L – Basic Theorie

Over Qi

Het artikel richt zich er op om enkele lijnen uit te zetten waarrond de verkenning van het begrip ‘Qi’ kan worden opgezet in de hoop zo een beter en duidelijker omlijnde verklaring te kunnen geven voor een begrip dat zo belangrijk is binnen de Chinese gezondheidscultuur.

Yin – Yang

De yin yang theorie is een basisgegeven, niet alleen voor het begrijpen van de Chinese geneeskunde maar binnen de gehele cultuur. Het is een manier om de wereld om ons heen te begrijpen. Een wereld die ontstaat door de relaties tussen tegengestelden.

Wuxing

De wuxing theorie kent drie belangrijke elementen. Het is net als de yin yang theorie een systeem van categorisatie of classificatie. Daarnaast is er het aspect van correlaties alsook die van de verschillende cycli. Hoewel de meesten de wuxing kennen als medisch systeem is geneeskunde niet de aanleiding geweest tot het ontstaan van de wuxing theorie.