Chi-Connected

Peter Smit is een veelzijdig en vaardig lesgever binnen de Chinese gezondheidsleer.  Zijn school Chi-Connected kenmerkt zich door een breed aanbod aan beweegvormen.  Naast deze lessen kun je er ook terecht voor healings, bedrijfstrainingen en een hele reeks gespecialiseerde workshops.  Zijn website alleen al is meer dan een bezoekje waard.  Je vindt er niet alleen uitleg over de verschillende vormen van Qigong en Taiji die gegeven worden maar ook over de achterliggende theoriëen.  Begin 2017 mochten wij hem strikken voor een interview in de 4e editie van het CNYS magazine.

INTERVIEW Peter Smit

Hallo, mijn naam is Peter Smit en ik ben Qigong docent.  Mijn achtergrond is die van Martial Arts, kyokushin karate in mijn pubertijd en daarna ben ik op mijn 19e begonnen met Shaolin KungFu bij S.B. Lee hier in Rotterdam.  Bij hem heb ik 20 jaar les gevolgd.  Naarmate ik ouder werd en het werkleven instapte, merkte ik dat dingen meer energie gingen kosten, stress werd een deel van mijn dagelijkse bestaan en ik werd wat onrustiger in mijn hoofd.  Vanuit die vraag kwam ik bij Qigong terecht.  Ik kende wel al de Hard Qigong vanuit de vechtkunst en ik ben toen voor het eerst in aanraking gekomen met Soft Qigong.  Qigong is echter net zoals je dat in yoga ook hebt, een groot, wijd gebied waar je een behoorlijke wildgroei aan vormen en stijlen hebt.  Ik ben dan ook eerst gaan verkennen en ben uiteindelijk na een workshop Ba Duan Jin (8 pieces of Brocade) bij Zhineng Qigong terecht gekomen.  Die workshop was me heel goed bevallen en ik kon voor het eerst echt ervaren en voelen wat Qigong was en wat het voor me deed.

Geef je zelf ook les in Zhineng Qigong?

Ik geef les in hoofdzakelijk twee systemen.  Zhineng Qigong en Yuan Gong.  Dit zijn naar mijn mening de twee beste Qigong sytemen die er op dit moment voor handen zijn.  Met Zhineng Qigong ben ik eerst gaan doceren.  Na die eerste workshop ben ik er meteen ingevlogen en dagelijks gaan trainen.  Ik merkte echt dat ik opleefde, meer energie kreeg en me veel helderder voelde.  Toen ben ik een lerarenopleiding gaan volgen aan het Qing Bai Instituut hier in Nederland.  De Ba Duan Jin ben ik verder gaan verdiepen en daarna ben ik naar Wudang gereisd.  In Wudang heb ik mijn Zhineng verdiept, maar vooral Wudang Taiji en daarnaast Wudang Wuxing Qigong en Liu Zi Jue (6 klanken) geleerd.  De Wudang stijl vind ik erg fascinerend alsook de hele cultuur eromheen.  Daarna ben ik verder gegaan met Zhineng waar ik nu ondertussen het complete Zhineng Qigong systeem heb geleerd t.e.m. level 3, inclusief supplementaire oefeningen.  Ik vind het wel belangrijk om niet te veel vormen te leren maar goed de diepgang op te zoeken door dagelijkse training.  Ook het lesgeven zorgt ervoor dat ik nog sneller progressie maak in mijn eigen Qigong niveau oftewel ‘GongFu’.

Is dagelijkse beoefening essentieel bij Qigong?

Dat is zeer belangrijk. Je werkt met energie, je bent intern iets aan het versterken, je gaat qi transformeren.  Daar moet je tijd en moeite in investeren.  Als je als persoon bepaalde lichamelijke of mentale klachten wil oplossen dan kom je er gewoon niet met twee of drie keer trainen per week.  Maar als je dat kunt opbrengen, dan werkt het echt.  Ik heb zelf gemerkt dat ik met bepaalde situaties in mijn leven makkelijker omga.  Zoals een reorganisatie op mijn werk die erg veel werkdruk en stress met zich meebracht.  Ook komen positieve dingen gewoon ‘aanwaaien’.  Mijn leven verloopt door Qigong een stuk moeitelozer.

Kun je wat meer vertellen over die systemen waarin je les geeft?

In eerste instantie wil ik erop wijzen dat het gaat om een systeem en niet een losse vorm.  Een systeem is een totaal pakket van methodes (vormen), theorieën en supplementaire / ondersteunende oefeningen, opgebouwd in logische stappen.  Hiermee kun je snel op een hoog niveau komen en je gezondheid op een bovengemiddeld niveau brengen.  Zhineng Qigong is ontworpen door Dr. Pang Ming maar was enigszins beperkt, dat komt doordat de Chinese overheid in 1999 qigong aan banden heeft gelegd.  Er mocht niet meer in het openbaar mocht worden lesgegeven en ook het ziekenhuis waar Dr. Pang Ming honderdduizenden mensen met dit systeem heeft behandeld moest worden gesloten.  Verder heeft hij nooit level 4 – 6 onderwezen, niet alleen omdat dat niet meer mocht maar mede ook omdat hij vond dat zijn leerlingen er niet klaar voor waren.

Yuan Gong bouwt eigenlijk verder op Zhineng Qigong en is ontwikkeld door master Yuan Tze.  Bij hem volg ik nu een zes – jarige opleiding tot Yuan Gong docent en Healing-therapeut.  Yuan Gong speelt in op de behoefte en lifestyle van de hedendaagse snelle,drukke, westerse maatschappij.  Het is immers belangrijk dat je Qigong leert integreren in je dagelijkse bestaan.  De vormen van Yuan Gong zijn wat korter maar efficiënter, daarnaast zijn ze ook wat makkelijker om te doen.  

