B – India

2e Hands – Eigen boeken

De wetenschap der zelfrealisatie – Sri Srimad AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada     10 euro

De wetenschap van zelfrealisatie behandelt de tijdloze vedische kennis, zoals die duizenden jaren lang door grote wijzen is overgedragen. Ze ontsluiert de geheimen van het zelf, de natuur, het universum en God.  De meest achtenswaardige leraar van de wetenschap der zelfrealisatie spreekt hier over meditatie en yoga, de wet van karma, superbewustzijn, en nog veel meer.  In alle interviews, lezingen, essays en brieven die in dit bijzondere boek gebundeld zijn, spreekt Sri Srimad A. C. Bhaktivedana Swami Prabhupada met verbazingwekkende helderheid en kracht. Hij toont aan hoe belangrijk de wetenschap der zelfrealisatie eigenlijk is voor onszelf en voor de wereld van vandaag.

Nederlandstalig – Hard cover – 359 p.

Het KRSNA boek – AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada      15 euro

Het Srimad Bhavatam (de Bhagavata Purana) wordt door de grote wijzen van alle tijden als de rijpe vrucht der Vedische literatuur beschoud.  Van de twaalf canto’s van dit door Vyasadeva te boek gestelde werk is het tiende canto het meest vertrouwelijke, aangezien dit het bovenzinnelijk spel en vermaak van Krsna, de Allerhoogste Persoonljkheid Gods, beschrijft.  Van dit beroemde tiende Canto is Het Krsna boek een verklarende samenvatting.

Nederlandstalig – Hard Cover – 314p.

Non-dualiteit- John Levy – Het wezen van de mens volgens de Advaita Vedanta 8euro

“Bij het schrijven van dit boek heb ik alleen aangenomen dat de lezers de hoogste waarheid zoeken, er verder van uitgaande dat zij onbevooroordeeld zijn en in staat boven het geschrevene uit te gaan. (…) ik heb getracht een duidelijk uiteenzetting te geven van de hoogste vorm van de Vedanta, bekend als Advaita ( Non-dualiteit), zonder mij, vanuit het kinderachtige verlangen om anderen te bekeren, te verlagen tot het maken van enig compromis.”

Nederlandstalig- Paperback- 144 p.

Maharishi Mahesh Yogi- Mahesh Yogi              15€

Dit boek vormt de basis van de Transcendente Meditatie zoals die door Maharishi Mahesh Yogi gepresenteerd wordt over de hele wereld. Dit boek kan met recht een klassiek spiritueel meesterwerk genoemd worden. In 1963 voor het eerst uitgegeven en daarna in vele talen vertaald en door ontelbaren over de hele wereld gelezen, heeft het nog niets aan actualiteit ingeboet. `De Wetenschap van het Zijn en de Kunst van het Leven’ is verdeeld in vier grote delen. Het eerste deel, de Wetenschap van het Zijn, biedt een systematisch onderzoek naar de ware aard van de uiteindelijke werkelijkheid van de schepping, het eeuwige en alomtegenwoordige Zijn. Het beschrijft hoe men contact maakt met het Zijn en hoe men het Zijn leeft. De laatste drie delen bieden praktische wijsheid voor het dagelijkse leven, gebaseerd op de diepe inzichten uit het eerste deel. Geen enkel aspect van het leven blijft buiten beschouwing. Aan de orde komen o.a.: karma, prana, Transcendente Meditatie, het volledig vermogen van de mens, de invloed van voedsel en activiteit, goed en kwaad, leven in vrijheid, wereldvrede, het onpersoonlijke en het persoonlijke aspect van God, en de vijf wegen tot Godsverwerkelijking. `Dit is een boek van wederopbloei voor deze tijd. Als het gouden tijdperk ooit mocht dagen voor de menselijke samenleving, als er ooit vrede en harmonie zal gaan heersen op aarde, zal ‘De wetenschap van het Zijn en de kunst van het leven’ een vrije baan verschaffen voor hun komst. Er zal een nieuwe mensheid geboren worden, breder van kijk en rijker aan ervaring en vervulling op alle gebied. Levensvreugde zal ieder mens toebehoren, liefde zal de menselijke samenleving domineren, waarheid en goedheid zal er heersen in de wereld, er zal blijvende vrede op aarde zijn en allen zullen leven in vervulling, (…)’ Maharishi. Deze herziene editie is uitgebreid met een overzicht van de vele fascinerende aspecten van de wereldwijde activiteiten van Maharishi Mahesh Yogi gedurende de afgelopen veertig jaren.

Nederlandstalig- 336p.- Paperback

De bhagavad gita zoals ze is- A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada-10€

Nederlandstalig-Paperback-432 P.

Bestellingsformulier

Wij werken volgens de AVG privacy wetgeving. Bekijk hiervoor onze Privacy Statement.

Aanraders!