Chong Mai – De sleutel tot jezelf

Chong Mai is de benaming van de centrale meridiaan die ons meest ‘Yinne’ punt [Hui Yin] verbindt met ons meest ‘Yange’ punt [Bai Hui].  Chong 衝betekent marcheren, penetreren en/of circuleren. De Chong Mai staat bekend om zijn scheppende functie. Niet alleen die van de interne organisatie van het leven maar ook van belangrijke mutaties in het proces van voort-planting.  De Chong mai wordt ook wel de zee van baarmoeder en bloed, de zee van de 12 meridianen, de zee van Yuan Qi, en de oorsprong van de driewarmer genoemd.  Hij verbindt de Voorhemelse en Nahemelse Qi met elkaar door de relatie die hij houdt met Nier en Maag.

Er zijn in totaal vijf aparte takken.  De interne tak, abdominale tak, hoofdtak, spinale tak en de dalende tak.  Door te kijken naar de extra meridianen krijgen we inzicht in de basisstructuur van onze levensbestemming. We hebben allemaal een blauwdruk meegekregen – ons voorbestemd lot. Deze wordt gevormd door de Chong Mai. Uit de Chong Mai ontstaan de Du Mai en de Ren Mai die ook gezien worden als De zee van Yin en De zee van Yang. Omdat hier de Yang en Yin  (hemel en aarde) samen komen, wordt er gezegd dat hier het zaadje wordt geplant van ons leven. De Chong Mai representeert het zelf-bewustzijn, ons Ik.

De Du Mai, Ren Mai en Chong Mai beginnen alle in de onderste verwarmer, in de ruimte tussen de nieren (ook wel het onderste Dan tian genoemd). Ze ontstaan direct of indirect vanuit de nier en ze bevatten de Jing die in de nier zit opgeslagen. In de Chinese geneeskunde wordt gesproken over drie soorten Jing. De Voorhemelse, Nahemelse en de Nier Jing. De Voorhemelse Jing ontstaat bij de conceptie. Deze Jing voedt het embryo en de foetus tijdens de zwangerschap. Omdat het van de ouders bij de conceptie overgeërfd wordt, kan de Voorhemelse Jing amper tijdens het volwassen leven beïnvloed worden. Sommigen zeggen dat deze Jing ‘gefixeerd’ is in kwantiteit en kwaliteit. Door zijn interactie met de Nahemelse Jing, kan het echter positief beïnvloed worden, zelfs al kan het niet kwantitatief vermeerderd worden. De Nahemelse Jing is de essentie die na de geboorte gezuiverd en geëxtraheerd wordt uit het voedsel en vloeistoffen door de maag en de milt. Tot slot heb je nog de Nier Jing. Het bestaat uit zowel de Voorhemelse Jing als de Nahemelse Jing. Deze wordt in de Nier opgeslagen, en wordt door het hele lichaam gecirculeerd door o.a. de Chong Mai en de andere extrameridianen. Jing is een belangrijke vitale substantie omdat het zorgt voor o.a.: groei, voort-planting en ontwikkeling oa. door het produceren van merg.  Het is de basis voor Nier Qi en je constitutie .

Hoewel de extra meridianen bekend zijn en gebruikt worden binnen zowel de acupunctuur als de kruidengeneeskunde kennen zij een meer prominente plaats binnen Daoïstische trainingen. Volgens de welbekende Chinese arts Li Shi-Zhen kunnen we de acht extra meridianen pas echt begrijpen, wanneer wij ze cultiveren door het beoefenen van Neidan trainingen.  Het is een effectieve manier om de vitale substanties door heel het lichaam te laten circuleren. Hierdoor reinig je als het ware je lichaam van binnen. Door het onzuivere uit het zuivere te filteren,  kunnen we ons diamant zien en ervaren, wat ons vervolgens helpt in het vervullen van onze levensvraag en zoektocht naar zelfrealisatie.  Het openen van de meridianen heeft verschillende voordelen. Ten eerste helpt het ons ziektes elimineren en het verlengen van onze levensduur, ten tweede geeft het ons de mogelijkheid om controle te krijgen over leven en dood, en tot slot biedt het ons de mogelijkheid om anderen te helpen genezen, aldus Wang Li Ping. Binnen het concept van Neidan training (Innerlijke Alchemie) zijn er verschillende trainingen gericht op het openen, voeden en cultiveren van de extra meridianen.

