Belgie

België heeft bijna 30 jaar geschiedenis met de acceptatie en legalisering van TCM.  In 1987 had men reeds veelbelovende resultaten in het veld van de complementaire geneeskunde. Ondanks die resultaten duurde het ongeveer 20 jaar om het gesloten medische veld te veranderen.  In 1999 kwam de Colla Wet die voorziet in de installatie van vier commissies voor respectievelijk homeopathie, acupunctuur, osteopathie en chiropraxie.  De wet richt zich er op toe om patiënten te beschermen door standaardisatie van onderwijs en het onderscheiden van ongekwalificeerde beoefenaren.  Deze standaard wordt bepaald door een commissie en zal beschermd worden bij wet.  De wet verwacht ook dat federaties helpen bij de organisatie van wetenschappelijk onderzoek.  Sinds 2005 is de commissie geïnstalleerd en start het nodige werk om de 4 beroepen te bestendigen. [bron: etcma.org]

Acupunctuur valt onder de niet-conventionele praktijken.  De niet-conventionele praktijken worden door de wet Colla gedefinieerd als “het gewoonlijk verrichten van handelingen die tot doel hebben de gezondheidstoestand van een menselijk wezen te bevorderen en/of te bewaken, met inachtneming van de in deze wet opgenomen voorschriften en voorwaarden”.   Eind 2012 kwam de overheid met een advies van de Kamer voor acupunctuur betreffende het opleidingsniveau om het vereiste profiel in de acupunctuur te behalen.  [Download BEL – Advies mbt vereiste opleidingsniveau acupunctuur] of neem een kijkje op de website van de Federale Overheidsdient Volksgezondheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.