Zou je kunnen uitleggen op welke manier Qigong bijdraagt aan je gezondheid?

Je werkt bij Qigong op drie niveau’s.  Jing , Qi en Shen – Lichaam, Qi en geest, San Bao – de drie schatten.  Dit zijn drie belangrijke componenten van de mens die elkaar beïnvloeden en elkaar versterken.  Dat betekent als één van de drie niet goed functioneert, dit een negatief effect heeft op de andere twee.  Dat is juist het holistische aan Qigong, je werkt op al deze gebieden in.  In essentie werk je met Qi omdat Qi het fundament is van je gezondheid.  De kwaliteit van je Qi bepaalt dus de kwaliteit van je lichaam en geest.  Als Qi niet goed stroomt veroorzaakt dat blokkades en blokkades zijn de oorzaak van ziektes.  Ook als je onvoldoende Qi hebt en je Qi te zwak is, dan kunnen lichaam en geest niet gevoed worden en krijg je klachten.  Je dient niet alleen de Qi circulatie te verbeteren, maar ook de kwantiteit en kwaliteit te verhogen.  Daarnaast werk je ook met je lichaam omdat je in beweging bent.  Ook daar heb je weer een scheiding in, je hebt Bewegende Qigong en je hebt Stille Qigong.  Met Bewegende Qigong maak je door middel van zachte rek en strekbewegingen niet alleen je spieren en pezen soepeler maar worden ook de meridianen geopend, de organen gemasseerd en krijgen de gewrichten (de poorten, schakels of deuren van de Qi) meer ruimte, zodat Qi vrij kan stromen.  Het trainen van je geest gebeurt vooral door de concentratie op de bewegingen en de Qi. Stille Qigong zijn vnl. zittende meditaties, waarbij je met je adem en geest aan Qi werkt.  Dit wordt meestal pas op een hoger niveau getraind en onderwezen.  Bij staande meditaties (Zhan Zhuang) ervaar je zeker in het begin vaak spanning of pijn, waarbij het van belang is je geest kalm en stabiel te houden en je focus bijvoorbeeld te richten op je Dantien.  Staande meditaties zijn dan ook een belangrijk onderdeel van Qigong en Taiji.  Zelf heb ik gemerkt dat mijn Taiji inhoudelijk enorm is verbeterd door het beoefenen van Qigong.

Hebt u nog 3 tips voor onze lezers voor het verhogen van gezondheid en welzijn?

 1. Wees je continu bewust van je lichaam, Qi en geest (San Bao), zowel in Qigogn als je dagelijks leven.
 2. Werken aan je gezondheid houdt in dat je met discipline en toewijding hieraan werkt door dagelijkse training.
 3. Werk aan de 5 hartkwaliteiten (Wu Xin) Dit is de cultivatie van deugden en moralen die in harmonie zijn met de Dao. Deze zijn: vertrouwen, openheid, liefde, dankbaarheid en respect.

Yijing Research Center

Harmen Mesker is een autoriteit op gebied van Yijing kennis, onderzoek en toepassing. Niet alleen in Nederland maar over de hele wereld. Als auteur van verscheidene boeken over het onderwerp geeft hij workshops en lezingen. Op zijn website vind je informatie over de Yijing en de activiteiten die hij onderneemt.  Daarnaast is er ook een forum waar je naar hartelust de diepte in kunt met al je vragen en bemerkingen.  Neem gerust eens een kijkje.  Begin 2017 mochten wij hem interviewen voor het CNYS magazine. Veel leesplezier.

INTERVIEW Harmen Mesker

Mijn naam is Harmen Mesker en ik bestudeer de Yijing, met name de historische kant ervan, het taalgebruik, hoe werd de Yijing gebruikt in China, etc..  Vnl. het tijdsbestek van ongeveer 1000 v.C.  Dat is de tijd waarin geacht wordt de Yijing te zijn ontstaan.  Bij vertaling van de Yijing kijken naar de betekenis van de karakters  – in die tijd.  Dat doe ik dan aan de hand van brons inscripties, orakelbot inscripties, oude manuscripten die te maken hebben met de Yijing.

Hoe bent u daarin terecht gekomen?

In 1982 was mijn vader geabonneerd op het tijdschrift onkruid, een macro biotisch tijdschrift.  Iets wat mijn vader heel erg boeide en af en toe stond daar ook wel eens een artikel over een ander onderwerp in.  Begin 1983 stond daar een artikel in over de Yijing en op één of andere manier intrigeerde me dat.  Ik wou me er in gaan verdiepen maar al snel bleek dat er weinig informatie over te vinden was.  Vreemd vond ik dat, zo’n bekend boek en toch zo weinig over te vinden.  Dat motiveerde me alleen maar meer om er meer over te weten te komen.  Omdat het zo’n specialistisch iets is werd ik al snel door anderen als een expert beschouwd.  Dus toen werd me gevraagd of ik er een cursus over wilde geven.  Ik vond dat wel leuk maar dan moest ik wel materiaal hebben om die cursus te geven.  Omdat er op dat moment in het Nederlands niet echt iets over te vinden was wat naar mijn idee van kwalitatieve aard was, besloot ik om dan maar zelf een cursusboek te schrijven.  Dat kwam in 1986 uit. Dat was mijn eerste boek.  Ik ben toen uiteindelijk ook Chinees gaan studeren, want je kunt moeilijk een Chinese klassieker bestuderen zonder Chinees te begrijpen.  Zo ben ik steeds meer ook in de historische kant van het boek geïnteresseerd geraakt.

