Nourishing Destiny

Nourishing Destiny – Alweer 2 jaar geleden is het dat we Johannes Bloemsma en Dominique Bloemsma Van de Laar mochten interviewen over Feng shui en hun unieke Nourishing Destiny model.  In die tijd hebben we hun bedrijf een mooie groei zien doormaken en het verheugd ons te zien hoeveel positieve impact zij brengen op de ontwikkeling van zo veel persoonlijke levens en op bedrijven.   Hun activiteiten bestaan tegenwoordig niet alleen meer uit persoonlijke en business consults maar zij leiden daarnaast mensen op tot volwaardige ND-consultant.  Ook voor retraites, teamsessies of lezingen kun je bij hen terecht.  Het Nourishing Destiny model wat zij presenteren is oa. ontwikkeld vanuit de Yi Jing (of I Tjing) en is waarlijks een buitengewone ontwikkeling vanuit de oude Chinese cultuur.  Lees er meer over in het interview uit ons 6e nummer van het CNYS magazine.

INTERVIEW Nourishing Destiny

Mijn naam is Dominique van de Laar en samen met Johannes geef ik vorm aan Nourishing Destiny.  In 2013 ben ik me gaan verdiepen in Feng Shui.  Dit is een Chinese techniek die de relatie tussen de mens en zijn omgeving als onderwerp heeft.  Door aanpassingen te doen in je omgeving, woning of kantoorpand, kun je voor een betere energie (qi) in die ruimte zorgen, wat een stimulerend effect heeft op je energiehuishouding, balans.  Eerst heb ik een basisjaar Westerse Feng Shui hier in Nederland gedaan en daarna een 2 jarige opleiding in Londen bij het European College of Feng Shui waar ik les kreeg van Master Howard Choy.  Een man die meer dan 40 jaar ervaring heeft in het praktiseren en lesgeven van de klassieke Feng Shui.

Waar ligt het verschil als je het hebt over Westerse vs Klassieke Feng Shui?

In de Westerse variant werken ze bv. niet met de werkelijke windrichtingen.  Dat vond ik op zich erg vreemd, Feng Shui betekent immer letterlijk vertaald Wind Water.  Dus daar miste ik iets, daarom ging ik op zoek naar iets wat dichter bij de bron lag.  In de klassieke Feng Shui is het belangrijk dat je werkt met de natuurlijk cycli.  Niet alleen de windrichtingen spelen een rol maar ook de tijd.  Bijvoorbeeld het bouwjaar van een woning.  Om deze verschillende energieën in kaart te brengen wordt er bij Klassieke Feng Shui ook gebruik gemaakt van een kompas, de zogenaamde Luo Pan.  Elk jaar of elk tijdstip heeft een bepaalde energie die actief is.

Dat doen jullie dan in combinatie met de Yijing waar jij mee werkt, Johannes?

Dat klopt deels.  Ikzelf deed diezelfde opleiding Westerse Feng Shui en werd erg geboeid door een bepaald onderwerp wat daar aan bod kwam, nl. het astrologie gedeelte, met name de Nine-Star-Ki.  Het was fascinerend te zien hoeveel informatie je uit cijfertjes kon halen met betrekking tot het type mens wat iemand is.  De cijfers die bij de Nine-Star-Ki worden gebruikt corresponderen met de trigrammen van de Yijing.  Ik was benieuwd of hier ook hexagrammen uit vielen te destilleren.  En of die ons een gedetailleerd beeld konden geven over de veranderingen die in iemands leven plaatsvinden.  Na enige research omtrent de integratie tussen Nine-Star-Ki en de Yijing, kwam ik tot de conclusie dat hier niks over te vinden was en ben ik deze relatie zelf gaan uitwerken.  Dit werd het Nourishing Destiny Model.

Wat is die Nine-Star-Ki?

Op het moment dat je wordt geboren is er een hemelse en een aardse energie, wanneer die integreren, dat is het moment van de geboorte en ontstaat het mensgetal.  M.a.w. de geboortedatum van iemand verschaft je 3 getallen.  Deze getallen geven je een hele hoop informatie over niet alleen wie je bent, maar ook wat je doet.  Gecombineerd met de Feng Shui kun je dan ook bepalen in wat voor ruimtes of omgeving iemand het meest tot zijn / haar recht zal komen.  Er zijn nou eenmaal ruimtes waar je je prettig voelt, waar je bijvoorbeeld lekker kunt werken of slapen.  En andere waar je je helemaal niet prettig voelt.  Nine-Star-Ki gecombineerd met Feng Shui geeft inzicht in waarom dat is.

Waarvoor gebruikt u het?

Ikzelf gebruik dus niet alleen de Nine-Star-Ki maar echt de integratie van dat model met de Yijing.  Je kunt het gebruiken bij elk soort vraag die kan leven bij zowel een particulier maar ook bij bedrijven.  Je kunt er bv. teams mee duiden, hoe een team werkt of wat voor jaar een bedrijf tegemoet gaat.  Op die manier kan het de uitwerking van je visie, de planning van een bedrijf gaan ondersteunen. Maar ook naar gezondheid toe: wat voor potentiële ontwikkelingen zijn voor jou waarschijnlijk?  Je zou het als acupuncturist als diagnostisch instrument kunnen gebruiken.  Als er een vraagstelling is, dan is het waardevol.

Dat is ook wat jullie doen vanuit het bedrijf Nourishing Destiny?

Met Nourishing Destiny bieden we verschillende concepten aan maar de basis is altijd het Nourishing Destiny model waarmee we werken en dat is die integratie van de Nine-Star-Ki en de Yijng.  Uit die combinatie krijg je hexagrammen en dus een bepaald profiel.  Dat doen we voor zowel particulieren als voor bedrijven.  Dit alles doen we aan de hand van consulten en trainingen.  Het model levert je een alternatieve manier van kijken naar je besluitvorming. Voor particulieren werken we niet alleen met persoonlijke consulten maar ook met workshops waarbij we dan de deelnemers laten zien hoe je zelf het model kunt toepassen.  Dat kan bv. nuttig zijn als je zelf werkzaam bent als coach of therapeut. Voor bedrijven werkt dat iets anders,  voor hun is het minder van belang dat ze het zelfstandig kunnen toepassen.  Het gaat steeds over waar je vandaan komt, waar je nu bent en waar je heen gaat.  Op die manier helpt het model je het grotere plaatje te begrijpen en dus je besluitvorming beter te kunnen onderbouwen.  Voor bedrijven is het echt een vorm van bedrijfstraining.  Zo werken we vaak met teams, wie kun je het beste waar plaatsen, hoe verloopt communicatie, wat voor elementen hebben de individuele leden in zich.  Het gaat over structuren en groepsdynamiek.

