Onderzoek

Een belangrijk onderdeel binnen de stichting is de bijdrage die zij wil leveren aan het onderzoeksveld betreffende Chinese Yang sheng en TCM.  We doen dit op verschillende niveau’s:

A. Het maken van een impact-beoordeling van de gegeven sportlessen door het verzamelen van informatie betreffende de waargenomen effecten en ervaringen van deelnemers.

We doen dit aan de hand van vragenlijsten die aan het eind van de reeks worden uitgedeeld.  We vragen onze instructeurs om informatie te verzamelen over het effect van hun lessen en het ontwikkelen van een kritische blik op wat ze instrueren en de mogelijke effecten.

B. Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek betreffende Chinese Yang sheng en TCM.

De nadrukligt voor het beleidsplan 2016-2020 op het onderwerp: Qigong.

C. Subsidiëren en ondersteunen van onderzoek in het veld van CNYS en TCM.

In het ondersteunen van onderzoek in dit veld verbinden we onderzoekers, geleerden, experts, enz. Zo creëren we een platform waar kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden.

D. Het ontwikkelen van interventietrajecten gebaseerd op Chinese gezondheidsleer.

De integratie van Chinese gezondheidsleer in het reguliere zorgsysteem is een complex proces en vereist een langdurige inzet.  In dit opzicht ontwikkelen wij verscheidene interventietrajecten die wij eerst op lokaal niveau uitzetten om op die manier de waarde en doeltreffendheid van de interventie te kunnen onderzoeken.

boekenrij