B – Boeddhisme

2e Hands – Eigen boeken

De Kunst van het vergeven – Dalai Lama en Victor Chan      8 euro

In De kunst van het vergeven leren we de Dalai Lama van dichtbij kennen.  Daarbij stelt Chan hem vele vragen.  Zou de Dalai Lama onder bepaalde omstandigheden zijn toevlucht nemen tot geweld?  Hoe voelt het als een spiritueel inzicht zich in lichaam en geest openbaart?  Wat zijn zijn persoonlijke angsten?  We ontdekken dat de Dalai Lama weleens driftbuien had en dat hij het nog steeds niet kan nalaten even aan andermans baardje te trekken.  Maar het is juist zijn innemende persoonlijkheid waardoor het lijkt dat hij zo gemakkelijk kan vergeven.

Nederlandstalig – Paperback – 206 p.

The Life of the Buddha – According to the Pali Canon – Bhikkhu Nanamoli      15 euro

Composed entirely of texts from the Pali canon, this unique biography presents the oldest authentic record of the Buddha s life and revolutionary philosophy. The ancient texts are rendered here in a language marked by lucidity and dignity, and a framework of narrators and voices connect the canonical texts. Vivid recollections of his personal attendant Ananda and other disciples bring the reader into the Buddha s presence, where his example offers profound inspiration and guidance on the path to freedom.

English – Paperback – 374 p.

Het ontwakende hart – Lama Surya Das  10 euro

Iedereen heeft behoefte aan contact met anderen om zich niet eenzaam te voelen en niet te vervreemden van zijn of haar omgeving. En natuurlijk heeft iedereen behoefte aan liefde, zowel aan liefde krijgen als aan liefde geven. Het ontwakende hart laat zien hoe we op eenvoudige wijze spirituele intelligentie kunnen ontwikkelen zodat we gevoeliger en intuïtiever kunnen reageren en onze relaties met anderen kunnen verbeteren. Dit boek legt uit dat onze innerlijke goedheid onze innerlijke boeddha is; ons ‘boeddhistisch’hart dat ontwaakt door betekenisvolle relaties met anderen. Hoe gelukkiger wij zij in onze omgang met vrienden, collega’s, familieleden en onze partners, hangt grotendeels af van ons eigen innerlijk geluk.

Dit boek van Surya Das kan ons helpen de boeddhistische spreuken over bedachtzaamheid, liefde en medeleven te begrijpen.Lama Surya Das is een uit New York afkomstige westerse boeddhist die al bijna dertig jaar de grote spirituele Tibetaanse meesters bestudeert. Doordat hij zijn ogen niet sluit voor het drukke leven en de dagenlijkse zorgen van de moderne mens, is hij als geen ander in staat de westerse lezers duidelijk te maken hoe ze het boeddhisme in hun dagelijks leven kunnen integreren. Eerder schreef hij De ontwakende Boeddha en Ontwikkel het heilige in jezelf.

Nederlandstalig- Paperback- 240p.

De ontwakende Boeddha 15euro

De acht stappen naar verlichting Met een inleiding van de Dalai Lama Met De ontwakende Boeddha brengt Lama Surya Das de essentie van het boeddhisme binnen handbereik van de moderne westerse mens. Het boek slaat een brug tussen Oost en West, en tussen heden en verleden, want voor het eerst wordt de eeuwenoude Tibetaanse wijsheid toepasbaar gemaakt in het hedendaagse westerse leven.De ontwakende Boeddha staat vol verhalen, voorbeelden en spirituele oefeningen en laat zien hoe het boeddhisme ons leven kan verdiepen. In ieder van ons schuilt immers een Boeddha. Om deze slapende Boeddha te doen ontwaken is het heus niet nodig om naar een Tibetaans klooster af te reizen. Sterker nog, het boeddhisme is een universeel gedachtegoed en toont zijn praktische waarde juist hier in de moderne maatschappij. Het kan zowel thuis alsook in relaties en op het werk een helder houvast bieden bij belangrijke vragen.