Wat is de Yijing?

Heel simpel, de Yijing is een boek.  Maar uiteraard is het meer dan dat, er zit een hele filosofie achter.  Principes van Yin en Yang, wat je in de hele Chinese cultuur terug vindt, dat heeft zijn praktische toepassing in de Yijing.  De bekendste vertaling is die van Richard Wilhelm, oorspronkelijk in het Duits maar uiteindelijk in bijna alle talen ter wereld vertaald, hij is zelfs terug vertaald naar het Chinees.  De Yijing bestaat eigenlijk uit 64 hoofdstukken en bij elk hoofdstuk staat een hexagram.  Deze vormen de kern van de Yijing.

Credit: Tom Schuurman

 

Daar vind je ook het idee van Yin – Yang in terug.  De gebroken lijnen zijn de Yin-lijnen en de hele zijn de Yang-lijnen.  Zo’n hexagram is dus een samenspel tussen yin en yang.  Strikt genomen is er dan ook bijna geen enkel hexagram wat compleet in balans is en dat is net het interessante, daarom gebeuren er nou net dingen in zo’n hexagram.  Een hexagram bevat dus een heleboel informatie.  Splits je dat in twee stukken dan heb je twee trigrammen.  Elk trigram heeft ook weer betekenis en associaties.  Naast het hexagram staat dan een stuk tekst, dit is een aanvulling op het hexagram.  Weet je wat het hexagram betekent, dan heb je eigenlijk de tekst niet meer nodig.

Dus het bestuderen komt neer op het bestuderen van de hexagrammen?

Strikt genomen begint het daar wel mee ja.  Zo’n hexagram heeft structuur, daar zit een systeem in, elke lijn heeft betekenis, elk trigram heeft betekenis, er zijn relaties tussen te ontdekken, daarin kun je zo diep gaan als je zelf wil.  De tekst, die is daar een aanvulling op.  Wil je naar mijn mening de Yijing gebruiken dan gebruik je de hexagrammen en de tekst, veel mensen kijken echter vnl. naar de tekst, ze zien het hexagram eerder als een label om de tekst op te zoeken.  Als je kijkt naar de legende over het ontstaan van de Yijing dan heeft Fuxi de trigrammen bedacht, Koning Wen heeft er hexagrammen van gemaakt en daarna werd er tekst bijgeschreven.  Eén van de oudste manuscripten wat gerelateerd is aan de Yijing, het Shifa manuscript, gedateerd ongeveer 350 vC.  toont in een soort van numerieke volgorde, allemaal hexagrammetjes die als je goed kijkt opgesplitst zijn in trigrammen.  Maar wat je dus ook ziet: geen tekst.  Wel wordt er in de schrijfstijl van de staat Chu uitgelegd wat die tri- en hexagrammen betekenen.  Belangrijk hierbij is dat het gaat om een beeldende vorm, in metaforen wordt een extra toevoeging gegeven aan het hexagram.  De tri- en hexagrammen zijn beeldspraak en hetzelfde soort metaforen vind je ook in de tekst.  Dat is voor mij belangrijk, er staat geen tekst in de Yijing maar beelden en zo moet je de tekst dus ook lezen, als een beeld.  Dat beeld moet je vervolgens betekenis gaan geven.

Zijn er dan wel boeken die specifiek de betekenis van tri– en hexagrammen uitleggen?

Gedeeltelijk.  Wat wij hier in het westen hebben , wat ook Wilhelm heeft gedaan, dat er eigenlijk precies wordt verteld wat elk hexagram voor jou betekent , dat vindt men niet terug in de oude literatuur.  Dat is echt opvallend.  Yijing interpretaties had je vroeger niet.  Het enige wat je had was vrij technische uitleg over dat staat er, een vrij zakelijke uitleg dan.  Er wordt niet gezegd van dit trigram of hexagram betekent zus en zo.  Nee, dat moet je zelf uitvinden , dat is het persoonlijke gebruik van de Yijing en van een orakel in het algemeen.

Als ik het goed begrijp moet je leren op een flexibele manier de associaties achter de hexagrammen interpreteren op jouw specifieke situatie?

Vooral dat laatste ja.   Het is gekoppeld aan de situatie waar je in zit.  Dat is net zoals met Chinese karakters, zonder de context weet je ook niet wat die betekenen en dat is net hetzelfde voor hexagrammen.   Zonder die context kan het van alles betekenen.  Het is dus heel persoonlijk.  Als ik een consult geef aan iemand dan omschrijf ik de trigrammen en dan hoop ik dat die persoon daar een invulling aan kan geven van hoe dat in zijn / haar specifieke situatie manifesteert.  Ik zal je een concreet voorbeeld geven van hoe dit in zijn werk gaat.  Onlangs was er iemand op een internet-forum waar ik wel vaker op zit die me vroeg hoe ik dat dan concreet toepas.  Ik vertelde haar: kom jij met een voorbeeld en dan leg ik het op mijn manier uit.  Ze vertelde me dat ze een tijd terug een boek was kwijtgeraakt en aan de Yijing had gevraagd waar het boek nou gebleven was.  Toen had ze het hexagram 1 gekregen (6 yang lijnen).  Het eerste wat toen in me opkwam was dat ik er een stapel boeken in zag(beeld).  Op het moment dat je een beeld krijgt dan heeft dat ook betekenis.  Dus daar ga je dan op voortborduren.  Ik zei dus: volgens mij ligt dat boek tussen een stapel boeken.  Dat trigram (3 yang lijnen) betekent hemel en de hemel is iets wat hoog is (associatie) dus het zou wel ergens hoog kunnen liggen.  Waarschijnlijk zelfs tussen een stapel met hetzelfde thema.  Nou daar ligt het dus volgens mij, ergens hoog, tussen een stapel boeken van hetzelfde thema.  Toen antwoorde ze dat ze inderdaad haar boek had terug gevonden tussen een stapel van dezelfde boeken.  Haar man had haar kamer opgeruimd en die man was best groot waardoor hij ze bovenaan op een kast had neergegooid.  Nu is het trigram hemel ook geassocieerd met het mannelijke.  En zo zie je dus dat al die elementen van de situatie terug te vinden waren in dat hexagram.

