B – TCM

Aanraders!

Paul U. Unschuld – Nan Jing

NJ. Huang Di – Huang Di Nei Jing Su Wen

Guus Martens – Shen, hun en po

Maoshing Ni – The Yellow Emperor’s Classic of Medicine

Ilza Veith – The Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine

Giovanni Maciocia – Foundations of Chinese Medicine