Kruiden geneeskunde

To attack the exterior you use needles and moxa but to reach the center you must administer toxic drugs.

- Huang Di Nei jing -
Chinese Herbal Medicine

Kruiden

Enkelvoudig kruiden of samengestelde formules.

Extract

Balsems, tinctuur, lotions.

Wetgeving

Medicijn of voedingssupplementen?

Kruiden

natuurlijke geneesmiddelen

Inleiding

De kracht van natuurlijk

Met de kruiden begeven we ons al wat meer op het geneeskundige vlak. Toch is het gebruik van kruiden veelvuldig terug te vinden in de tuin en keukentips van vele zelfhulp tradities. Op zich is dat niet zo gek. Traditioneel werd kruidengeneeskunde geleerd door alle kruiden zelf te gaan gebruiken en daarvan het effect te gaan ervaren. Sommige kruiden werken in je voordeel, anderen doen je weer overgeven, diarree of andere symptomen ervaren. Waar het om ging was dat je het kruid op een empirische (ervaringsgerichte) manier leert kennen. De ongeschreven regel was dan ook dat je niks voorschrijft wat je zelf niet hebt geprobeerd.

Met betrekking tot kruidengeneeskunde zie je dat er gebruik wordt gemaakt van twee groepen kruiden:  de enkelvoudige kruiden en de samengestelde formules. Kruiden kun je op allerlei manieren consumeren. In thee, in je rijstpap, havermout of soep. Je gebruikt het in eten of in enkele gevallen zou je het ook rechtstreeks kunnen innemen, maar in de meeste gevallen kook je de kruiden en drink je het aftreksel ervan.

Samengestelde kruiden worden nauwkeurig op elkaar afgestemd waarbij elk kruid een bepaalde functie heeft. Dosering en frequentie worden bepaald alsook de duur van het gebruik. Belangrijk hier is dat de arts steeds zal controleren hoe de situatie van de patiënt evolueert zodat er op tijd bijgestuurd kan worden. Alles is dynamisch en aan verandering onderhevig. Zo ook jouw en mijn gezondheidstoestand.  Dit betekent dat het bijna nooit voorkomt dat je bepaalde kruiden onafgebroken zult gebruiken. Je gebruikt het met een specifiek doel, wanneer dit doel bereikt is stop je met de inname. 

 

 

Literatuur

Interessante documenten

Dit handboek beschrijft de regelgeving voor voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen en
kruidenpreparaten en geeft daarop een toelichting. Brengt u een levensmiddel op de markt dat onder dit
handboek kan vallen, dan is het belangrijk om eerst te bepalen onder welke regelgeving uw product valt
en dat het geen geneesmiddel is. Deze 3 groepen producten moeten, voor zover het levensmiddelen zijn
(niet alle kruidenpreparaten zijn levensmiddelen) eveneens voldoen aan de algemene (Europese) eisen
voor levensmiddelen.

Zij moeten bijvoorbeeld veilig zijn (Verordening (EG) nr. 178/2002 Algemene Levensmiddelenverordening en Verordening (EG) nr. 852/2004 inzake Levensmiddelenhygiëne). En alle verplichte en vrijwillige voedselinformatie over deze producten mag niet misleidend zijn (artikel 7 en 36, lid 2 Verordening (EU) nr. 1169/2011). Daarnaast is er specifieke EU- en/of Nederlandse regelgeving voor deze 3 productgroepen, die wordt beschreven en toegelicht in dit handboek.

 

Deze Scriptie handelt over de veiligheid van kruidenpreparaten op de Nederlandse markt.  Het is een doctoraatsthesis van MJ Martena ingediend aan de Universiteit van Wageningen.

Er wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse en Europese wetgeving mbt het onderwerp.  Vervolgens wordt data gepresenteerd over het percentage aan verboden stoffen die gevonden werd in kruidenpreparaten op de Nederlandse markt.  Oa. lood, kwik en arseen gehalte wordt besproken.

Er wordt geconcludeerd dat de term natuurlijk niet noodzakelijk gelijk staat aan ‘veilig’. Het is echter noodzakelijk om de Europese en Nederlandse wetgeving up to dat te houden gezien er verschillende hiaten in het net zitten.  Het toedekken hiervan moet uiteindelijk de consument beter gaan beschermen.