Kun je een concreet voorbeeld geven van hoe jullie met dit model een bedrijf ondersteunen?

Wat betreft het bedrijfsleven kun je eigenlijk onderscheid maken in 2 types acties.  De ene is een teambuilding en de andere is meer in de vorm van een consult, dit laatste is dan eerder met de manager of directeur van een bedrijf.  Bij de teambuilding ga je per persoon een profiel aanleggen, dat doe je dus aan de hand van zijn / haar geboortedatum.  Dat profiel geeft inzicht in wie iemand is, op welke manier hij redeneert of handelt, manier van communiceren enz…  Op die manier kun je dus ook gaan inzien welke relaties wel en welke minder goed zullen werken.  Dat is uiteraard belangrijk als je mensen wil laten samenwerken.  Ook voor de Human Resources kan het een heel handige tool zijn.  Wat voor functie is het en welke element correleert daarmee, als je die dan linkt met de persoon met een overeenkomstig element als kenmerk heb je vaak al meteen een betere match.

Wanneer je het consult doet met iemand van de bedrijfsleiding dan komt die meestal met een specifieke vraag.  Hoewel je ook algemeen advies kunt geven, zeker als het gaat om bv. het opzetten van het beleid of uitwerken van een visie.  Dan kun je gaan kijken wat voor jaar een bedrijf tegemoet gaat zodat ze haar doelstellingen hierop kan aanpassen.  Wat betreft de hulpvraag kan ik je een vb. geven van een bedrijf waar we onlangs te gast waren.  Zij waren al een paar jaar bezig met een project op poten zetten maar dat wou maar niet lukken.  Het hele proces verliep moeizaam en ze zaten eigenlijk een beetje vast in dat proces.  Ik leg dan de patronen waaruit dan hexagrammen ontstaan.  Het patroon was hier ‘het huwende meisje’.  Dit wijst erop dat je niet alles zelf in de hand hebt.  Dat vertaalde ik toen als zijnde dat zij waarschijnlijk ingestapt waren op iets waar al contracten vast lagen.  Het leek er op dat er al afspraken gemaakt waren en het bedrijf kon niet anders dan zich hier al aan te houden.  Dan kijk ik met wie hadden zij te maken, welk hexagram.  In dit geval was dat hexagram 20.  Het schouwen.  Dat bestaat uit trigram Aarde onder en trigram Wind boven.  Je maakt dan net zoals bij het gebruik van een Yijing consult gebruik van associaties.  Aarde heeft bv. te maken met land, boeren of pacht.  Daar lag ook het trigram hout, wat wijst op groeien, bouwen.  Mijn conclusie was: hoogst waarschijnlijk willen jullie ergens gaan bouwen maar jullie hebben problemen met de bodem, het land, iemand die niet wil verkopen?   Dat bleek helemaal te kloppen.  Zij wouden nl. gaan uitbreiden door een nieuw bedrijf te bouwen maar de boeren hielden dat tegen.  .

Je moet weten, ik start altijd vanuit de cijfers, het patroon en ik wil eigenlijk het liefst zo weinig mogelijk weten van hun.  Dit doe ik met een heel specifieke reden.  Doordat ik uit de patroonlegging zo gedetailleerd kon beschrijven wat er mogelijks aan de hand was won ik al hun vertrouwen.  Dat is belangrijk omdat zij ook vertrouwen moeten hebben als ik vervolgens met hen een oplossing ga zoeken.  Nu was het zo dat het vervolg sprak dat er in e maand juni van dat jaar een wind fase zou zijn, wind is gerelateerd aan hout en hout overheerst aarde in de vijf-fase-theorie.  De beste tijd voor actie zou dus zijn in die maand juni want dan sprak de energie van dat moment in hun voordeel.  Zij zijn toen een rechtszaak aangegaan in de maand juni en het resultaat daarvan was dat ze nu kunnen gaan bouwen.  Daarbij gaat het in dit voorbeeld dus vooral over de timing van hun beslissing.  Gaan zij die rechtszaak aan een paar maanden eerder dan kon het resultaat wel eens heel anders uitgedraaid zijn.

Hoe komt het Feng Shui aspect aan bod in dit hele verhaal?

Timing is sowieso al een onderdeel van het Feng Shui verhaal.  Bij bedrijven kun je gaan kijken hoe werknemers bv. gepositioneerd zijn tegenover elkaar, waar afdelingen liggen binnen een gebouw enz… Bij particulieren komt dit wat nadrukkelijker aan bod.  Je gaat dan kijken naar het profiel van iemand en aan de hand van dat profiel kun je gaan bepalen in wat voor omgeving iemand bv. het beste tot zijn / haar recht zal komen, of tot rust kan komen.  Concreter kun je gaan kijken in welke richting staat bv. je bed of welk soort hout zijn de meubels, welke kleuren worden er gebruikt, je hebt hier enorm veel mogelijkheden om te gaan schuiven en betere harmonie te creëeren.  We vertrekken weliswaar altijd vanuit een hulpvraag.  Tenslotte, als het niet gebroken is dan moet je niks herstellen.

Wordt het model ook gebruikt om gezondheid te bevorderen?

Je kunt er zeker dingen uithalen om de link te leggen met gezondheid.  Het profiel van een persoon kan je een beeld geven van de constitutie van een persoon, de aanleg.  Daarnaast geeft inzicht in jezelf vaak een invloed op je psychisch welbevinden, het kan bv. helpen om bepaalde dingen los te laten.  Daarnaast kan de manier waarop je je huis inricht bv. een invloed hebben op hoe je tot rust komt in je huis, hoe je slaapt, enz…  En dat heeft dan natuurlijk wel weer een invloed op je gezondheid.  We waken er echter wel voor dat we niet als therapeut gaan optreden.

Hebben jullie nog 3 tips voor onze lezers voor het verhogen van gezondheid en welzijn?

 1. Leer relativeren en het grotere plaatje zien. Verleden, heden en toekomst.
 2. Wees je bewust van de invloeden in je leven.
 3. Blijf groeien en vergeet niet te genieten van het proces, het leven.

Marlon Tjin-A-Koeng

Marlon Tjin-A-Koeng is een ervaren TCM therapeut met een stevige voet in de Westerse geneeskunde.  Als Assistent Patholoog is hij werkzaam in het Medisch Centrum Alkmaar.  Hij heeft zijn eigen praktijk in Haarlem en geeft daarnaast les in Shaolin Kempo.  Als TCM-therapeut is hij geschoold in zowel de acupunctuur, tuina als in kruiden.  Naast zijn werk als behandelaar is hij tevens actief als docent bij Shenzhou University in Amsterdam.  Hij is gespecialiseerd in gynaecologie en begeleid vaak IVF-trajecten.  In het onderstaande interview vertelt hij je meer over de rol van acupunctuur bij zwangerschap.