Dat is de manier van interpreteren maar hoe gaat dat nu precies in zijn werk – de Yijing raadplegen?

De meest bekende methode is die met de munten.  Je neemt drie munten, dat kunnen Chinese munten zijn – die met een vierkant gat erin.  De ene kant heeft waarde drie en de andere waarde twee.  Een hexagram bestaat uit zes lijnen en voor elke lijn gooi je een keer de munten.   Vallen zij bv. op waarde 3-2-3 dan heb je 8.  Er zijn dus vier mogelijke uitkomsten.  6,7,8 en 9.  Even is altijd yin en oneven is yang.  Als je eerste worp dus 8 is dan is de eerste lijn van het hexagram een yin lijn, onderbroken dus.  Op die manier gooi je zes keer de munten op en bepaal je de zes lijnen van je hexagram. Dit bouw je trouwens van onderen naar boven op.  Nu is het zo dat als je bij een lijn een 6 gooit, je een kruisje door de lijn zet, gooi je een 9 dan zet je een bolletje.  Dit doen we omdat 6 en 9 de twee uitersten zijn die je kunt gooien en in de Chinese filosofie houden we niet van uitersten.  Dit zijn dan de zogenaamde bewegende lijnen.  Dat betekent dat je extra aandacht wil geven aan deze lijnen, die hebben in jouw situatie extra betekenis.  Zo heeft elke lijn zijn algemene betekenis en ook bij elke lijn staat dan weer een stuk tekst in de Yijing.  Naast de muntenmethode heb je ook nog een methode met Duizendbladstelen, een plant die hier ook in Nederland groeit – hoewel de structuur van de plant hier heel anders is dan die in China.  Deze methode is veel uitgebreider en erg meditatief van aard.

Wat is de relatie met TCM?

Daar is zeker en vast een relatie.  De yin – yang theorie is in beiden een centraal concept.  Naar mijn ervaring zijn er echter weinig acupuncturisten die de Yijing gebruiken, ook historisch gezien is het gebruik ervan beperkt.  Dat is wel jammer maar dat komt omdat het een erg specialistisch gebied is.  Er is op zich ook weinig literatuur voor handen die op de praktische toepassing van de Yijing ingaat.  Hierbij wordt dan echt enkel het hexagram gebruikt en is dit hexagram een kapstok voor allerlei systemen binnen het lichaam.  Dan heeft elke lijn weer zijn betekenis, de ene duidt de ziekte aan, de andere de oplossing, enz…  Ook wordt deze dan vaak naast de Chinese klok gelegd om bv. het beste tijdstip van behandelen te bepalen.  Het gebruik van de Yijing binnen TCM is een hulpmiddel naast al je andere gereedschappen die je als Chinese geneeskunde hebt.  Zo kan het bv. helpen om de juiste diagnose te stellen.  Dan heb je naast pols – en tongdiagnose, gelaatsdiagnose, etc… nog een extra bron van informatie, nl. het hexagram wat je gooit voor die patiënt.  Het is dus een verbreding van de context waarin jij je diagnose en behandeling opstelt.

Zou u 3 tips kunnen geven voor het gebruik van de Yijing?

 1. De Yijing is vnl. beeldspraak, werk d.m.v. beelden en metaforen. Plaats deze dan in de context van jouw verhaal en van jouw vraag.
 2. Gun het zijn tijd en heb geen haast. Inzichten komen niet altijd op het moment dat jij zou willen.
 3. De Yijing geeft altijd antwoord op de vraag die je hebt gesteld. Altijd!

Het boek De I Tjing – Stap voor Stap wordt begin mei 2017 gepubliceerd bij Uitgeverij AnkHermes

 

 

Qidynamic

Mirjam van Oeveren is een gepassioneerde docente met een ontzettend warm hart en een berg aan kennis en ervaring. Zij is oprichtster van Qidynamic, de school voor traditioneel Chinees bewegingsleer in Dordrecht.  In deze school doet men niet aan prestatiegericht sporten maar aan ‘bewust bewegen’ voor ontspanning en gezondheid. Zij verzorgt naast lessen voor leden, ook cursussen, demonstraties en workshops voor particulieren, senioren, bedrijven en instellingen.

INTERVIEW Mirjam van Oeveren

Hallo, mijn naam is Mirjam van Oeveren, ik ben geboren en getogen in Dordrecht.  Ik kom uit een gezin met 6 kinderen.  Toen ik een jaar of 20 was ben ik vrij intensief gaan sporten.  Dat was toen fitness, dat was helemaal in.  Na 8 jaar wou ik toch wat meer met de geest doen.  Aan die apparaten trekken en met halters spelen was toch niks voor mij.  Toen ben ik Taiji gaan doen bij een Vietnamese man die hier in Dordrecht les gaf op zijn zolderkamer.  Dat was in 1988.

