Chinese Cultuur & Geschiedenis

Knowing the ancient beginning is the essence of Dao.
een mooi voorbeeld van chinese cultuur aan de hand an een schilderij van landschap met een waterval

Culture


"A nations culture resides in the Hearts and in the soul of its people." - Mahatma Ghandi -

History


"A person without the knowledge of their past, history, origin and culture is like a tree without roots." - Marcus Gravey -

door de spiegel heen

Over cultuur en culturele identiteit

 

Yang Sheng en Chinese geneeskunde zijn twee aspecten van de Chinese cultuur.  Al snel kom je tot de ontdekking dat wanneer je Yang sheng en Chinese geneeskunde wil bestuderen je allereerst enkele kern aspecten van de Chinese cultuur moet gaan begrijpen.  Cultuur is een welbekend begrip die we in onze huidige ‘multiculturele’ maatschappij ruimschoots tegen komen.  Maar wat wordt er nu precies bedoelt wanneer we spreken over cultuur?  In dit artikel willen we nader ingaan op die vraag en de relatie met culturele identiteit bestuderen.

de magie van chinese geneeskunde

Over de roots van Chinese Medicine


Dit artikel gaat over de zoektocht naar de roots van Chinese geneeskunde.   Een onderwerp dat menig discussie op gang brengt.  Al zeker als we het dan nog hebben over de magie ervan.  Want er is of mag natuurlijk helemaal niets magisch zijn aan die Chinese geneeskunde.  Het moet vooral wetenschappelijk zijn en verklaarbaar aan de hand van Westerse theoretische modellen.  Dat niet iedereen hier even blij mee is bevestigd ook Eric Marié1 – president aan het ‘Conseil Académique Francais de la medicine chinoise – die aanwijst dat het absurd is om Chinese geneeskunde te onderwerpen aan een methodologie die ontworpen is door en voor de Westerse geneeskunde.  Dit zorgt er niet alleen voor dat de Chinese geneeskunde zijn identiteit verliest maar dat onderzoekers ook niet gestimuleerd worden om alternatieve methodologieën te bedenken die dan wel compatibel zijn met de basis fundamenten van CM.

Wat is Yang Sheng?

gezondheidscultuur

 

In dit artikel gaan we dieper in op het begrip yangsheng, we kijken waar we het kunnen situeren binnen de TCM en de literatuur en als laatste gaan we ook verder in op hoe je nu yangsheng kunt toepassen in je leven en op welke gebieden. ‘Yang’ betekent voeden of cultiveren.1 Dit cultiveren komt in verschillende vormen voor binnen het Chinese denken.  De twee belangrijkste binnen dit artikel zijn Yangsheng 養生  (het leven cultiveren) en Yangxing 养性 (de innerlijke natuur cultiveren) of Yangxing 养形 (het lichaam cultiveren).2   In dit laatste opzicht refereert Maspero3 dat het niet alleen gaat om het lichaam zelf maar ook naar het ontwik-kelen van de interne gewaarwording van dat lichaam.

literatuur