INTERVIEW Marlon Tjin-A-Koeng

Mijn naam is Marlon Tjin-A-Koeng, ik ben geboren in Suriname in 1967.  Op mijn 8e ben ik dan verhuisd naar Nederland.  Na mijn middelbaar onderwijs heb ik 2 jaar geneeskunde gestudeerd maar deze niet afgemaakt.  Toen heb ik 4 jaar HBO gedaan.  Immunologie, hystologie, chemische analyse, pathologie en moleculaire diagnostiek.  Uiteindelijk was ik in het Spaarne ziekenhuis terecht gekomen op de afdeling pahtologie.  Daar was ik roulerend analist.  Na 5 jaar ben ik naar het Nederlandse kanker instituut gegaan waar ik 5 jaar post doc research heb  gedaan.  Daarna ben ik doorgegaan naar Alkmaar waar ik nu reeds 12 jaar werk.  Sinds 2008 ben ik assistent patholoog.  Ook ben ik voorzitter van de landelijke organisatie Pathologist Assistance Association.  Dat is zo een beetje mijn loopbaan binnen de ziekenhuis omgeving.

Daarnaast ben ik reeds 20 jaar actief als sifu en geef Kung fu lessen.  Vanuit de Shaolin traditie ben ik hiermee op jonge leeftijd in contact gekomen, zelf geef ik les in het Hung-systeem.  Hierin geef ik zowel praktijk als theorie lessen.  De achtergronden van de kungfu in het algemeen en de achtergronden van de 3 stijlen binnen ons systeem, nl. kempo, shaolin en het hung gar systeem Kam Tung.  Maar ook leeuwendans theorie, muziektheorie, Chinese feestdagen, basis Chinese schrift, medicijn kennis, enz…  Het is een stukje cultuuroverdracht.

Daarnaast heb je ook je eigen acupunctuur praktijk?

In 2008 heb ik de opleiding acupunctuur afgerond.  Toen was dat nog kruiden en acupunctuur van de Nanjing Universiteit.  In 2009 heb ik de Tuina opleiding afgerond.  Ik heb dat langzaam opgebouwd onder leiding van Dr. Weixiang Wang.  Nu werk ik zo’n drie dagen per week in mijn eigen praktijk.  Binnen deze praktijk ben ik me gaan specialiseren in bewegingsleer bij sportafwijkingen en gynaecologie.  In samenwerking met gynaecologen oa. vanuit het Spaarne ziekenhuis begeleid ik dan IVF trajecten.  In die 6 jaar dat ik daar nu in actief ben kan ik zeggen dat ik geholpen heb om 8 kinderen op de wereld te zetten.

Dat doe je in samenwerking met reguliere artsen, is dat iets wat je makkelijk kan realiseren?

Nee, men ziet TCM als alternatief en dat is dus niet bewezen.  Het is heel moeilijk om daar tussen te komen.  De wat oudere specialisten en artsen die moeten daar meestal niets van weten.  De jongeren krijgen daar nu in hun opleiding iets over mee dus voor hen is het minder vreemd.  Binnen mijn eigen loopbaan in het ziekenhuis heb ik acupunctuur toegepast maar dat was dan om het ziekteverzuim te gaan drukken.  Dat was een eigen initiatief in samenwerking met diezelfde kliniek pathologie.  Op een gegeven moment kreeg de directie er lucht van en werd het afgekapt maar omdat ik met diezelfde specialisten aan de lunchtafel zat komt er toch een gesprek.   Die specialisten kwamen uiteindelijk ook naar mij en de huisarts die stuurde ook mensen door.  Dat is wel iets wat ik door mijn positie binnen het ziekenhuis kan realiseren.  Ik ken ook andere fysiotherapeuten en artsen die samenwerken met acupuncturisten maar het is een beperkte groep.  Die samenwerking is wel iets wat we zeker moet gaan nastreven.  Dat doen we ook met onze beroepsvereniging Zhong en NVA.  Ik weet dat veel van de Chinese artsen die daar aangesloten zijn samenwerkingen hebben met reguliere artsen maar het is iets wat op lokaal niveau gebeurt.  De enigszins neerbuigende kijk van de Westerse geneeskunde vind ik dan ook onterecht.  TCM bestaat meer dan 3000 jaar terwijl westers  gezien, Hippocrates zich op 2500 jaar situeert.

Kunt u wat meer vertellen over hoe acupunctuur kan bijdragen aan zo’n IVF traject?

Je hebt verschillende manieren van aanpakken.  Je moet rekenen de ideale zwangerschapsperiode is tussen de 23 en 32 jaar vanuit TCM, dat is de piek van de vrouw.  In onze Westerse maatschappij echter zie je dat vrouwen vaak pas later zwanger willen worden.  Er zijn diverse verslagen bekend dat door acupunctuur de hormoonbalans echter gereguleerd kan worden.  Dat fascineerde me heel erg.  Bij zwangerschapsproblematiek kunnen er verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen.  Het kan anatomisch zijn, de uterus is te koud, de hormonale balans is zo verstoord dat je geen uitgroei krijgt, het endometrium wordt niet dikker waardoor het eitje niet wordt vastgehouden, enz…   Daarnaast komt ook vaak voor dat vrouwen te zwaar zijn, dat is flegma in de meridianen en dat verstoort de vlotte doorstroming van qi.  Dat is één van de moeilijkere factoren.  Dan moet die flegma worden opgelost.

Door de samenwerking met de gynaecoloog weet ik dus heel snel waar het probleem zit.  Zo behandelde ik onlangs een vrouw van 51 jaar.  Deze was al 10 jaar bezig om zwanger te worden.  Jammer dat ze pas na al die tijd bij mij terecht kwam want het probleem was vrij simpel.  Het endometrium werd niet dik.  Daar kon ik voor zorgen.  We zijn erin geslaagd om het endometrium van 3,2 mm te laten uitgroeien naar 7,4 mm.  Dat is echt een wereld van verschil.  Maar daar stopte mijn behandeltraject dan ook.  Ik kan er niet voor zorgen dat deze vrouw zwanger wordt.  Wat ik wel heb gedaan is ervoor gezorgd dat de omstandigheden, de conditie van de baarmoeder zo was dat deze optimaal was om een zwangerschap te bewerkstelligen.  Daarnaast doe ik uiteraard ook de mannen want het ligt lang niet altijd aan de vrouw dat er geen zwangerschap komt.  TCM kan immers ook bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het sperma.  Bij een intake voor zwangerschap wil ik dan ook altijd dat man en vrouw aanwezig zijn.