Het was dus voornamelijk het mentale aspect wat je in eerste instantie aantrok?Dat zou je kunnen stellen ja.  Ik kwam namelijk uit een streng gelovig gezin, ik was dan ook heel loyaal en volgzaam. Voor mij ging de wereld pas open toen ik het huis uitstapte op mijn 21e.  Dan kom je ineens in een wereld waar je niet zomaar op je familie kan terugvallen.  Dat was voor mij de reden om fysiek aan de slag te gaan.  Maar dat was niet genoeg.  Ik wou in balans komen.  Chinezen zien dat toch niet los, lichaam en geest.  Ik denk dat dit het pad is die voor mij was uitgestippeld en dat nam ik met beide handen aan.

Wanneer ben je begonnen met deze school?

Ik werd onlangs nog gefeliciteerd door enkele vrienden met het 10-jarig jubileum.  Sinds die tijd ben ik officieel geregistreerd bij de KVK.  Ik ben in 1988 begonnen, toen in 1990 die Vietnamese man vertrok zat ik een half jaar zonder leraar maar had wel al de Taiji vibe te pakken.  Ik voelde me er goed bij.  Het mooie bij Qigong en Taiji is dat iedereen zijn problemen naast zich neerlegt.  Dat vind ik een mooi aspect van lesgeven.  Daarna ben ik bij Fei You Li Yang uit Den Haag begonnen.  Bij hem heb ik zeker 20 jaar les gevolgd.  Maar na 20 jaar had ik het idee dat ik een andere meester nodig had, ik ben toen gaan zoeken en ben uiteindelijk bij Yuan Li Min terecht gekomen. 

Wat was het verschil tussen die twee?

Fei You Li Yang was Yang style Taiji terwijl Li Min uit Wudang komt.  Fei haalde zijn Qigong bij de Chinese Health Qigong Association.  Daar heb ik een heleboel diploma’s behaald.  Wat me achteraf het meeste opvalt is dat het bij de Yang style voornamelijk ging om de uiterlijke vorm.  Tenminste zoals die hier in het Westen en aan mij onderwezen werd.  We deden heel veel vormen.  Ik ken leraren die in een les van anderhalf uur 5 tot 7 vormen aan bot laten komen.  Dat vind ik toch wel erg veel.  Via Lucia Ring-Watkins kwam ik in Lembrun (Frankrijk) terecht waar ik een workshop volgde van Li Min.  Die tijd heeft me erg geraakt.  De training, de didactiek waarmee werd les gegeven.  Ik was geraakt en compleet in de war.  Naar mijn gevoel gaat het bij Wudang echt om de binnenkant, de ontwikkeling van qi.

Het gaat dus dieper dan de uiterlijke vorm?

Ja.  Ik zal je een vb. geven.  Ik had de opdracht gekregen van mijn leraar om elke dag gedurende 49 onafgebroken dagen met een minimum van 45 minuten per sessie in een Zhan Zhuang houding te staan.  (Staande meditatie)  Dat doe ik nu ondertussen al 60 dagen en het resultaat is opmerkelijk. Mijn leraar vertelde me dat de transformatie zou komen, maar dat deze anders is voor iedereen.  Nu snap ik waarom.  Die transformatie speelt zich nl. af op verschillende niveaus.  Mijn hele levensritme is ondertussen verandert, ik ben gedisciplineerder, ik eet anders, mentaal ben ik rustiger en fysiek ben ik sterker, op beide gebieden ben ik weerbaarder geworden.  Het is de beste anti-depressiva die je kunt bedenken.  Je leert, je moet leren, je kunt niet anders dan loslaten.  Het eerste wat ik en mijn partner opmerkten was dat onze reuk anders werd.  Je zintuigen gaan erdoor veranderen.  Je ziet en hoort scherper, je geur wordt anders, je rug verticaler en ga zo maar door.  Ook mijn interne beleving is heel anders geworden waardoor mijn Taiji en Qigong beoefening plots op een heel ander niveau worden uitgevoerd.  Mijn hart is hier (wijst naar het Dantian).  Het is goud, voor iedereen. 

Je geeft Taiji en Qigong, ben je dan overgeschakeld in je lesgeven ook?

Zelf geef ik twee avonden Taiji en twee maal Qigong in de ochtend.  We geven hier naast Taiji en Qigong ook Kungfu.  Daarnaast is er maandelijks een workshop waarin de basisprincipes van de Wudang school aan de orde komen.  Incidenteel verzorg ik workshops in bedrijven en in het onderwijs.  Het overschakelen naar Wudang ging niet zonder slag of stoot.  Je verliest er studenten mee.  Sommige mensen houden er nu eenmaal van om veel vormen te doen en dat is hun volste recht natuurlijk.  Maar op een gegeven moment moest ik de knoop doorhakken en ben ik in de stijl van de Wudang school gaan lesgeven.  We doen wel nog eens de 24 vorm in de les.  Opvallend is dat deze vorm nu veel krachtiger is geworden.  Li Min vertelt me dat er zeker ook goede Yang style meesters zijn maar ik veronderstel dat het onderricht in het Westen zich veelal beperkt tot de uiterlijke vorm.  Dat betekent dus niet dat die innerlijke aspecten er niet zijn.   Noch dat het geen waarde zou hebben zonder die aspecten.  Uiteindelijk ben ik dan toch overgestapt omdat ik dus voor mezelf daar ook verder in wou gaan verdiepen.  Ik ben zo’n 4 jaar geleden in de leer gegaan bij één van de discipels van Li Min, Charles-Henri Belmonte.  Hiervoor ben ik meerdere malen per jaar naar Albi (Frankrijk) gereisd.  Deze opleiding duurde 3 jaar, dhr. Belmonte is hier ondertussen ook al 2 maal geweest om een workshop te verzorgen.

Wat betekent dit alles als je er het begrip gezondheid naast zet?

Gezond zijn betekent voor mij in lichaam en geest.  Je kan fysieke kwalen hebben maar als je mentaal sterk bent heeft dat een heel andere impact dan wanneer je dat niet bent.  Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Het fysieke en mentale moeten in harmonie gaan.  Dat is wat ik gezondheid noem.  Eén van de dingen die ik bv. in Wudang leer is het belang van een ontspannen borstkas, je haalt de druk weg van je hart.  De emoties, boosheid, verdriet, woede, jaloersheid, … kunnen een mens ernstig ziek maken.  Ik kan genoeg voorbeelden opnoemen van mensen die op die manier ernstig in de problemen zijn gekomen, niet alleen psychisch maar ook op het fysieke niveau.  Als je gaat bewegen komt er een ontspanning.  Je traint jezelf fysisch, je wordt soepeler, de doorstroming wordt beter, het voeden van de nierenergie, enz. terwijl je toch ook het mentale aspect voedt.  Het tot rust komen, de concentratie, enz… In mijn les vindt je mensen met parkinson, schizofrenie, manisch depressieven maar ook gezonde mensen.  Iedereen haalt er iets uit wat voor haar/hem van waarde is.  Ik zou bijna zeggen, iemand is gezond als hij/zij een blij hart heeft.  Dat is ook de grote meerwaarde van Taiji en Qigong, het pakt het mentale en het fysieke aspect aan.

Zou u nog 3 tips willen geven aan onze lezers om hun welzijn en gezondheid te verhogen?

1. Matigheid

2. Volharding

3. Veel bewegen


Lingzhi – Chinese acupuncturiste aan het woord

Eind 2016 interviewden we Xia You, een Chinese acupuncturiste met een praktijk in Amsterdam-West en een berg ervaring.  Zij groeide op in een familie van geneeskundigen en TCM is haar dan ook met de paplepel meegegeven.  Een deel van die familie zit verspreid doorheen heel Nederland en er zijn in totaal 4 praktijken “Lingzhi” binnen het familiebedrijf.  Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer.  Zij is dan ook zeer geschikt om jullie meer te vertellen over het wat en hoe van acupunctuur.  Veel leesplezier.

INTERVIEW Xia You

Mijn naam is Xia You. Ik kom uit China en woon nu 20 jaar in Nederland.  Deze praktijk is onderdeel van ons familiebedrijf.  We hebben in totaal 4 locaties.  Zelf zit ik nu al weer een paar jaar op deze locatie aan de Pieter Calandlaan in Osdorp—Amsterdam.  Mijn broer is hier 10 jaar geleden begonnen, nadat zijn dochter de locatie in Rotterdam overnam.  We dragen de praktijk graag over aan onze kinderen.  Die moeten dan wel alle diploma’s halen.  Zelf studeerde en werkte ik in China en Nederland.

Kunt u wat meer vertellen over acupunctuur en uw praktijk?

Als je bij ons komt, weet je meestal wel wat acupunctuur is en wat wij hier precies doen maar veel mensen weten inderdaad niet wat Chinese geneeskunde inhoudt.  Vaak denken mensen zelfs dat er medicijnen in de naalden zitten.  Dat is dus zeker niet het geval.  Je hebt verschillende soorten naalden die je op verschillende locaties kunt zetten afhankelijk van wat de persoon nodig heeft.  Op zich  kan ik de basis vrij simpel uitleggen.  Het werkt met meridianen die door het hele lichaam lopen, 12 hoofdmeridianen.  Je hart, je lever, je milt, enz… en dan zijn er speciale punten op elk van die lijnen.  Elke lijn is dus gekoppeld aan een orgaan maar ook de onderlinge samenwerking is heel belangrijk. Echtgenoot: Chinese geneeskundigen zeggen dat ziekte een soort van blokkade is.  Met de naalden probeer je dan die blokkade op te heffen.  Dat lijkt dus wel op wat een huisarts nastreeft, nl. evenwicht.  Alleen wij streven naar een evenwicht in energiestromen en de huisarts naar een evenwicht van chemische processen.  Tegenwoordig is er veel baanbrekend werk waarbij het bestaan van deze meridianen wordt aangetoond maar een ervaren Chinees geneeskundige kan die ook voelen.  Op die manier weet je dan waar je de naald moet zetten, hoe diep, enz…  Dat is onze manier om tegen het lichaam te zeggen: houd nu maar op met vervelend zijn en genees jezelf.  

Je stimuleert dus het zelf-genezend vermogen?

Je verbetert in principe jouw eigenschappen.  Door het oplossen van de blokkade stimuleer je het functioneren van het betreffende orgaan en dus van je lichaam.  Elke meridiaan heeft een speciale functie.  Daarnaast zijn er ook samenwerkingen, een synergetisch effect zeg maar.

Vinden mensen makkelijk hun weg naar de praktijk?

Dat is best moeilijk.  Meestal zijn mensen al naar de huisarts en het ziekenhuis gegaan.  Vaak lopen ze eerst jaren rond met een bepaalde klacht voordat ze bij ons terecht komen.  Het probleem is onbekendheid, daarnaast ook de verzekering.  Bij de huisarts hoef je niet contant te betalen, bij ons wel.  Financieel zijn de mensen dus wel vaker bezorgd.  Zelf zou ik graag wat nauwere samenwerkingen zien tussen de huisarts en de acupunctuur.  Hoe we dat beter kunnen doen vind ik een belangrijke vraag.  Ik zal je een vb. geven.  Als acupuncturist kunnen we net zoals de reguliere arts geen kanker genezen, wat we wel kunnen is de neveneffecten van chemotherapie behandelen.  Chemotherapie is enorm zwaar voor het lichaam en het opvangen van die harde klappen kan met acupunctuur ondersteund worden waardoor bv. misselijkheid minder wordt.

Wat is belangrijk om een goede geneeskundige te zijn?

Praten met de patiënt is een enorm belangrijk onderdeel.  Niet alleen voor de diagnose maar ook als onderdeel van de therapie.  Je moet de situatie van de patiënt leren kennen om zo het beste advies te kunnen geven.  Veel mensen hebben geestelijke problemen, gezinsproblemen, niet alleen het lichaam dus.  Daarnaast is het heel belangrijk dat je zelf ook een goede levensstijl aanneemt, dat je zelf gezond bent.  Als je vertrouwen hebt in jezelf en zelf gezondheid uitstraalt, dan geeft dat vertrouwen aan de patiënt.  Empatisch vermogen, oprechte belangstelling en kennis zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg.

Echtgenoot: Ook moet je het verhaal achter het verhaal van de patiënt leren opmerken.  Soms vertelt iemand een heel vreemd klinkend verhaal wat misschien voor jou heel onlogisch klinkt, maar het is wel de manier waarop de patiënt zijn of haar klacht ervaart en beleeft.  Dat is belangrijker dan wat jij erover denkt.  De patiënt staat centraal.  Als je niet empatisch kunt zijn en de patiënt niet centraal kunt stellen dan moet je niet in de zorg gaan werken. Je hoeft zelf als patiënt trouwens niet te geloven in acupunctuur, het werkt!  Er wordt wel eens gesuggereerd dat het alleen maar een soort placebo effect is.  Maar nou even serieus, als je niet kunt lopen van de pijn in je rug, dokter noch ziekenhuis kunnen je helpen, maar met een paar naaldjes blijft het wel tot een half jaar weg, dan interesseert je het toch niet of het placebo is of niet.  Nee je komt terug, want je kunt wel weer een half jaar verder.  We kunnen inmiddels het bijzondere effect van placebo bewijzen.  Ook in Nederlandse ziekenhuizen worden namaak operaties gedaan, compleet met operatiekamer, narcose en alles er op en er aan, maar zonder operatie.  Dan ervaart de patient toch genezing.  Bij de ziekte van Parkinson gebeurt dat door placebo medicijn, het lichaam gaat zichzelf genezen.  Fantastisch!  We weten dat acupunctuur het lichaam activeert om de noodzakelijke stoffen voor verbetering aan te maken.

Xia You: Zelf ben ik in een familie van acupuncturisten opgegroeid, dus ik heb het van jongs af aan meegekregen.  Toch heb ik ook een 5 jarige full-time universitaire opleiding gedaan waarna ik jarenlang stage heb gelopen, overal meekijken, enz… Daarnaast is het belangrijk dat je blijft studeren, jezelf blijft ontwikkelen als arts en als mens.

Wat is voor u gezondheid?

Eerst en vooral eten, 3x per dag, op tijd eten en gezond eten.  Daarnaast is slapen heel belangrijk.  Ik ondervind dat heel veel mensen slecht slapen.  Te laat naar bed.  Je zou op zijn laatst rond 23u naar bed moeten gaan en in de ochtend 6 of 7 uur er uit.  23u – 01u is de tijd van de galblaas, dan produceert de gal de stoffen die nodig zijn om te ontgiften.  Als je niet goed slaapt dan werkt dit orgaan minder goed en wordt je lichaam dus ook minder gereinigd.  Op die manier kan het slechte vet niet afgevoerd worden, met overgewicht en blokkades als gevolg.  Ook slaan veel mensen het ontbijt over, daar kan ik echt boos om worden.  Zo creëren mensen vaak problemen voor zichzelf.    Mensen leefden vroeger veel meer naar het ritme van de natuur.  Door alle moderne technologie zijn we dat contact enigszins verloren.  Je leef-ritme is dus cruciaal voor je gezondheid.  Gezondheid gaat dus over de manier waarop je leeft.

Hebt u nog 3 tips voor onze lezers om welzijn en gezondheid te verhogen?

 1. Bewegen is de basis van gezondheid. Daarna komt onderhoud.
 2. Goede voeding en nachtrust
 3. Niet te lang wachten om de acupuncturist op te zoeken. Wie snel reageert en ondersteuning zoekt, die is ook snel weer van zijn klachten af.

 

Vijf elementen voeding

Uit het 2e nr van ons magazine komt het onderstaande interview met Jutta Koehler.  Zij is gespecialiseerd in de Chinese voedingsleer, ook wel vijf elementen voeding genoemd.   Als auteur van het boek ‘Ontbijt je fit’ en ‘Starten met vijf elementen voeding’ geeft zij naast individuele voedingsconsulten ook bijscholingen aan TCM – professionals en beroepsorganisaties.  Neem gerust eens een kijkje op haar website.  Veel leesplezier.

INTERVIEW Jutta Koehler

Mijn naam is Jutta Koehler, ik werk in mijn eigen praktijk als voedingstherapeute, ik ben als docent verbonden aan verschillende opleidingsinstituten zoals Qing Bai en Total Health en ik ben auteur van het boek: “Ontbijt je fit”.

U werkt als voedingstherapeute, betekent dit dat u mensen over de vloer krijgt met een specifieke klacht?

Vaak wel.  Het zou het mooist zijn als men iets meer preventief zou komen maar het grootste gedeelte van mijn klanten heeft inderdaad een specifieke klacht.  Vaak zijn ze hiervoor al een heel traject doorgegaan en komen ze hier terecht omdat de reguliere geneeskunde te weinig resultaat leverde of ze zijn doorgestuurd door een acupuncturist.

Werkt u ook samen met acupuncturisten? 

Dat wil ik heel graag ja.  Ik heb wel een paar collega’s waar ik mensen soms naar doorverwijs.  Mijn cliënteel komt echter vaak uit verschillende delen van het land waardoor ik niet altijd iemand ken die bij hun in de buurt actief is.  Dan geef ik wel aan dat ze er goed aan doen om extra ondersteuning te vinden zoals bij een acupuncturist, shiatsu of tuina masseur, enz…  Maar algemeen genomen doen veel TCM-therapeuten gewoon hun eigen ding.  Dat is jammer, want binnen de TCM is die samenwerking net nodig.

Komt het onderwerp voeding voldoende aan bod binnen de opleidingen TCM?

Ik denk dat die aandacht steeds verder groeit, ik merk hier toch een stijgende trend.  Zo hebben shiatsu  studenten bv. 1 lesdag hierover.  Dat is niet veel maar het is wel al goed dat ze tenminste over het onderwerp gehoord hebben, dat ze het belang van goede voeding kennen.

Wat betekent gezondheid voor u?

Gezondheid is volgens mij meer dan de afwezigheid van klachten.  Het is een evenwicht.  Simpel gesteld: voldoende energie overdag, goed kunnen slapen en een goed werkende vertering.  Dit laatste punt is vanuit mijn optiek natuurlijk extra belangrijk.  Als je een goede spijsvertering hebt worden voedingsstoffen beter opgenomen, dat is cruciaal.  Daarnaast is het een goedkope, zelfstandige manier om je gezondheid te verhogen.  Mensen hebben zelf de regie over hun voeding.  Na 2 of 3 consulten weten mensen bij mij vaak al genoeg om zelf aan de slag te gaan.  Het komt er vnl. op neer om zelf te leren voelen wat goed voor je is.

Hoe gaat u te werk binnen uw praktijk?

Ik begin steeds met een uitgebreide anamnese, kijk naar de tong en het gezicht.  Dan heb ik al een eerste idee, ik geef een paar tips mee de eerste keer en vraag hen om een eetverslag bij te houden.  Op die manier zie ik niet alleen welke keuzes ze maken maar ook hoe hun leefritme eruit ziet.  Dat werk ik dan uit en ze krijgen een mapje mee met de meest belangrijke dingen om aan te passen.  Dat is vaak al voldoende.

Wat is nu het grote verschil met een Westerse benadering van voeding?

Ik wil op de eerste plaats benadrukken dat het mij vooral gaat om een traditionele aanpak van voeding.  Ook in Nederland was deze kennis er, alleen die moet een beetje herontdekt worden.  Ik denk dat het grote verschil met de Westerse aanpak is dat wij niet zozeer analytisch gaan werken.  Je praat niet over calorieën, de hoeveelheid vet of eiwit maar je praat over wat de voeding met je doet. De benadering is dus niet zozeer met je hoofd maar eerder met je buik(gevoel).  Daarnaast is een belangrijk verschil dat wij werken met de thermische werking van voedingsmiddelen.  Zijn ze verhittend, verkoelend of neutraal?  Wat doet die voeding uiteindelijk met mijn lichaamstemperatuur?  Uiteraard is een goede spijsvertering hier enigszins een voorwaarde om een goede beslissing te kunnen nemen.  Als die niet in balans is dan maak je misschien verkeerde conclusies.  Daarom is wat extra ondersteuning vaak noodzakelijk.

Welk aspect is cruciaal?

Het meest centrale is dat mensen terug gaan koken.  Dit kan ook wokken of stomen zijn, dat maakt niet uit.  Het gaat erom dat je het fornuis gebruikt om je eigen verteringsvuur werk te besparen.  Meer terug naar drie bereide maaltijden per dag.  Niet alles rauw eten of een brood – of yoghurtmaaltijd.  Yoghurt en brood worden in veel traditionele keukens als side-dish aangeboden.  Het is iets wat erbij hoort.  Niet een volledige maaltijd op zich.  Ik probeer mensen een kader te geven waarbinnen ze op een constructieve manier aan hun gezondheid kunnen werken via hun voeding.

Welke rol speelt Qi daarin voor u?

Voeding is samen met ademlucht de hoofdbron voor onze postnatale qi.  Daarom speelt goede voeding een zo belangrijke rol.  Vul je die postnatale qi onvoldoende aan door een slecht voedingspatroon, des te sneller put je de prenatale qi uit.  Dat zie je vaak bij burn-out klachten, waar een weinig voedzaam eetpatroon vaak de laatste klap is die de persoon dan de dieperik in duwt.

Zou u nog 3 tips willen geven aan onze lezers om welzijn en gezondheid te verhogen?

 1. Een voedzaam ontbijt is het aller belangrijkste. Neem ook dit in de vorm van een echte bereide maaltijd.
 2. Bereid warme maaltijden en neem voedingsmiddelen als rauwkost, yoghurt of brood als side-dish, niet als hoofdmenu.
 3. Eet zo puur mogelijk. Het moet voor je lichaam ook echt als voeding herkenbaar zijn. (Bewerkte producten bevatten vaak stoffen die helemaal niks met voeding te maken hebben)