Daoism

Een filosofisch - religieuze stroming met een waaier aan variaties, tradities, praktijken, meditaties en toepassingen.
Laozi on a bull

Tradities

Daoisme is niet een nauw omschreven concept of religie.  Het kent een veelheid aan stromingen en ontwikkelingen.  

Het is een levende traditie met vele vertakkingen en praktijken.

Sjamanic Roots

Orthodox Daoism

Zhengyi Quanzhen

Opkomst als religie

Magical Daoism

Alchemy

Divination

Zhou Yi - - - - Yi Jing

Daoist Practices

Meditation Cultivation

Klassieke teksten

Dao De Jing

Yin Fu Jing

Huang Ting Jing

Qingjing Jing

Zhuangzi

Liezi

Female Scholars of Daoism

Male Scholars of Daoism