Draagt uw martial arts achtergrond bij aan uw werk als acupuncturist?

Eerder omgekeerd.  Ik weet nog goed dat ik mijn Sifu hoorde zeggen, iemand uitschakelen is makkelijk maar iemand genezen is veel moeilijker.  Door het inzicht in TCM is mijn inzicht in de Martial arts sterk verbeterd.  Voor mij is het dus vooral dat als je een goede Martial artist wil zijn of een goede Shifu dan moet je ook kennis hebben van TCM.  Het is niet alleen het fysieke maar ook het mentale.  Kennis van hemel en aarde, shen, yi, po, enz… dat is allemaal aan de zhang fu (organen) gerelateerd en dan kom je toch bij de TCM terecht.

Hebt u nog 3 tips voor onze lezers om welzijn en gezondheid te verhogen?

Wat ik vooral merk is dat mensen in het Westen een erg beperkte visie hebben op gezondheid.  In het Oosten weet men toch veel meer over gezondheid, over gezonde voeding en hoe ze hun leven in balans moeten brengen.

 1. Leer wat gezondheid is – ontwikkel daar een visie over. Ken je lichaam en geest.
 2. Vind een balans in zowel voeding als bewegen. Maakt niet uit wat het is van beweging, zolang het de qi maar laat stromen. Adem en beweging hand in hand.
 3. Heb lief. Want zoals alle TCM’rs weten, frustratie, boosheid, en al dat soort dingen zorgt voor stagnatie en stagnatie zorgt voor problemen.  Dus heb lief en wees gelukkig.

Ruud Vercammen

Ruud Vercammen is wat je noemt een all-round Chinees geneeskundige.  Met een stevige achtergrond in Marial Arts en zelfcultiveringstechnieken zoals Qigong en Daoyin heeft hij zich op verschillende gebieden van de Chinese geneeskunde ontwikkeld.  Zowel acupunctuur, tuina als kruiden behoren tot zijn behandelmogelijkheden.  Zijn jarenlange ervaring en lessen bij verschillende Meesters hebben ervoor gezorgd dat hij inmiddels een geheel eigen stijl van behandelen heeft ontwikkeld.  Je kunt hem niet alleen vinden als behandelaar in zijn eigen praktijk in Amsterdam maar tevens als lesgever Martial Arts in Haarlem en als docent aan het opleidingsinstituut Bo Yi. Wij hadden de eer om hem in 2017 te mogen interviewen.  Veel leesplezier.

INTERVIEW Ruud Vercammen

Hey, mijn naam is Ruud Vercammen.  Ik kom uit België en ben nu elf jaar in Nederland.  Mijn passie voor Chinese geneeskunde is gegroeid vanuit mijn Kung fu beoefening.  Ik leerde over meridianen, las boeken over allerlei onderwerpen zoals qigong en merkte dat ik er steeds meer en meer over wilde weten.  Zo ben ik verder gegaan.

Wat voor Kung fu heb je gedaan?

Ik ben begonnen met Shaolin, daarna heb ik Tong long gedaan, Taiji en uiteindelijk ben ik bij Liu He Men terecht gekomen hier in Amsterdam.  Toen ben ik me steeds meer in de interne stijlen gaan verdiepen zoals Bagua, Xingyi en Taiji.

Je hebt ook je eigen praktijk?

Ik zit nu in de praktijk van Ki-Jan Go en Roslyn Go, alsook met de dokter Mao de Gang—zijn leraar die vanuit China is overgekomen.  We werken vnl. met tuina en kruidengeneeskundeDe kruiden die doen via de binnenkant zijn werk—nl. via de organen, door intern alles sterker te maken of te sederen en met tuina werk je aan de buitenkant, dus dat ontmoet elkaar mooi in het midden.  Zo ervaar ik het ook in de praktijk op dit moment.  Als ik mensen in de praktijk krijg doe ik enkel acupunctuur als het te pijnlijk is om te masseren of ik denk dat het een aanvullende werking kan hebben op de tuina.  Als mensen komen voor een behandeling maar met een lichaam dat nog “op slot”zit, dan is de buitenkant openmaken erg belangrijk.

Welke achterliggende theorie gebruikt tuina massage?

Sinds dokter Mao is mijn kijk op tuina veel veranderd.  Dr. Mao is iemand die vaak uitgaat van de maag / milt als basissysteem, wel bekend uit de Pi Wei Lun geschreven door Li Dong Yuan (1180-1252 NC).  Als de maag en milt niet goed werken, dan is de rest van het lichaam niet sterk want het voedsel wordt niet goed getransformeerd en getransporteerd.  Als je dat systeem verbetert wordt het lichaam automatisch sterker.  Aan onze genen kunnen we weinig veranderen maar aan ons dieet en hoe dat verwerkt wordt in ons lichaam des te meer.  Ademhaling en voeding, krijg je die systemen op orde, dan gaat de rest vanzelf beter.

En dat probeer je via tuina te bereiken?

Ja dat is echt tuina werk.  Chinees gezien, het aarde element, de maag en de milt, dat controleert de spieren.  Geen enkele techniek werkt zo direct op de spieren als tuina en zo stimuleer je dus ook indirect je spijsvertering.  In het westen zie je toch vaak dat mensen vooral een leegte hebben, een tekort aan yang.  Met tuina zet je dan de du mai meridiaan open, je opent de rug, dan krijg je veel meer yang die het lichaam doorstroomt.  Want de du mai is de zee van yang, als die geblokkeerd zit dan heb je zowiezo een probleem.  Dr. Mao gebruikt ook Zhang Fu tuina op de buik.  Alleen dat systeem behoort tot de hogere tuina en vereist dat je eigen energie ook zeer goed is.  Dat werkt namelijk rechstreeks in op de zhang-fu want je masseert de organen.

Een mooi voorbeeld is een klein meisje die bij Dr. Mao kwam met een enkelblessure.  Dat meisje liep daar al twee maanden mee rond.  Er was geen zwelling, geen adertjes op de enkel enz..  Foto’s lieten niks zien, fysiotherapie hielp niet, … Maar toen Dr. Mao aan haar voet voelde was die koud.  Dat zou niet mogen, een jong meisje vol leven, die voet moet warm zijn.  De voeding (Qi en Bloed) kon niet richting die voet.  Toen is Dr. Mao beginnen doorvragen en het bleek dat het meisje bv. veel ijsjes at en andere verkoelend voedsel.  Dr. Mao is haar enkel blessure op de maag en zijn meridianen beginnen behandelen en twee weken later was het probleem opgelost.

Het lijkt me dan ook noodzakelijk om zowel kruiden, acupunctuur als tuina te kunnen als arts.  Waarom wordt het dan toch vaak afzonderlijk onderwezen?

Ik werk zelf inderdaad bij een opleidingsinstituut, Bo Yi te Zoetermeer. Studenten moeten ergens beginnen en als jij tegen een student zegt, dat de volledige opleiding Chinese geneeskunde wel tot 8 jaar kan durendan kan dat wel eens afschrikken.  Daarnaast is acupunctuur studeren als je angst hebt voor naalden niet heel handig.  In het begin zie je altijd veel mensen starten en dan beseffen ze dat Chinese geneeskunde best wel pittig is.  Je krijgt een hele stapel dikke boeken voor je neus, werkgroepen, vele studie-uren.  Maar diegene die doorzetten en talent hebben, krijgen toch vaak ook interesse in andere aspecten.  Je wil het leven gewoon beter begrijpen.  Dat was bij mij ook zo en nu zit ik er in for life.  Je blijft leren.

Wat voor technieken komen bij tuina aan bod?

In eerste instantie is het geven van tuina iets fysiek.  Als je zelf een zwak lichaam hebt dan wordt tuina gewoon moeilijk.  Je hebt dus zeker al een pre als je een bepaalde Kung fu basis hebt.  Je standen zijn beter, de manier waarop je beweegt, je werkt vanuit de grond door je buik via je handen.  De meeste mensen die de hogere levels van tuina beoefenen hebben altijd wel een bepaalde achtergrond in de interne martial arts.  De belangrijkste techniek bij tuina is Gun fa.  Dat is een uitgewezen techniek voor mensen die over het algemeen al vrij zwak zijn, die is niet te invasief maar beweegt op een hele zachte manier het qi en het bloed.  Die kan ik makkelijk een lange tijd uitvoeren dus dat is heel economisch voor mij.  Daarnaast werkt die techniek echt intern.  Je maakt een rollende beweging met de rug van de hand terwijl je zelf een rechte houding kunt aanhouden.  Je zit er nl. gewoon bij, met rechte rug, rechte nek.  Als je qigong al wat beter is dan ligt de focus nog eens op het acupunctuurpunt Lao Gong.   Het is een soort continu stimuleren van de stroom waarbij je de stagnatie oplost.

Krijg je ook mensen die denken dat tuina bij een massagesalon hoort?

Die krijg je inderdaad wel vaker.  Dan begin ik altijd meteen met pols en tong diagnose en dan weten ze meteen dat het hier toch wel anders is.  Maar ik leg het wel uit, je kunt dat de mensen niet kwalijk nemen, het is tenslotte Chinees wat we doen.  Ik vraag dus ook altijd: Weet je wat we doen?  Hoe we hier werken?  Dat is wel belangrijk.  Die persoon komt hier misschien binnen voor een massage omdat hij last heeft van zijn/haar schouder en dan ga ik die persoon bv. op de buik behandelen en kruiden voorschrijven.  Mensen moeten begrijpen wat we doen en waarom we dat doen.  Ik vind het leuk als mijn patiënten naar buiten gaan met extra inzicht.  Dat ze weten waarom een klacht is ontstaan en waarom die beter gaat worden of hoe die weer slechter kan worden als ze bepaalde dingen doen.  Als ze die dingen dan toch doen ondanks mijn advies en ze worden keihard teruggefloten dan hebben ze een waardevolle les geleerd.  Het is toch enigszins een vorm van onderwijs want dat is Chinese geneeskunde ook.  Vroeger zei men, een goede dokter die heeft geen patiënten omdat die de ziekte voor is.  Dat is uiteindelijk heel westers om pas naar de dokter te gaan als je ziek bent.  Als je naar een dokter gaat en je zegt dat je geen klachten hebt, dan zal hij/zij maar raar kijken.  Bij Chinese geneeskunde is dat niet zo.  Misschien heeft iemand geen klachten maar zit er toch een dik beslag op de tong.  Dat kan wel aangeven dat zich reeds iets ontwikkelt dat zich nu nog niet manifesteert als een klacht maar zou zich wel in die richting kunnen ontwikkelen.  Dat is wel iets wat ik geleerd heb bij Dr. Mao, die vraagt mensen vaak helemaal uit, niet alleen naar de situatie zoals die nu is maar ook hoe het vroeger was, wat men vroeger deed enz…  Hij wil nl. weten van waar het verkeerd is beginnen lopen.  Als hij het traject van de ziekte begrijpt dan kan hij veel beter inspelen op wat nodig is, op wat het belangrijkste is.  Je wil dus als Chinese therapeut dikwijls gaan kijken naar de geschiedenis van iemand.

Zou u nog 3 tips willen geven aan onze lezers om hun welzijn en gezondheid te verhogen?

 1. Beweeg
 2. Eet gezond
 3. Hou je emoties onder controle

Jammer genoeg zijn deze drie belangrijke aspecten erg onderbelicht in het onderwijssysteem.  Kinderen leren niet hoe ze gezond moeten eten, hoe ze correct moeten bewegen of met mensen moeten omgaan.  Ik denk dat daar een grote winst te behalen valt, het onderwijs kan zich nog een heel stuk verder ontwikkelen.

 

 

 

 

Chi-Connected

Peter Smit is een veelzijdig en vaardig lesgever binnen de Chinese gezondheidsleer.  Zijn school Chi-Connected kenmerkt zich door een breed aanbod aan beweegvormen.  Naast deze lessen kun je er ook terecht voor healings, bedrijfstrainingen en een hele reeks gespecialiseerde workshops.  Zijn website alleen al is meer dan een bezoekje waard.  Je vindt er niet alleen uitleg over de verschillende vormen van Qigong en Taiji die gegeven worden maar ook over de achterliggende theoriëen.  Begin 2017 mochten wij hem strikken voor een interview in de 4e editie van het CNYS magazine.

