Herbal Medicine

To attack the exterior you use needles and moxa but to reach the center you must administer toxic drugs.

- Huang Di Nei jing -
Chinese Herbal Medicine

Kruiden

Enkelvoudig kruiden of samengestelde formules.

Extract

Balsems, tinctuur, lotions.

Wetgeving

Medicijn of voedingssupplementen?

Kruiden

natuurlijke geneesmiddelen

Literatuur

Research library

Herbal Medicine

Interessante documenten

Dit handboek beschrijft de regelgeving voor voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen en
kruidenpreparaten en geeft daarop een toelichting. Brengt u een levensmiddel op de markt dat onder dit
handboek kan vallen, dan is het belangrijk om eerst te bepalen onder welke regelgeving uw product valt
en dat het geen geneesmiddel is. Deze 3 groepen producten moeten, voor zover het levensmiddelen zijn
(niet alle kruidenpreparaten zijn levensmiddelen) eveneens voldoen aan de algemene (Europese) eisen
voor levensmiddelen.

Zij moeten bijvoorbeeld veilig zijn (Verordening (EG) nr. 178/2002 Algemene Levensmiddelenverordening en Verordening (EG) nr. 852/2004 inzake Levensmiddelenhygiëne). En alle verplichte en vrijwillige voedselinformatie over deze producten mag niet misleidend zijn (artikel 7 en 36, lid 2 Verordening (EU) nr. 1169/2011). Daarnaast is er specifieke EU- en/of Nederlandse regelgeving voor deze 3 productgroepen, die wordt beschreven en toegelicht in dit handboek.

 

Deze Scriptie handelt over de veiligheid van kruidenpreparaten op de Nederlandse markt.  Het is een doctoraatsthesis van MJ Martena ingediend aan de Universiteit van Wageningen.

Er wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse en Europese wetgeving mbt het onderwerp.  Vervolgens wordt data gepresenteerd over het percentage aan verboden stoffen die gevonden werd in kruidenpreparaten op de Nederlandse markt.  Oa. lood, kwik en arseen gehalte wordt besproken.

Er wordt geconcludeerd dat de term natuurlijk niet noodzakelijk gelijk staat aan ‘veilig’. Het is echter noodzakelijk om de Europese en Nederlandse wetgeving up to dat te houden gezien er verschillende hiaten in het net zitten.  Het toedekken hiervan moet uiteindelijk de consument beter gaan beschermen.