Ook Damo Mitchel wijst op de verschillende takken van de Chong Mai.  De eerste tak stroomt door het centrum van het lichaam vanaf de kruin boven het hoofd door tot naar het perineum. Deze tak verbind de drie Dan tian met elkaar en controleert de stroming van alle energie door het centrum van het lichaam. Het is een spirituele antenne die contact maakt met het hogere bewustzijn. Een tweede tak stroomt door het centrum van de wervelkolom. Deze tak brengt de Qi vanaf de nieren in beweging tot aan de hersenen. Het controleert de sterkte van de wervelkolom. Daarnaast zijn er nog twee zijtakken, zowel links als rechts van de borstkas en abdomen. Deze dienen ervoor om de balans tussen yin en yang te reguleren binnen het lichaam. Tot slot zijn er nog extra takken die door het centrum van de armen en benen stromen; deze zorgen ervoor dat Qi de extremiteiten bereikt.

Eén van de manieren om de Chong Mai te openen is door lang-durig en dagelijks te mediteren. Hierdoor leer je jezelf beter kennen, verhoog je je zelf- bewustzijn en zelf- vertrouwen.

In het boek van Wang Li Ping wordt een vergelijking gemaakt tussen DNA en Original en Inherited Qi.  In de genen wordt de genetische informatie overgedragen aan de volgende generatie door replicatie, waardoor de kinderen dezelfde kenmerken vertonen als de ouders. Ook bepalen zij de kwaliteit van de gezondheid. Genen bevatten DNA, wanneer er een fout ontstaat in de DNA structuur, dan kan er ziekte ontstaan. Abnormale duplicatie of het hebben van bepaalde genen, kunnen de oorzaak zijn van ziektes. Naast deze westerse uitleg, legt hij ook uit wat de Daoïstische visie is op het lichaam.  Er wordt gesproken over verschillende soorten Qi. De Original Qi is bijvoorbeeld aanwezig in het fysieke lichaam. Deze komt voort uit de samenkomst van het zaad van de vader en bloed / eicel van de moeder. Volgens Wang Li Ping is deze Original Qi niet gerelateerd aan het fysieke lichaam, omdat deze voort blijft bestaan na de dood.  Deze bevat informatie, herinneringen en ervaringen van onze voorouders. In dat opzicht kun je alleen gezond en lang leven als je deze Qi cultiveert. Naast de Original Qi is er ook een Transmitted Qi ofwel de Genetic Qi genoemd. Hij is van mening dat de genen maar een klein deel uitmaken van het groter geheel, en dat we bestaan uit een mengeling van Transmitted Qi. Deze bevat dus ook Qi vanuit de ruimte, planten en bomen etc.

De Qi die zij bevatten kunnen sterker en groter zijn omdat zij een langere geschiedenis hebben gekend. Wanneer we vlees eten, kunnen we dus ook de slechte Qi van de dieren overnemen, zoals angst, stress en spanning. Daarom dat veel Daoïsten vegetarisch zijn. We hopen allemaal de gezonde genen of Qi over te erven, maar daar hebben we zowel in het Westen als in het Oosten geen macht over. De Daoïsten hebben daarom een andere focus in het leven, namelijk het elimineren van deze Trasmitted Qi, dit doen ze via meditatie. Het idee erachter is om met de Qi die je hebt opgebouwd, een nieuwe geboorte te creëren, je eigen ik. Alle overgeërfde Qi wordt hierbij dan uitgestoten.  Dit hele proces kunnen we link-en aan het concept van constitutie.  Con-stitutie is iets wat we mee krijgen van onze ouders bij de geboorte. In zowel de Chinese geneeskunde als de moderne bio-geneeskunde speelt het een belangrijke rol bij het bepalen van onze levens-duur en hoe het met onze gezondheid gesteld is.

Wanneer de Qi overvloedig is, is het lichaam sterk en is de levensduur ook langer dan wanneer de Qi schaars is. Het lichaam is dan zwak en is veel vatbaarder voor ziektes met alle gevolgen voor de levensduur. 

