B – Geschiedenis en cultuur

2e Hands – Eigen boeken

Sji tsjing- Het klassieke boek der Oden- Johan W. Schotman 20euro

De SJI TSJING. het boek der oden, behoort tot de Chinese klassieken. Het merkwaardige is. dat deze ruim dertig eeuwen geleden al gebundelde verzen zó gemakkelijk aanspreken, zo direct en eenvoudig zijn. dat men ze voor moderne poëzie zou kunnen houden. Deze rechtstreeks uit liet Chinees vertaalde verzen, leren ons oude gebruiken en gewoonten, geven gedragsregels voor de edele mens en laten het leven van alledag, vol plezier en verdriet, zien. Het is een boek dat steeds weer fascineert. Hiertoe draagt ongetwijfeld de heldere en poëtische taal bij die Schotman aan dit klassieke werk gegeven heeft.
Bij de vertaling is zorgvuldig rekening gehouden met gegevens van moderne sinologische specialisten, zoals Karlgren, Waley, von Strauss en anderen.
Het is een werk dat steeds weer boeit. Confucius, ongeveer 500 jaar voor Christus zei over de Sji Tsjing: ‘waarde leerlingen, waarom bestudeert gij liet Boek der Verzen niet? Het is geschikt het oordeel te vormen door beschouwing der zaken; het is geschikt de mensen eendrachtig te maken en het is geschikt berouw zonder haatdragende gevoelens op te wekken.’ Een ander Chinees commentator noemde het eens ‘een windzucht die de zielen aanraakt en beleert en de harten zuivert’.

Nederlandstalig-hardcover-489 p.

De Draak ontwaakt. China vandaag ANWB – 8€

De Olympische Spelen werden in 2008 in China gehouden. Dit boek belicht 10 onderwerpen van dit zeer gevarieerde land. Heel veel prachtige foto’s geven een beeld van de mensen, het landschap, de steden en de dorpen, werk, economie, politiek, cultuur aandacht voor de Olympische plekken en voor China als sportland.

Een luxe boek met circa 500 foto’s in grote uitvoering. Een must om te hebben, leuk om cadeau te geven!

Nederlandstalig- Hardcover-224 p.

Bij de Chinees- Bettine Vriesekoop- 5€

Bettine Vriesekoop reisde in 1981 als een van de eerste buitenlanders na de culturele revolutie naar China, het mekka van het tafeltennis. Over haar trainingsstages in China schreef ze het succesvolleHeimwee naar Peking (Uitgeverij Thomas Rap, 1994). In dat boek kijkt Bettine als achttienjarig meisje met evenveel verbazing als ontzetting naar onder andere het vreemde en soms ‘onbeschofte gedrag’ van de Chinezen. Ze ontdekt paradoxen en mysteries die ze wil begrijpen en ontrafelen.Nu, vijfentwintig jaar levenservaring en een studie Chinees rijker, probeert ze in haar boek Bij de Chinees antwoord te geven op de vragen die ze zichzelf als achttienjarige stelde. In Peking bezocht ze haar oude vrienden en spreekt met hen over de veranderingen die China doormaakt en welk effect dat op hun persoonlijk leven heeft.Aan de hand van acht pijlers waarop de Chinese maatschappij rust, de ervaringen van Nederlandse expats aan de Chinese onderhandelingstafel en haar eigen ervaringen achter de tafeltennistafel, vertelt ze over de culturele achtergrond van China om vooroordelen over Chinezen weg te nemen.

Nederlandstalig- Paperback- 221 p.

The discoverers a history of man’s search to know his world and himself- Daniel J. Boorstin- 12€

An original history of man’s greatest adventure: his search to discover the world around him.  In the compendious history, Boorstin not only traces man’s insatiable need to know, but also the obstacles to discovery and the illusion that knowledge can also put in our way. Covering time, the earth and the seas, nature and society, he gathers and analyzes stories of the man’s profound quest to understand his world and the cosmos.

Engelstalig- Paperback-745 P.

Tribuut aan China- Leonard Blussé- 8€

In dit boek wordt het grillige verloop van de ruim vier eeuwen oude Neder- lands-Chinese betrekkingen in een breed cultuur-historisch perspectief geplaatst. Kaapvaart op de Chinese kust, ’t verwaarloosd Formosa, de gezantschappen aan het Mantsjoehof in Peking, de thee en porselein handel te Kanton, de Koloniale verhoudingen in Zuidoost Azië, de Chinese eetcultuur in Nederland, Sneevliet, Slauerhoff, Van Gulik en Ivens. Het is maar een greep uit de vele onderwerpen en namen die deel uitmaken van het fascinerende verhaal over een geslaagde ontmoeting tussen Oost en West.
In het traditionele Chinese wereldbeeld reikte de uitstraling van het keizerlijk hof tot ver over de grenzen. Dit ideaal vond zijn uitdrukking in het ritueel waarmee de betrekkingen met de ‘barbaren’ geregeld werden. Het tribuut- stelsel verplichtte de buurlanden regelmatig afgezanten naar het Chinese Hof toe te sturen om eerbied te betuigen aan de Zoon des Hemels. Als blijk van trouw boden zij bij die gelegenheid produkten uit het eigen land aan. Langzamerhand ontaardde het tribuutstelsel in een verkapt internationaal handelssysteem. Steeds omvangrijker karavanen sloten zich bij de gezanten aan om hun exotische waar op de markten van de hoofdstad af te zetten. De Nederlandse kooplieden in de zeventiende eeuw hadden maar weinig begrip voor deze manier van handeldrijven. Pogingen om een handelspost te vestigen aan de Chinese kust mislukten keer op keer.
In Zuidoost-Azië lag het anders. Daar werd de basis gelegd voor de nauwe samenwerking tussen Nederlanders en Chinezen. Er bestond van Chinese zijde zelfs waardering: ‘alle vreemdelingen zijn blind in het zakendoen, slechts de Hollanders hebben één oog, terwijl de Chinezen er over twee beschikken’ is een Chinees gezegde uit de achttiende eeuw. In Nederland bestaat ook waardering voor de Chinese ondernemingslust. Hierop wordt gedoeld als Nederlanders zich de Chinezen van Europa noemen.

Nederlandstalig- hardcover- 196 P.

Kunst der wereld China- Prof. Dr. Werner Speiser-12,50€

Dit unieke collectors item geeft de geschiedkundige, maatschappelijke en godsdienstige achtergronden van unieke kunstwerken uit de hele wereld.  De naam China staat in de wereld van de geest voor een artistieke cultuur van grote waardigheid en hoog niveau, grote ouderdom en ongebroken levendigheid.

Nederlandstalig-hardcover-271 P.

Het Terracottaleger-Renzo Rossi- 5€

Het Mysterie: Een van de grootste toeristische trekpleisters van China is tegenwoordig, naast de muur, het unieke terracottaleger dat werd vervaardigd om een keizer naar het hiernamaals te vergezellen. Het is ingegraven in drie kuilen, terwijl het nog steeds een raadsel is waarom een vierde kuil leeg is gebleven.

Nederlandstalig-Hardcover-188 P.

Bestellingsformulier

Wij werken volgens de AVG privacy wetgeving. Bekijk hiervoor onze Privacy Statement.

Aanraders!

Helen Toxopeus – Een @nder soort geld

Youngmin Kim – A History of Chinese Political Thought