INTERVIEW Peter Smit

Hallo, mijn naam is Peter Smit en ik ben Qigong docent.  Mijn achtergrond is die van Martial Arts, kyokushin karate in mijn pubertijd en daarna ben ik op mijn 19e begonnen met Shaolin KungFu bij S.B. Lee hier in Rotterdam.  Bij hem heb ik 20 jaar les gevolgd.  Naarmate ik ouder werd en het werkleven instapte, merkte ik dat dingen meer energie gingen kosten, stress werd een deel van mijn dagelijkse bestaan en ik werd wat onrustiger in mijn hoofd.  Vanuit die vraag kwam ik bij Qigong terecht.  Ik kende wel al de Hard Qigong vanuit de vechtkunst en ik ben toen voor het eerst in aanraking gekomen met Soft Qigong.  Qigong is echter net zoals je dat in yoga ook hebt, een groot, wijd gebied waar je een behoorlijke wildgroei aan vormen en stijlen hebt.  Ik ben dan ook eerst gaan verkennen en ben uiteindelijk na een workshop Ba Duan Jin (8 pieces of Brocade) bij Zhineng Qigong terecht gekomen.  Die workshop was me heel goed bevallen en ik kon voor het eerst echt ervaren en voelen wat Qigong was en wat het voor me deed.

Geef je zelf ook les in Zhineng Qigong?

Ik geef les in hoofdzakelijk twee systemen.  Zhineng Qigong en Yuan Gong.  Dit zijn naar mijn mening de twee beste Qigong sytemen die er op dit moment voor handen zijn.  Met Zhineng Qigong ben ik eerst gaan doceren.  Na die eerste workshop ben ik er meteen ingevlogen en dagelijks gaan trainen.  Ik merkte echt dat ik opleefde, meer energie kreeg en me veel helderder voelde.  Toen ben ik een lerarenopleiding gaan volgen aan het Qing Bai Instituut hier in Nederland.  De Ba Duan Jin ben ik verder gaan verdiepen en daarna ben ik naar Wudang gereisd.  In Wudang heb ik mijn Zhineng verdiept, maar vooral Wudang Taiji en daarnaast Wudang Wuxing Qigong en Liu Zi Jue (6 klanken) geleerd.  De Wudang stijl vind ik erg fascinerend alsook de hele cultuur eromheen.  Daarna ben ik verder gegaan met Zhineng waar ik nu ondertussen het complete Zhineng Qigong systeem heb geleerd t.e.m. level 3, inclusief supplementaire oefeningen.  Ik vind het wel belangrijk om niet te veel vormen te leren maar goed de diepgang op te zoeken door dagelijkse training.  Ook het lesgeven zorgt ervoor dat ik nog sneller progressie maak in mijn eigen Qigong niveau oftewel ‘GongFu’.

Is dagelijkse beoefening essentieel bij Qigong?

Dat is zeer belangrijk. Je werkt met energie, je bent intern iets aan het versterken, je gaat qi transformeren.  Daar moet je tijd en moeite in investeren.  Als je als persoon bepaalde lichamelijke of mentale klachten wil oplossen dan kom je er gewoon niet met twee of drie keer trainen per week.  Maar als je dat kunt opbrengen, dan werkt het echt.  Ik heb zelf gemerkt dat ik met bepaalde situaties in mijn leven makkelijker omga.  Zoals een reorganisatie op mijn werk die erg veel werkdruk en stress met zich meebracht.  Ook komen positieve dingen gewoon ‘aanwaaien’.  Mijn leven verloopt door Qigong een stuk moeitelozer.

Kun je wat meer vertellen over die systemen waarin je les geeft?

In eerste instantie wil ik erop wijzen dat het gaat om een systeem en niet een losse vorm.  Een systeem is een totaal pakket van methodes (vormen), theorieën en supplementaire / ondersteunende oefeningen, opgebouwd in logische stappen.  Hiermee kun je snel op een hoog niveau komen en je gezondheid op een bovengemiddeld niveau brengen.  Zhineng Qigong is ontworpen door Dr. Pang Ming maar was enigszins beperkt, dat komt doordat de Chinese overheid in 1999 qigong aan banden heeft gelegd.  Er mocht niet meer in het openbaar mocht worden lesgegeven en ook het ziekenhuis waar Dr. Pang Ming honderdduizenden mensen met dit systeem heeft behandeld moest worden gesloten.  Verder heeft hij nooit level 4 – 6 onderwezen, niet alleen omdat dat niet meer mocht maar mede ook omdat hij vond dat zijn leerlingen er niet klaar voor waren.

Yuan Gong bouwt eigenlijk verder op Zhineng Qigong en is ontwikkeld door master Yuan Tze.  Bij hem volg ik nu een zes – jarige opleiding tot Yuan Gong docent en Healing-therapeut.  Yuan Gong speelt in op de behoefte en lifestyle van de hedendaagse snelle,drukke, westerse maatschappij.  Het is immers belangrijk dat je Qigong leert integreren in je dagelijkse bestaan.  De vormen van Yuan Gong zijn wat korter maar efficiënter, daarnaast zijn ze ook wat makkelijker om te doen.  

Zou je kunnen uitleggen op welke manier Qigong bijdraagt aan je gezondheid?

Je werkt bij Qigong op drie niveau’s.  Jing , Qi en Shen – Lichaam, Qi en geest, San Bao – de drie schatten.  Dit zijn drie belangrijke componenten van de mens die elkaar beïnvloeden en elkaar versterken.  Dat betekent als één van de drie niet goed functioneert, dit een negatief effect heeft op de andere twee.  Dat is juist het holistische aan Qigong, je werkt op al deze gebieden in.  In essentie werk je met Qi omdat Qi het fundament is van je gezondheid.  De kwaliteit van je Qi bepaalt dus de kwaliteit van je lichaam en geest.  Als Qi niet goed stroomt veroorzaakt dat blokkades en blokkades zijn de oorzaak van ziektes.  Ook als je onvoldoende Qi hebt en je Qi te zwak is, dan kunnen lichaam en geest niet gevoed worden en krijg je klachten.  Je dient niet alleen de Qi circulatie te verbeteren, maar ook de kwantiteit en kwaliteit te verhogen.  Daarnaast werk je ook met je lichaam omdat je in beweging bent.  Ook daar heb je weer een scheiding in, je hebt Bewegende Qigong en je hebt Stille Qigong.  Met Bewegende Qigong maak je door middel van zachte rek en strekbewegingen niet alleen je spieren en pezen soepeler maar worden ook de meridianen geopend, de organen gemasseerd en krijgen de gewrichten (de poorten, schakels of deuren van de Qi) meer ruimte, zodat Qi vrij kan stromen.  Het trainen van je geest gebeurt vooral door de concentratie op de bewegingen en de Qi. Stille Qigong zijn vnl. zittende meditaties, waarbij je met je adem en geest aan Qi werkt.  Dit wordt meestal pas op een hoger niveau getraind en onderwezen.  Bij staande meditaties (Zhan Zhuang) ervaar je zeker in het begin vaak spanning of pijn, waarbij het van belang is je geest kalm en stabiel te houden en je focus bijvoorbeeld te richten op je Dantien.  Staande meditaties zijn dan ook een belangrijk onderdeel van Qigong en Taiji.  Zelf heb ik gemerkt dat mijn Taiji inhoudelijk enorm is verbeterd door het beoefenen van Qigong.