In de Chinese geneeskunde zegt men dat onze constitutie opgeslagen zit tussen de nieren – de Nier Jing. Jing wordt meestal vertaald als ‘ essentie’. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de Voorhemelse Jing,  de Nahemelse Jing en de Nier Jing. De Voorhemelse Jing wordt gevormd door de samenkomst van Jing Qi Yang (vader) en Jing Qi Yin (moeder) tijdens conceptie. Deze Jing voedt het embryo en de foetus tijdens de zwangerschap en is ook afhankelijk van de voeding afkomstig van de Nier van de moeder. Deze Voorhemelse Jing is wat we de basis constitutionele opmaak noemen en dus de sterkte en de vitaliteit van elke persoon bepaalt.

De acht extra meridianen liggen op het diepste niveau binnen ons lichaam. Deze zorgen ervoor dat de twaalf hoofdmeridianen voorzien worden van Qi en bloed. Zij worden gebruikt als reservoirs, en vullen de meridianen aan waar nodig is en vangen het op wanneer het overstroomt. Er wordt gesuggereerd dat zij onze DNA of genen voeden, wanneer wij hier aanspraak op doen,  men gelooft dat we hiermee onze DNA structuur kunnen beïnvloeden.  In de Chinese geneeskunde wordt onze Jing gezien als de bron van het leven. Jing wordt getransformeerd in allerlei substanties en functies. Yuan Qi is de motor van ons lichaam en is afkomstig van onze Jing. Ook onze eerste meridiaan namelijk de Chong Mai wordt gevormd door de Jing. Deze zorgt er vervolgens voor dat de genetische codes worden ontvouwen vanuit de Jing. Jing vertegenwoordigt onszelf. Hier zit dus onze genetische essentie en Ancestreal lineage in opgeslagen.

Als je jezelf, jouw voorouders en / of jouw lineage niet leuk vindt, of je hebt de wens om iemand anders te zijn, betekent het dat je jouw Jing of Yuan Qi niet leuk vindt. Het niet leuk vinden van jezelf creëert van binnen een diepe onbalans en of conflict. Om hieruit te komen, is het belangrijk om kennis en inzicht te verwerven over de realiteit. De Chong mai kan je bevrijden van emoties. Volgens Anita L. Biggs, is de Chong Mai gerelateerd aan onze voorouders, bevat het inter- generationele patronen, cellulair geheugen en ons voorbestemd lot. Dit is de meridiaan waarbij je je innerlijke zelf kan reguleren. Het geeft een directe toegang tot ons spirituele IK, onze diamant, en geeft ons de mogelijkheid om hier bewust van te zijn en  het na te leven.

“A goal of personal development is to cultivate jing and the chong channel, allowing the unity of our body, mind and spirit, or our shen, qi and jing.”

M.C.

Bibliografie

Briggs L. Anita 2013; ; “Book Emotional Ascension Technology – Fragnance Alchemy- Extra ordianry Meridians Manual
Deadman Peter 2016; “live long live well”
Edlund Roni & Michell David 2016; “Daoist Neigong for Women”; Singing Dragon; London
Greenwood T. Michael 2018; ” Non-duality, Simplicity and the Chong Mai”
Hammer Leon 1980; “The Extraordinary Acupuncture Meridians: Homeostatic Vessel”; American Journal of Acupuncture, Vol.8, No.2.,
Maciocia G. 2015; “De grondslagen van de Chinese geneeskunde”; Uitgeverij: Satas, Belgïe
Magidoff A. xxxx ; 8 extraordinary vessels as representation of the 7/8 year  life cycles”; The European Journal of Oriental Medicine;
Mitchell David 2013; “Heavenly Streams”; Singing Dragon; London
Pregadio 2011; “Foundation of internal alchemy”; p. 27-45; Golden Elixir Press
Reaymakers Peter 2001; “Genen en gezondheid”; De wetenschappelijke bibliotheek; Amsterdam
Richardson Thomas 2011; The eight extra ordinary vessels with the primary channels and zangfu- part one; Chinese Medicine Times; volume 6 issue 3
Sun Lei et al. 2017; .,; “Does DNA represents Kidney essence in TCM”; J Altern Complement Integr Med
Twicken David 2013  ; “Eight Extaordinary Channels Qi Jing Ba Mai”, Uitgeverij: Singing Dragon, Londen
Twicke Davidxxxx ; ;” The eight extra ordinary channels: Taoist cosmology and the eight extra ordinary channel pairings part 1”
Wang Li Ping 2019; “Daoist Internal Mastery”; Three Pines Press; St. Petersburg
Wen Kuan Chu 1984; “Tao & Longevity Mind-Body Transformation”; Elements book; Great Brittain

 MEER over Chinese Medicine

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *