 1977 en is de grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten en studenten in acupunctuur in Nederland.  De NVA is vertegenwoordiger en dienstverlener voor zijn leden.  Daarnaast zet de vereniging zich ook in voor de erkenning van acupuncturisten als therapeuten.

 

Zhong is een Nederlandse vereniging voor Traditioneel Chinese Geneeskunde.  Het is sinds 1993 de beroepsvereniging voor therapeuten met een HBO-diploma in het veld van TCM.

 

NBCG Yi werd opgericht in 2006 and is sinds 2008 lid van de Wereld Federatie van Acupuncture en Moxibustie Verenigingen (WFAS).  Ze focussen op therapeuten die hun opleiding hebben genoten in China hoewel ze ook diegene welkom heten die in Nederland zijn opgeleid.

 

TCMned is een beroepsvereniging ontstaan uit een kring van TCM-therapeuten die in het bezit zijn van een universitaire diploma of een diploma gelijkwaardig aan HBO niveau op het gebied van Traditional Chinese Medicine (TCM).  De therapeut kan één of meerdere van de volgende behandelingen aanbieden: acupunctuur, tuina, cupping en het voorschrijven van Chinese kruiden. De vereniging is voortgekomen uit de behoefte om de Chinese cultuur binnen deze geneeswijze hoog te houden, waarbij alle nieuwe ontwikkelingen over Chinese geneeskunde van de TCM universiteiten in China gevolgd en geïntegreerd worden.

 

De NAAV werd opgericht in 1973 als een vereniging voor tandartsen / artsen voor acupunctuur in Nederland.  Zij zijn de enige vereniging die exclusief is voor tandartsen en artsen.  De NAAV is een gemeenschap voor doktoren die acupunctuur beoefenen en is het contact punt voor professionele en sociale zaken betreffende het uitvoeren van acupunctuur onder doktoren.

 

  • Vereniging ter bevordering van de Alternatieve Geneeswijzen (VBAG)
    www.vbag.nl

De VBAG werd opgericht in 1984 om de kwaliteit van complementaire geneeskunde in Nederland te verbeteren en beschermen.  VBAG is ook een beroepsvereniging voor therapeuten die afgestudeerd zijn aan een VBAG erkende opleiding.

 

  • RBCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
    www.rbcz.nu

De Stichting RBCZ is een organisatie van therapeuten die werken in de complementaire en alternatieve zorgsector.  Zij bieden de mogelijkheid zich te registreren voor kwalificatie en voorzien actuele en betrouwbare informatie voor de geregistreerde beoefenaars.

 

Education

Academie Bo Yi, opleiding voor Traditionele Chinese Geneeswijze (TCG). Academie Bo Yi biedt beroepsopleidingen en bijscholingen aan in de drie richtingen van de Chinese geneeswijze: Acupunctuur, Tuina en Chinese Kruiden.

 

Meditura biedt een basisopleiding en diverse nascholingen binnen de Chinese geneeskunde.  De acupunctuurscholingen van Meditura gaan uit van het oude Chinese denksysteem van de “Stammen en Takken” (Wu Yun Liu Qi). Deze filosofie is beschreven in oude Chinese teksten zoals de Nei Jing, de Nan Jing en de Jai Yi Jing. De oude chinezen observeerden de cycli, transformaties en interacties van Qi: in de natuur, in de mens en tussen de mens en zijn omgeving. Zij zagen het effect van deze cycli op het leven op aarde en het effect op de individuele gezondheid. Deze observaties zijn beschreven in concepten als Yin-Yang, de vijf elementen, de 6 divisies, de orgaanklok, de 10 hemelse stammen en de 12 aardse takken. Dit geheel geeft een 3-dimensionaal inzicht in de combinaties van qi.

 

Studiecentrum PaKua stelt zich ten doel één van de meest authentieke vormen van acupunctuur onder de aandacht te brengen van de TCM gemeenschap. Wij streven daarbij zowel naar het behoud van als naar het uitdragen van deze stijl. Tevens willen wij het doen van onderzoek ten behoeve van de verdere ontwikkeling van deze stijl bevorderen

 

Shenzhou is een SNRO-geaccrediteerd instituut voor Traditioneel Chinese Geneeskunde in Nederland die een uniek curriculum in acupunctuur, kruidengeneeskunde, Tuina en andere therapieën.  De Shenzhou Open University heeft 28 jaar ervaring in deze programma’s en heeft een opmerkelijke reputatie op het gebied van opleidingen.

 

  • TCMA – Traditional Chinese Medicine Academie Nederland     https://tcma.nl/

Tijdens de driejarige Acupunctuur opleiding van TCMA word je ingewijd in de traditionele Chinese geneeskunde. Traditional Chinese Medicine (TCM) is de internationale verzamelnaam voor verschillende toepassingen van Chinese geneeskunde.

 

De Academie Qing-Bai wordt gevormd door een collectief van docenten, dat enerzijds zoveel mogelijk de oorspronkelijkheid van de Chinese geneeskunde tot zijn recht wil laten komen, anderzijds met een open blik de hedendaagse situatie van gezondheid en ziekte tegemoet wil treden. Er wordt lesgegeven met hart en ziel, waarbij het Chinese natuurfilosofische gedachtegoed als inspiratiebron dient.  De Academie wil diegenen op weg helpen die wezenlijk geboeid zijn door de Chinese geneeskunde. Daarbij verwachten we van studenten hetzelfde als van de docenten: de bereidheid te studeren en te praktiseren en verder te kijken dan de bekende paden.

De BOCAM is een holistische opleiding waarbij het verbeteren van gezondheid, geluk en prestaties het doel is. Sedert haar start in 1987 heeft BOCAM velen opgeleid, die part time of full time het BOCAM beroep uitoefenen.

 

Sportverenigingen

STN –  Stichting Taijiquan Nederland

De STN is sinds 1982 hét overkoepelende orgaan voor Taijiquan / Tai Chi Chuan beoefenaars en leraren in Nederland.

FOG  –  Federatie Oosterse Gevechtsporten

De Federatie Oosterse Gevechtskunsten (FOG) is een vereniging die is opgericht in 1982 met als doel een federatief verband te vormen van de landelijke sportbonden op het gebied van de gevechtskunsten.

Andere

Wavan – www.wavan.nl

De Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur in Nederland is een vereniging van artsen die acupunctuur willen gebruiken om daarmee patiënten te helpen. Tevens willen de leden van deze Vereniging wetenschappelijk onderzoek doen binnen het gebied van de acupunctuur en daartoe samenwerken met anderen in de gezondheidszorg en in het onderzoek.