Hebt u nog 3 tips voor onze lezers voor het verhogen van gezondheid en welzijn?

 1. Wees je continu bewust van je lichaam, Qi en geest (San Bao), zowel in Qigogn als je dagelijks leven.
 2. Werken aan je gezondheid houdt in dat je met discipline en toewijding hieraan werkt door dagelijkse training.
 3. Werk aan de 5 hartkwaliteiten (Wu Xin) Dit is de cultivatie van deugden en moralen die in harmonie zijn met de Dao. Deze zijn: vertrouwen, openheid, liefde, dankbaarheid en respect.

Yijing Research Center

Harmen Mesker is een autoriteit op gebied van Yijing kennis, onderzoek en toepassing. Niet alleen in Nederland maar over de hele wereld. Als auteur van verscheidene boeken over het onderwerp geeft hij workshops en lezingen. Op zijn website vind je informatie over de Yijing en de activiteiten die hij onderneemt.  Daarnaast is er ook een forum waar je naar hartelust de diepte in kunt met al je vragen en bemerkingen.  Neem gerust eens een kijkje.  Begin 2017 mochten wij hem interviewen voor het CNYS magazine. Veel leesplezier.

INTERVIEW Harmen Mesker

Mijn naam is Harmen Mesker en ik bestudeer de Yijing, met name de historische kant ervan, het taalgebruik, hoe werd de Yijing gebruikt in China, etc..  Vnl. het tijdsbestek van ongeveer 1000 v.C.  Dat is de tijd waarin geacht wordt de Yijing te zijn ontstaan.  Bij vertaling van de Yijing kijken naar de betekenis van de karakters  – in die tijd.  Dat doe ik dan aan de hand van brons inscripties, orakelbot inscripties, oude manuscripten die te maken hebben met de Yijing.

Hoe bent u daarin terecht gekomen?

In 1982 was mijn vader geabonneerd op het tijdschrift onkruid, een macro biotisch tijdschrift.  Iets wat mijn vader heel erg boeide en af en toe stond daar ook wel eens een artikel over een ander onderwerp in.  Begin 1983 stond daar een artikel in over de Yijing en op één of andere manier intrigeerde me dat.  Ik wou me er in gaan verdiepen maar al snel bleek dat er weinig informatie over te vinden was.  Vreemd vond ik dat, zo’n bekend boek en toch zo weinig over te vinden.  Dat motiveerde me alleen maar meer om er meer over te weten te komen.  Omdat het zo’n specialistisch iets is werd ik al snel door anderen als een expert beschouwd.  Dus toen werd me gevraagd of ik er een cursus over wilde geven.  Ik vond dat wel leuk maar dan moest ik wel materiaal hebben om die cursus te geven.  Omdat er op dat moment in het Nederlands niet echt iets over te vinden was wat naar mijn idee van kwalitatieve aard was, besloot ik om dan maar zelf een cursusboek te schrijven.  Dat kwam in 1986 uit. Dat was mijn eerste boek.  Ik ben toen uiteindelijk ook Chinees gaan studeren, want je kunt moeilijk een Chinese klassieker bestuderen zonder Chinees te begrijpen.  Zo ben ik steeds meer ook in de historische kant van het boek geïnteresseerd geraakt.

Wat is de Yijing?

Heel simpel, de Yijing is een boek.  Maar uiteraard is het meer dan dat, er zit een hele filosofie achter.  Principes van Yin en Yang, wat je in de hele Chinese cultuur terug vindt, dat heeft zijn praktische toepassing in de Yijing.  De bekendste vertaling is die van Richard Wilhelm, oorspronkelijk in het Duits maar uiteindelijk in bijna alle talen ter wereld vertaald, hij is zelfs terug vertaald naar het Chinees.  De Yijing bestaat eigenlijk uit 64 hoofdstukken en bij elk hoofdstuk staat een hexagram.  Deze vormen de kern van de Yijing.

Credit: Tom Schuurman

 

Daar vind je ook het idee van Yin – Yang in terug.  De gebroken lijnen zijn de Yin-lijnen en de hele zijn de Yang-lijnen.  Zo’n hexagram is dus een samenspel tussen yin en yang.  Strikt genomen is er dan ook bijna geen enkel hexagram wat compleet in balans is en dat is net het interessante, daarom gebeuren er nou net dingen in zo’n hexagram.  Een hexagram bevat dus een heleboel informatie.  Splits je dat in twee stukken dan heb je twee trigrammen.  Elk trigram heeft ook weer betekenis en associaties.  Naast het hexagram staat dan een stuk tekst, dit is een aanvulling op het hexagram.  Weet je wat het hexagram betekent, dan heb je eigenlijk de tekst niet meer nodig.

Dus het bestuderen komt neer op het bestuderen van de hexagrammen?

Strikt genomen begint het daar wel mee ja.  Zo’n hexagram heeft structuur, daar zit een systeem in, elke lijn heeft betekenis, elk trigram heeft betekenis, er zijn relaties tussen te ontdekken, daarin kun je zo diep gaan als je zelf wil.  De tekst, die is daar een aanvulling op.  Wil je naar mijn mening de Yijing gebruiken dan gebruik je de hexagrammen en de tekst, veel mensen kijken echter vnl. naar de tekst, ze zien het hexagram eerder als een label om de tekst op te zoeken.  Als je kijkt naar de legende over het ontstaan van de Yijing dan heeft Fuxi de trigrammen bedacht, Koning Wen heeft er hexagrammen van gemaakt en daarna werd er tekst bijgeschreven.  Eén van de oudste manuscripten wat gerelateerd is aan de Yijing, het Shifa manuscript, gedateerd ongeveer 350 vC.  toont in een soort van numerieke volgorde, allemaal hexagrammetjes die als je goed kijkt opgesplitst zijn in trigrammen.  Maar wat je dus ook ziet: geen tekst.  Wel wordt er in de schrijfstijl van de staat Chu uitgelegd wat die tri- en hexagrammen betekenen.  Belangrijk hierbij is dat het gaat om een beeldende vorm, in metaforen wordt een extra toevoeging gegeven aan het hexagram.  De tri- en hexagrammen zijn beeldspraak en hetzelfde soort metaforen vind je ook in de tekst.  Dat is voor mij belangrijk, er staat geen tekst in de Yijing maar beelden en zo moet je de tekst dus ook lezen, als een beeld.  Dat beeld moet je vervolgens betekenis gaan geven.