Iedereen die op zoek is naar innerlijke vrede zal in De ontwakende Boeddha spirituele voeding, vernieuwing en betekenis vinden. Het boek biedt een toegankelijke en verrassende mengeling van het alledaagse en het wonderbaarlijke. De uit New York afkomstige auteur is een westerse boeddhist die al meer dan vijfentwintig jaar de grote spirituele Tibetaanse meesters bestudeert. Surya Das kent het boeddhisme van binnen uit en is een veelgevraagd spreker op congressen en lezingen. ‘Dit is een geweldige nieuwe weergave van de kern van het boeddhisme. Lama Surya Das integreert de essentie van de Tibetaanse leer op toegankelijke wijze in onze westerse cultuur.P jack Kornfield, auteur van Een licht voor jezelf.

Nederlandstalig- Paperback- 400 p.

Inleiding tot het boeddhsime- Lama Karta- 8euro

Lama Karta, zoon van Tibetaanse ouders, bracht zijn jeugd door in India, nabij Kaloe Rinpochee, een vooraanstaande boeddhistische meester. Hij deed zijn studies in het klooster van Sanada en volgde tevens les op een Engelse school in Darleeling. Sinds 1987 resideert Lama Karta in België. Lama geeft voortdurend voordrachten en cursussen in Nederland, België en Frankrijk. Zijn eerste boek “Inleiding tot het boeddhisme” wordt als basislectuur over Boeddhisme aanbevolen.

Nederlandstalig- Paperback- 117 p.

Hedendaagse Boeddhisme Nikkyo Niwano- 30 euro

De drievoudige Lotus Soetra wordt algemeen beschouwd als een hoogte punt in de religieuze wereldliteratuur en bevat de essenties van de leringen van de Boeddha. Zij werd ongeveer zevenhonderd jaar na de dood van de grote leraar opgeschreven met de bedoeling al zijn volgelingen weer te verenigen in het ‘ene voertuig : de ware geest van de Boeddha. Veel hedendaagse lezers vinden deze soetra moeilijk te begrijpen. Dat komt deels doordat ze is vertaald uit het Sanskriet en Pali, deels omdat er veel voor ons onbekende beeldspraak in voorkomt. Toch heeft zij allerminst ingewikkeld geklonken toen de Boeddha haar uitsprak, juist vanwege de beeldende taal, die in die tijd iedereen aansprak, en omdat de Boeddha zijn manier van prediken aanpaste aan de geestelijke rijpheid van zijn gehoord. Het heldere commentaar van Nikkyo Niwano- auteur van diverse boeken over het Boeddhisme- maakt de leer, de dramatiek en de geestkracht van dit tijdeloze kunstwerk weer toegankelijk voor de gewone lezer. Hedendaagse Boeddhisme is geschreven vanuit het verlangen iedereen in staat te stellen de weldadige invloed van de soetra te ervaren en haar wijsheid te begrijpen in de context van het leven van vandaag. De volledige tekst van de Drievoudige Lotus Soetra verscheen eveneens bij Servrire.

Nederlands- Hardcover- 769 p.

Ontwikkel het heilige in jezelf- Lama Surya Das- 5€

In een reeks korte essays waarin Surya Das ons, aan de hand van zijn eigen ervaringen, nieuwe inzichten en inspiratie biedt, laat hij zien hoe we spiritualiteit deel kunnen laten uitmaken van ons dagelijks leven, simpelweg door gebruik te maken van de bronnen die in ieder van ons al aanwezig zijn. Gelardeerd met meditaties, mantra’s, gebeden en affirmaties en met ademhalingsoefeningen waarmee lezers weer in contact met het spirituele in zichzelf kunnen komen, helpt ‘Ontwikkel het heilige in jezelf’ iedereen die op zoek is naar een spiritueler leven om het heilige te integreren in de alledaagse routine en een persoonlijke vorm van spiritualiteit te creëren.

Nederlandstalig- Paperback-344 p.

