BEL – Beroepsverenigingen

Belgian Acupunctors Federation – BAFBAF
www.acupunctuur-baf.be

BAF is de grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten in België en werd opgericht in 1982.  De organisatie werd als zodanig erkend door de Raad van State op 14 september 1998 en bij Koninklijk besluit op 10 februari 2003.

European Federation of Oriental Medicine
www.eufom.comeufom

Eufom is een Belgische beroepsvereniging voor acupuncturisten.  Zij zijn onderdeel van ETCMA.  Hun doel is zich te mengen in discussie omtrent acupunctuur en het zetten van normen binnen het acupunctuur onderwijssysteem.  Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.  Het verdedigen van de belangen van hun leden.  Het verdedigen van acupunctuur binnen het zorgstelsel zowel nationaal als op Europees niveau.

BVGA Belgische Vereniging van Geneesheren – Acupuncturisten
www.acupunctuur.beBVGA

BVGA werd opgericht in 1973.  Ze zijn een belangrijke tussenpersoon voor autoriteiten betreffende de wettelijke aspecten van het beroep van acupunctuur.  Hun overtuiging is dat acupunctuur een medisch handelen is en daarom ook enkel beoefend mag worden door iemand die een Westerse diagnose kan stellen alvorens acupunctuur uit te oefenen als een geschiikte therapie voor het probleem.

ABADIC – Association Belge des Acupuncteurs Diplomés de Chine (Union Professionelle)
www.acupuncture-abadic.orgabadic

ABADIC is een beroepsvereniging voor acupuncturisten en is lid van ETCMA en WFAS.  Zij werden officieel erkend op 10 februari 2003.  Zij zijn gelinkt aan de Europese branche van het Shanghai College of TCM.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.