Zijn er dan wel boeken die specifiek de betekenis van tri– en hexagrammen uitleggen?

Gedeeltelijk.  Wat wij hier in het westen hebben , wat ook Wilhelm heeft gedaan, dat er eigenlijk precies wordt verteld wat elk hexagram voor jou betekent , dat vindt men niet terug in de oude literatuur.  Dat is echt opvallend.  Yijing interpretaties had je vroeger niet.  Het enige wat je had was vrij technische uitleg over dat staat er, een vrij zakelijke uitleg dan.  Er wordt niet gezegd van dit trigram of hexagram betekent zus en zo.  Nee, dat moet je zelf uitvinden , dat is het persoonlijke gebruik van de Yijing en van een orakel in het algemeen.

Als ik het goed begrijp moet je leren op een flexibele manier de associaties achter de hexagrammen interpreteren op jouw specifieke situatie?

Vooral dat laatste ja.   Het is gekoppeld aan de situatie waar je in zit.  Dat is net zoals met Chinese karakters, zonder de context weet je ook niet wat die betekenen en dat is net hetzelfde voor hexagrammen.   Zonder die context kan het van alles betekenen.  Het is dus heel persoonlijk.  Als ik een consult geef aan iemand dan omschrijf ik de trigrammen en dan hoop ik dat die persoon daar een invulling aan kan geven van hoe dat in zijn / haar specifieke situatie manifesteert.  Ik zal je een concreet voorbeeld geven van hoe dit in zijn werk gaat.  Onlangs was er iemand op een internet-forum waar ik wel vaker op zit die me vroeg hoe ik dat dan concreet toepas.  Ik vertelde haar: kom jij met een voorbeeld en dan leg ik het op mijn manier uit.  Ze vertelde me dat ze een tijd terug een boek was kwijtgeraakt en aan de Yijing had gevraagd waar het boek nou gebleven was.  Toen had ze het hexagram 1 gekregen (6 yang lijnen).  Het eerste wat toen in me opkwam was dat ik er een stapel boeken in zag(beeld).  Op het moment dat je een beeld krijgt dan heeft dat ook betekenis.  Dus daar ga je dan op voortborduren.  Ik zei dus: volgens mij ligt dat boek tussen een stapel boeken.  Dat trigram (3 yang lijnen) betekent hemel en de hemel is iets wat hoog is (associatie) dus het zou wel ergens hoog kunnen liggen.  Waarschijnlijk zelfs tussen een stapel met hetzelfde thema.  Nou daar ligt het dus volgens mij, ergens hoog, tussen een stapel boeken van hetzelfde thema.  Toen antwoorde ze dat ze inderdaad haar boek had terug gevonden tussen een stapel van dezelfde boeken.  Haar man had haar kamer opgeruimd en die man was best groot waardoor hij ze bovenaan op een kast had neergegooid.  Nu is het trigram hemel ook geassocieerd met het mannelijke.  En zo zie je dus dat al die elementen van de situatie terug te vinden waren in dat hexagram.

Dat is de manier van interpreteren maar hoe gaat dat nu precies in zijn werk – de Yijing raadplegen?

De meest bekende methode is die met de munten.  Je neemt drie munten, dat kunnen Chinese munten zijn – die met een vierkant gat erin.  De ene kant heeft waarde drie en de andere waarde twee.  Een hexagram bestaat uit zes lijnen en voor elke lijn gooi je een keer de munten.   Vallen zij bv. op waarde 3-2-3 dan heb je 8.  Er zijn dus vier mogelijke uitkomsten.  6,7,8 en 9.  Even is altijd yin en oneven is yang.  Als je eerste worp dus 8 is dan is de eerste lijn van het hexagram een yin lijn, onderbroken dus.  Op die manier gooi je zes keer de munten op en bepaal je de zes lijnen van je hexagram. Dit bouw je trouwens van onderen naar boven op.  Nu is het zo dat als je bij een lijn een 6 gooit, je een kruisje door de lijn zet, gooi je een 9 dan zet je een bolletje.  Dit doen we omdat 6 en 9 de twee uitersten zijn die je kunt gooien en in de Chinese filosofie houden we niet van uitersten.  Dit zijn dan de zogenaamde bewegende lijnen.  Dat betekent dat je extra aandacht wil geven aan deze lijnen, die hebben in jouw situatie extra betekenis.  Zo heeft elke lijn zijn algemene betekenis en ook bij elke lijn staat dan weer een stuk tekst in de Yijing.  Naast de muntenmethode heb je ook nog een methode met Duizendbladstelen, een plant die hier ook in Nederland groeit – hoewel de structuur van de plant hier heel anders is dan die in China.  Deze methode is veel uitgebreider en erg meditatief van aard.

Wat is de relatie met TCM?

Daar is zeker en vast een relatie.  De yin – yang theorie is in beiden een centraal concept.  Naar mijn ervaring zijn er echter weinig acupuncturisten die de Yijing gebruiken, ook historisch gezien is het gebruik ervan beperkt.  Dat is wel jammer maar dat komt omdat het een erg specialistisch gebied is.  Er is op zich ook weinig literatuur voor handen die op de praktische toepassing van de Yijing ingaat.  Hierbij wordt dan echt enkel het hexagram gebruikt en is dit hexagram een kapstok voor allerlei systemen binnen het lichaam.  Dan heeft elke lijn weer zijn betekenis, de ene duidt de ziekte aan, de andere de oplossing, enz…  Ook wordt deze dan vaak naast de Chinese klok gelegd om bv. het beste tijdstip van behandelen te bepalen.  Het gebruik van de Yijing binnen TCM is een hulpmiddel naast al je andere gereedschappen die je als Chinese geneeskunde hebt.  Zo kan het bv. helpen om de juiste diagnose te stellen.  Dan heb je naast pols – en tongdiagnose, gelaatsdiagnose, etc… nog een extra bron van informatie, nl. het hexagram wat je gooit voor die patiënt.  Het is dus een verbreding van de context waarin jij je diagnose en behandeling opstelt.

Zou u 3 tips kunnen geven voor het gebruik van de Yijing?

 1. De Yijing is vnl. beeldspraak, werk d.m.v. beelden en metaforen. Plaats deze dan in de context van jouw verhaal en van jouw vraag.
 2. Gun het zijn tijd en heb geen haast. Inzichten komen niet altijd op het moment dat jij zou willen.
 3. De Yijing geeft altijd antwoord op de vraag die je hebt gesteld. Altijd!

Het boek De I Tjing – Stap voor Stap wordt begin mei 2017 gepubliceerd bij Uitgeverij AnkHermes