Basic theory

"In Theory, theory and practice are the same. In Practice, they are not"

- Albert Einstein -

Yin Yang

Wuxing

Stammen & Takken

Basis Begrippen

de taal van chinese geneeskunde

Chinese geneeskunde is een cultuur op zich.  Eén van de belangrijkste aspecten van cultuur is taal.  Het begrijpen van de taal die men hanteert in Chinese geneeskunde is daarmee cruciaal om tot begrip en inzicht te komen.

Qi

Basis begrip


De Chinese cultuur kent één heel uitzonderlijk begrip wat ons heel bekend in de oren klinkt maar waarvan de precieze betekenis voor velen van ons een groot vraagstuk blijft. Ik heb het hier over het begrip ‘Qi’. Vaak grijpen we terug naar de allesomvattende vertaling van ‘energie’1. Het begrip energie wordt echter vaak al even vaag ervaren als de term ‘Qi’, alleen dat het dan misschien wat vertrouwder in de oren klinkt en we er tenminste een beeld kunnen bij vormen. Het artikel richt zich er op om enkele lijnen uit te zetten waarrond de verkenning van het begrip ‘Qi’ kan worden opgezet in de hoop zo een beter en duidelijker omlijnde verklaring te kunnen geven voor een begrip dat zo belangrijk is binnen de Chinese gezondheidscultuur.

Yin Yang Theory

Not just black & White


De yin yang theorie is een basisgegeven, niet alleen voor het begrijpen van de Chinese geneeskunde maar binnen de gehele cultuur.  Je kunt het idee van yin yang overal op toepassen.  Hoewel het basisidee voor velen onder ons een simpel gegeven lijkt is het uiteindelijk een complexe manier van kijken naar het menselijk bestaan in een dynamische wereld.  Het is een manier om de wereld om ons heen te begrijpen.  Een wereld die ontstaat door de relaties tussen tegengestelden.

Wuxing

5 fase theorie of de 5 elementen leer

Een basis theorie gebaseerd op correlatief denken.  Van toepassing in een breed scala aan activiteiten zoals bazi, magie, acupunctuur, diagnostiek, voedingsleer, enz…

Wuxing Theory

5 elementen theorie


De wuxing theorie kent drie belangrijke elementen.  Het is net als de yin yang theorie een systeem van categorisatie of classificatie.  Daarnaast is er het aspect van correlaties alsook die van de verschillende cycli.  De meesten kennen wuxing als inherent aan het Chinees geneeskundige model.  Toch is geneeskunde niet de aanleiding geweest tot het ontstaan van de wuxing theorie maar nam deze slechts in een later stadium zijn plek in de medische literatuur.

Stammen & Takken

De 60 jarige chinese kalender

Hoewel de Theorie van Stammen en Takken weinig aandacht krijgt binnen de meeste reguliere opleidingen is het vanuit klassiek oogpunt een onmisbaar element.  Net zoals de wuxing vindt het zijn toepassing op meerdere gebieden zoals bazi, magie, acupunctuur, diagnostiek, feng shui, enz…

literatuur