Het Boeddha-boek- Eva Rudy Jansen     8€

De beeldentaal van het Boeddhisme, speciaal het Mahayana- en Tantrayanaboeddhisme, is rijk aan symboliek. In landen als Nepal en Tibet is speciaal voor religieuze doeleinden een schat aan kunstwerken geproduceerd, waarvan de schoonheid steeds meer ook tot onze westerse landen doordringt. Bij diegenen, die in meer dan alleen oppervlakkige schoonheid geïnteresseerd zijn, roepen de beelden en voorwerpen allerlei vragen op naar de betekenis van de diverse figuren, hun houdingen, de attributen en symbolen.
Dit boek biedt de mogelijkheid tot een eerste nadere kennismaking. In een zo kort bestek is werkelijke volledigheid natuurlijk uitgesloten. Binnen deze beperking geeft ‘Het Boeddha-boek’ niettemin, na een beknopte inleiding over het Boeddhisme zelf, een ruim overzicht van de meest voorkomende figuren en symbolen. Ieder afzonderlijk item is duidelijk afgebeeld en voorzien van een korte uitleg van de betekenis. Het alfabetische register maakt opzoeken extra gemakkelijk.

Nederlandstalig- 112p. – paperback

Ancient Wisdom, Modern World- his holiness Tenzin Gyatso  8€

At a time and in a culture where science and technology have taken over from religious belief, when ethics are understood primarily in terms of aesthetic choice or legality, how are we to formulate moral principles to guide us in our daily lives?
Though religion can certainly help in this, the Dalai Lama demonstrates that there are universal principles we can draw on which transcend the dilemma of belief or unbelief. And whilst many have been content to speak of spiritual matters as something mysterious or evanescent, the Dalai Lama explains his approach in terms that are as clear and concise as they are compelling.
With wit, gentle good sense and with penetrating insight, the Dalai Lama shows how the truths that have stood the test of generations of practise can provide us with the tools to live happy, fulfilled and meaningful lives. In the process, it becomes apparent that he does not merely espouse the ‘feelgood’ religiosity some accuse him of. The reader is left admiring not just the wisdom of the author, but the wisdom of the culture he represents.

English- 256p. – paperback

Het goede hart- Dalai lama          8€

Als prominent voorstander van de interreligieuze dialoog en verpersoonlijking van de diepe boeddhistische wijsheid becommentarieert de Dalai Lama in Het goede hart de vier evangeliën. Hij bespreekt de opmerkelijke overeenkomsten en de raakvlakken tussen de twee tradities, maar aarzelt niet om ook te praten over de verschillen. Hiermee moedigt hij iedereen aan zijn spirituele pad niet te verlaten, maar dit – mede door de uitwisseling met andere spirituele wegen – juist verder te verdiepen.
Dit boek is het resultaat van een historische primeur: een bijeenkomst in het kader van het jaarlijkse John Main seminar, waarbij christenen en boeddhisten zonder vooroordelen en in een sfeer van respect en vriendschap de dialoog tussen de religies zijn aangegaan. De boodschap van de Dalai Lama en zijn vriend Laurence Freeman osb, inspirator van het John Main seminar, is dat de interreligieuze dialoog de voedingsbodem vormt voor een ongekend potentieel tot wederzijdse verrijking, in het bijzonder op het gebied van de ethiek en de spirituele beoefening. Dit potentieel geeft nieuwe kracht aan het menselijk vermogen tot mededogen en verdraagzaamheid.

Nederlandstalig- 198 p. – paperback

Boeddhisme – Tom Lowenstrein                    8€

In dit rijk geïllustreerde en uitgebreide boek over boeddhisme kunt u alles lezen over het ontstaan van deze invloedrijke godsdienst in het oude India en de verbreiding naar China, Tibet, Japan en het Westen. Meer dan tweehonderd kleurrijke afbeeldingen illustreren de lessen van siddharta Gautama, oude legenden, oosterse wijsheid, prachtige kunstvoorwerpen, architectuur, rituelen en gebruiken.

Nederlandstalig- 184 p. – hardcover

Bestellingsformulier

Wij werken volgens de AVG privacy wetgeving. Bekijk hiervoor onze Privacy Statement.

Aanraders!